• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleja Wojciecha Korfantego w Katowicach  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.Maszynownia – pomieszczenie, przedział statku lub okrętu albo budynek (hala), z ustawionymi maszynami np. silnikami, pompami itp. Na statkach parowych razem z kotłownią dostarczającą parę tworzyła siłownię. Na motorowcach często jest utożsamiana z siłownią. Małe kotłownie często były łączone razem z maszynowniami w jednym pomieszczeniu, czasami w postaci lokomobili.
  Infrastruktura[ | edytuj kod]
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. W. Korfantego

  Od Rynku do skrzyżowania z ulicą Jesionową i ulicą Słoneczną droga posiada dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowy pas poboczny, przeznaczony dla autobusów. W rejonie Wełnowca aleja Wojciecha Korfantego jest drogą publiczną o przekroju jednojezdniowym klasy technicznej Z. Pod aleją zlokalizowane jest odgałęzienie wodociągu magistralnego GPW o przekroju Ø 600 mm, będące w eksploatacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Skrajem alei biegnie szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii oraz specjalności związanych i współdziałających z górnictwem. Za datę powstania stowarzyszenia uznaje się rok 1892.

  Historyczne obiekty[ | edytuj kod]

  al. Wojciecha Korfantego (widok w stronę ronda)
  al. Wojciecha Korfantego (po lewej) na wysokości Spodka

  Przy alei Wojciecha Korfantego wzniesiono następujące historyczne obiekty:

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.
 • zespół kamienic mieszkalnych zamknięty w czworoboku pomiędzy ulicami: Stanisława Moniuszki, Piastowską i al. W. Korfantego, wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1497/92 z 4 września 1992); wzniesiony około 1900, w stylu eklektycznym z elementami zapowiadającymi secesję;
 • "Separator" (al. W. Korfantego 2) − wzniesiony w latach 1967−1972 jedenastokondygnacyjny budynek Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Węgla "Separator"; zaprojektowany przez Stanisława Kwaśniewicza; posiada kubaturę 53 000 m;
 • budynek dawnego "Hotelu Grand" (al. W. Korfantego 3) − siedziba Muzeum Śląskiego w latach 1984–2018, wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1314/83 z 3 października 1983), wybudowany w 1898, w stylu neogotyckim; prawdopodobnymi projektantami obiektu byli Ignatz Grünfeld lub Gerd Zimmermann;
 • Galeria Sztuki Współczesnej BWA (al. W. Korfantego 6); pawilon o powierzchni 800 m² oddano do użytku w 1969, wzniesiono go według projektu Stanisława Kwaśniewicza; na górnym pasie koronującym umieszczono fryz rzeźbiarski (nawiązujący do antycznych form);
 • budynek trzygwiazdkowego hotelu „Katowice” (al. W. Korfantego 9); oddany do użytku w 1965, projektu Tadeusza Łobosa i inżyniera Franciszka Klimka; hotel posiada kubaturę 53 460 m i 200 pokoi jednoosobowych; został wzniesiony na terenach dawnego folwarku katowickiego;
 • budynek Handlowego Domu Dziecka – Varietes Centrum (Centrum u Michalika, al. W. Korfantego 10), wyburzony w 2013 roku;
 • Pałac Ślubów (al. W. Korfantego 14); oddany do użytku w 1969, wzniesiony według projektu Mieczysława Króla; w jego miejscu do początku lat sześćdziesiątych XX w. istniały zabudowania huty "Marta"; obiekt został wyburzony w 2011;
 • "Superjednostka" (al. W. Korfantego 16−32) − jeden z największych budynków mieszkalnych w Polsce, wybudowany w latach 1967−1972 według projektu Mieczysława Króla; posiada kubaturę 164 000 m³ i powierzchnię mieszkalną 33 600 m² oraz 762 mieszkania;
 • hala widowiskowa "Spodek" (al. W. Korfantego 35); wzniesiona w latach 1964−1971 według projektu Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego z Warszawy, reprezentowanego przez architektów Macieja Gintowta i Macieja Krasińskiego; wykonawcą konstrukcji został Andrzej Żórawski; kubatura hali głównej to 246 624 m³, całkowita powierzchnia użytkowa hali − 15 386 m², stałych miejsc siedzących − 7 776; koszt budowy wyniósł 800 000 000 złotych; do 1997 obiekt nosił nazwę Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach;
 • kamienice mieszkalne (al. W. Korfantego 58, 68), wybudowane w 1936 w stylu funkcjonalizmu;
 • kamienica mieszkalna (al. W. Korfantego 60), wzniesiona w 1937 w stylu funkcjonalizmu;
 • kamienice mieszkalne (al. W. Korfantego 66, 70, 72, 74, 76), wybudowane pod koniec lat trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalistycznym;
 • willa w ogrodzie (al. W. Korfantego 71), wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu;
 • kamienice mieszkalne (al. W. Korfantego 80, 84), wybudowane pod koniec lat czterdziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu;
 • budynki mieszkalne (al. W. Korfantego 111/113, 115), wzniesione na początku XX wieku;
 • neoklasycystyczny budynek Sądu Apelacyjnego (al. W. Korfantego 117, 119), wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1664/97 z 15 grudnia 1997, nr rej.: A/562/2019 z 23 października 2019); został wzniesiony prawdopodobnie w 1905; ochroną objęty jest budynek wraz ze schodami; budynek jest dawną siedzibą koncernu Hohenlohe Werke (niem. Zakłady Hohenlohego);
 • zabytkowe budynki mieszkalne (al. W. Korfantego 118, 120, 124/126, 128, 123, 125, 127, 131, 133, 134/136);
 • kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych (al. W. Korfantego 121/1); wzniesiony i poświęcony w 1930; konsekrowany 4 października 1970 przez bpa Czesława Domina;
 • budynek plebanii (al. W. Korfantego 121), wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku w stylu neoklasycystycznym, jako dany budynek administracji huty Hohenlohe;
 • zabudowa mieszkaniowa dawnej "Kolonii Fryderyka" (al. W. Korfantego 147/145, 151/149, 153/155, 157/159, 161/163, 165/167, 181/183, 185/187, 189), pochodząca z XIX wieku;
 • dawna hala pieców destylacyjnych w Zakładach Metalurgicznych Silesia (w dzielnicy Wełnowiec), przy al. W. Korfantego 141 (róg z ul. Konduktorską 8), wpisana do rejestru zabytków (nr rej.: A/1385/89 z 30 maja 1989), wzniesiona w 1913, w stylu modernizmu;
 • zabudowa Szybu "Alfred" (al. W. Korfantego 182, 184), wpisana do rejestru zabytków (nr rej.: A/1228/78 z 19 sierpnia 1978); teren wraz z obiektami dawnej kopalni "Alfred": lokomotywownia, warsztaty, kotłownia, maszynownia, nadszybie, łaźnia, cechownia, kuźnia, stajnia, dwa domy mieszkalne; budynki pochodzą z 1910, zostały wybudowane w stylu historyzmu i modernizmu; do rejestru wpisany został także starodrzew.
 • Instytucje[ | edytuj kod]

