• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksander Barszczewski

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Aleksander Barszczewski, pseudonim Aleś Barski (ur. 2 listopada 1930 w Bondarach koło Białegostoku) – polski oraz białoruski pisarz i poeta.

  Ukończył filologię słowiańską na Uniwersytecie Łódzkim. W 1974 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracę dotyczącą twórczości Jakuba Kołasa. W 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego za rozprawę z dziedziny folklorystyki białoruskiej. Odbył staż naukowy w ZSRR.

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Debiutował w 1959 roku, jako poeta białoruski, w tomie zbiorowym Ruń. Jest działaczem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

  W latach 1975 – 2004 kierował Katedrą Filologii Białoruskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W 1993 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Od 1993 roku jest przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Twórczość wybrana[ | edytuj kod]

  Prace naukowe[ | edytuj kod]

 • Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczyzny, Białystok 1990.
 • Tworcy biełaruskaha litaraturnaha ruchu u Polszczy. 1958-1998, Warszawa 2001.
 • Biełaruskaja emihracyjnaja piśmowaść, Warszawa 2004.
 • Tomiki poezji wydane pod pseudonimem Aleś Barski[ | edytuj kod]

 • Belaveżskija matywy (1962)
 • Żniven slou (1967)
 • Liryčny puls (1987)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aleksander Barszczewski na stronie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Aleksander Barszczewski na stronie bialorus.pl
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Lesław M. Bartelski: Polscy pisarze współcześni, 1939-1991: Leksykon. Wydawn. Nauk. PWN. ISBN 83-01-11593-9.
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce - działająca od 26 lutego 1956 r. w Białymstoku organizacja krzewienia kultury, tradycji i historii białoruskiej na terenie Polski. Towarzystwo jest głównym organizatorem takich imprez jak: ludowe festyny, przeglądy piosenek, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej, współorganizatorem festiwalu Dialogi Muzyczne w Mielniku. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne aktywnie współpracuje z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Przewodniczącym organizacji jest Jan Syczewski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białoruski Uniwersytet Państwowy (biał. Беларускі Дзяржаўны Універсітэт, ros. Белорусский Государственный Университет) – białoruski uniwersytet państwowy z siedzibą w Mińsku, założony w 1921.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Olimpiada Języka Białoruskiego w Polsce (biał. Алімпіяда па беларускай мове ў Польшчы) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od roku szkolnego 1994/1995. Organizatorem olimpiady jest Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady od początku pełni prof. dr hab. Aleksander Barszczewski.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Bondary (wymowa miejscowa: Bandary - z akcentem na ostatnią sylabę) – wieś w gminie Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie, położona nad zalewem Siemianówka nad Narwią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.