• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksander Abłamowicz

  Przeczytaj także...
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Alliance française – organizacja założona 21 lipca 1883 roku przez Louisa Pasteura, Ferdinanda de Lessepsa, Jules’a Verne’a, Ernesta Renana i Armanda Colina, zajmująca się promocją kultury francuskiej i języka francuskiego. Prowadzi również kursy tego języka.
  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Aleksander Abłamowicz (ur. 12 maja 1932 w Białymstoku, zm. 29 stycznia 2011) – profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), literaturoznawca.

  Działalność naukowa[edytuj kod]

  W 1945 r. przeprowadził się do Bytomia, gdzie w 1950 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia. Następnie ukończył filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez pewien czas uczył języka francuskiego w LO im. Smolenia w Bytomiu. W 1966 r. po obronie rozprawy doktorskiej rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim .

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Od 1973 r. związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie współtworzył śląską romanistykę.

  Pełnił tam następujące funkcje:

 • wicedyrektor Instytutu Filologii Obcych (1973-1978),
 • kierownik Zakładu Filologii Romańskiej (1973-1978),
 • twórca i kierownik Zakładu Literatur Romańskich (1973-2002),
 • dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej (1978-2002),
 • prodziekan Wydziału Filologicznego (1976-1980)
 • dziekan Wydziału Filologicznego (1981-1984)
 • Jednocześnie w latach 1993-2010 był wykładowcą Uniwersytetu Ostrawskiego, gdzie współtworzył Katedrę Romanistyki na tamtejszym Wydziale Filozoficznym.

  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Był również organizatorem i pierwszym dyrektorem Ośrodka Alliance française w Katowicach (1974-1975).

  Wykładał na uniwersytetach we Francji, Portugalii, Grecji, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, USA i Czechach.

  24 stycznia 1997 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył mu nominację profesorską.

  Specjalizacja naukowa i osiągnięcia[edytuj kod]

  Jego specjalizacja naukowa obejmuje: literaturoznawstwo romańskie, a w szczególności:

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
 • powieść francuską XX wieku
 • powieść rzekę
 • literaturę surrealistyczną
 • Był autorem trzech monografii, ponad stu artykułów naukowych i redaktorem dwudziestu prac zbiorowych, członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych, między innymi Międzynarodowego Towarzystwa Literatury Porównawczej oraz UPELF (stowarzyszenia romanistyk).

  Literatura francuska określa dzieła napisane przez autorów narodowości francuskiej lub posługujących się językiem francuskim. Jej historia rozpoczyna się w starofrancuskim średniowieczu i trwa do współczesności. Jest jedną z najbogatszych literatur na świecie.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Odznaczenia[edytuj kod]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Kawaler Legii Honorowej (Francja)
 • Kawaler Orderu Palm Akademickich (Francja)
 • Doctor honoris causa Uniwersytetu Pikardyjskiego im. Jules’a Verne’a w Amiens (Francja)
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
 • Przypisy

  1. Życie Bytomskie: Ostatnie pożegnanie Profesora Abłamowicza. 2011-01-31.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Aleksander Abłamowicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • kondolencje na stronie Uniwersytetu Śląskiego
 • kondolencje na stronie Uniwersytetu Ostrawskiego
 • Uniwersytet Ostrawski (czes.: Ostravská univerzita v Ostravě) został założony w Ostrawie 28 września 1991 roku. Jego protoplastą była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opawie, która od roku 1959 ma swą siedzibę w Ostrawie.Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Powieść rzeka – nazwa zbiorcza cyklu powieści, które są ze sobą powiązane poprzez wspólnych bohaterów i wydarzenia fabularne. Tematem powieści rzeki są dzieje członków jednej rodziny lub rodów, których życie, zajęcia, problemy, radości, czy osiągnięcia przedstawiane są w kolejnych tomach. Charakterystyczne dla tego rodzaju powieści jest obszerne ukazanie tła społecznego, historycznego, politycznego i obyczajowego. Przykłady powieści rzeki:
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Romanistyka (filologia romańska) – nauka o językach romańskich i literaturze pisanej w tych językach. Obejmuje całokształt wiedzy na temat tych języków oraz krajów w których są one używane, głównie w kontekście podobieństwa i różnic między nimi. Obejmuje również zagadnienia związane z nauką tych języków w szkołach czy na uniwersytetach.
  Legia Honorowa, Order Narodowy Legii Honorowej (fr. L’Ordre national de la Légion d’honneur) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu to Honneur et Patrie (fr. Honor i Ojczyzna).
  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.