• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksandrów Łódzki - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Stare Krasnodęby – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.
  Urząd Miasta i Gminy w Aleksandrowie Łódzkim

  Aleksandrów Łódzkigmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.

  Siedziba władz gminy to miasto Aleksandrów Łódzki, zajmuje ono powierzchnię 13,5 km², natomiast tereny wiejskie 102,1 km², co łącznie daje 115,6 km².

  Według danych z 31 grudnia 2007 r. gminę zamieszkiwało 26 851 osób.

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Jastrzębie Górne – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.

  Na terenie gminy funkcjonuje nieewidencjonowane lądowisko Aleksandrów Łódzki.

  Miejscowości[]

  W skład gminy wchodzi 26 sołectw (30 wsie): Sołectwa wiejskie w gminie

 • Nowy Adamów
 • Stary Adamów
 • Bełdów
 • Bełdów Krzywa Wieś
 • Chrośno
 • Ciężków
 • Jastrzębie Górne
 • Kolonia Brużyca
 • Krzywiec
 • Księstwo
 • Mała Brużyczka
 • Nakielnica z wsią Karolew
 • Nowe Krasnodęby
 • Prawęcice
 • Rąbień z wsią Antoniew
 • Rąbień AB
 • Ruda Bugaj z wsią Łobódź
 • Sanie
 • Słowak
 • Sobień
 • Stare Krasnodęby
 • Wola Grzymkowa z wsiami Budy Wolskie, Grunwald, Izabelin, Placydów
 • Zgniłe Błoto
 • Sołectwa miejskie w gminie
 • Brużyca Wielka
 • Szatonia
 • Wierzbno
 • Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2007 gmina Aleksandrów Łódzki ma obszar 116,43 km², w tym:

  Sobień – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki, położona w sąsiedztwie lasów.Prawęcice – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.
 • użytki rolne: 60%
 • użytki leśne: 26%
 • Gmina stanowi 13,61% powierzchni powiatu. Lasy – 29,6 km, tereny pod zabudowę wiejską (1.200 gospodarstw rolnych) – 7,8 km. Użytki rolne – 77,9 km, tereny zielone – 0,3 km.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2007 r.:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Aleksandrow Lodzki.png

  Wola Grzymkowa – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.

  Działalność gospodarcza[]

  2.623 podmiotów gospodarczych Przemysł włókienniczy – 38% Handel – 24% Mechanika pojazdowa i transport – 5%

  Przyroda[]

  Na terenie gminy znajduje się kilka ciekawych obiektów przyrodniczych. W okolicach Bełdowa oraz Zgniłego Błota znajduje się kilkanaście stawów rybnych. Na północ od miejscowości Rąbień znajduje się rezerwat florystyczny Torfowisko Rąbień z cennym mszarem torfowcowo – wełniankowym, z licznymi gatunkami chronionymi, m.in. kumakiem nizinnym oraz dzięciołem średnim. W Bełdowie natomiast znajduje się wiele pomnikowych drzew, w tym jeden wyjątkowy, jeden z największych w województwie łódzkim – dąb szypułkowy o obwodzie na wys. 0,8m aż 768 cm. W parku dworskim obecna jest też olbrzymia topola biała, o obwodzie 680 cm i wysokości 39 m.

  Konstantynów Łódzki – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, położone nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej.Nakielnica – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.

  Sąsiednie gminy[]

 • Dalików,
 • Konstantynów Łódzki,
 • Lutomiersk,
 • Łódź,
 • Parzęczew,
 • Zgierz,
 • Zgierz (miasto)
 • Przypisy

  1. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2007 r.). , 2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN <1734-6118 <1734-6118 (pol.). 
  2. Zarząd Gminy Aleksandrów Łódzki, Rada Programowa Strategii Rozwoju, Agencja Rozwoju Komunalnego, Aleksandrów Łódzki – Raport o stanie Gminy, Aleksandrów Łódzki 2000, s. 5-6.
  3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
  4. Dane Głównego Urzędu Statystycznego: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan na dzień 30 VI 2007 r.) Dane w pliku .zip do ściągnięcia
   Źródło:http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_2007.zip.
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Aleksandrow_Lodzki, w oparciu o dane GUS.
  6. Monumental trees – Dęby w Bełdowie
  7. Monumental trees – topola biała w Bełdowie

  Linki zewnętrzne[]

 • Najstarsze wsie na terenie gminy Aleksandrów
 • Dworki szlacheckie na terenie gminy Aleksandrów
 • Bełdów-Krzywa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień – rezerwat przyrody, położony na terenie wsi Rąbień AB w gminie Aleksandrów Łódzki, w powiecie zgierskim (województwo łódzkie).
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Stary Adamów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Ciężków – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.
  Gmina Dalików – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.177 sek.