• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksander Czuż

  Przeczytaj także...
  Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.Siemiatycze (biał. Сямятычы) – miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, położone na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad rzeką Kamionką (prawy dopływ Bugu).
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.

  Aleksander Czuż (ur. 24 czerwca 1936 w Rogawce) – polski polityk, działacz PZPR, urzędnik państwowy, poseł na Sejm IV kadencji.

  Życiorys[]

  Ukończył studium administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1953–1956 należał do Związku Młodzieży Polskiej (zasiadał w jego władzach powiatowych). Od 1955 do rozwiązania był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (m.in. był członkiem egzekutywy komitetu powiatowego oraz członkiem komitetu wojewódzkiego). Od 1953 pracował w administracji lokalnej. Był zatrudniony w prezydium powiatowej rady narodowej w Siemiatyczach, przewodniczącym rad w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce. W latach 1972–1981 zajmował urząd prezydenta Białegostoku. Następnie do 1985 kierował wojewódzką komisją planowania, a do 1990 pełnił funkcję wicewojewody białostockiego.

  Sokółka – miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, przy drodze krajowej nr 19. Prawa miejskie nadane zostały Sokółce w roku 1609. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.Sejmik Województwa Podlaskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa podlaskiego. Istnieje od 1998 r. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego jest Bogdan Dyjuk. Marszałkiem Województwa Podlaskiego jest Jarosław Dworzański.

  Był radnym sejmiku podlaskiego od 1998 do 2001. Sprawował następnie mandat posła na Sejm IV kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wybranego w okręgu białostockim. W 2005 nie ubiegał się o reelekcję, przeszedł na emeryturę.

  Bibliografia[]

 • Strona sejmowa posła IV kadencji • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.
  Posłowie IV kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005) – posłowie na Sejm RP, wybrani 23 września 2001.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Okręg wyborczy nr 24 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar województwa podlaskiego. W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 14 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2011 wybierano 15 posłów).
  Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.