  Reinhold Center (al. W. Korfantego 138)

  Przy al. Wojciecha Korfantego swoją siedzibę mają:

  Gmach przy alei Korfantego 3 w Katowicach − zabytkowy budynek w stylu neorenesansowym, znajdujący się w Katowicach przy alei Wojciecha Korfantego 3, będący obecnie siedzibą Muzeum Śląskiego.Ulica Gnieźnieńska w Katowicach − jedna z historycznych i zabytkowych ulic w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Swą nazwę wzięła od miasta Gniezna.
 • Muzeum Śląskie (al. W. Korfantego 3);
 • Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych (al. W. Korfantego 6);
 • Fundacja Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, oddział śląski Polskiej Izby Turystyki, ZHP Komenda Chorągwi Śląskiej (al. W. Korfantego 8);
 • Urząd Stanu Cywilnego oraz siedziba Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" (al. W. Korfantego 14);
 • Kompleks przy al. Wojciecha Korfantego 35: "Hotel Olimpijski", Katowicki Klub Hokejowy, Górnośląski Klub Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polska Technika Górnicza;
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (al. W. Korfantego 38);
 • administracja Osiedla Superjednostka;
 • Atelier Fotografii Alternatywnej Silmaril;
 • Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (al. W. Korfantego 66/6);
 • wieżowiec i przychodnia Głównego Instytutu Górnictwa (al. W. Korfantego 79);
 • Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej (al. W. Korfantego 81);
 • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej − oddział eksploatacji budynków nr 1 (al. W. Korfantego 84a);
 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCh" w Warszawie − oddział okręgowy (al. W. Korfantego 105);
 • Sąd Apelacyjny (al. W. Korfantego 117/119);
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne (al. W. Korfantego 125a);
 • Urząd Pocztowy Katowice 12 (al. W. Korfantego 128);
 • Reinhold Center − zespół budynków biurowo-konferencyjnych (al. W. Korfantego 138); w 2010 zakończyła się pierwsza faza budowy − do użytku oddano obiekt PKP Cargo;
 • Spółdzielnia Pracy "Oświata" − Śląskie Centrum Edukacji oraz Regionalne Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (al. W. Korfantego 141);
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej (al. W. Korfantego 193);
 • Centrum Usług Górniczych (al. W. Korfantego 195);
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (oddział), Śląskie Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Silesia, Śląskie TKKF − Zarząd Wojewódzki, Techniczne Laboratorium Drogownictwa, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki;
 • przedsiębiorstwa wielobranżowe, restauracje, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, kancelarie i biura prawne, prywatne szkoły, pracownia protetyczna, gabinety kosmetyczne, oddziały banków, dom maklerski, wspólnoty mieszkaniowe, "Hurtownie Polskie" Sp. z o.o.
 • PKP Cargo SA – operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.Ulica Katowicka w Katowicach (do 1922 Hohenlohehütterstraße, w latach 1939−1945 Kalidestraße, w latach 1945−1990 Róży Luksemburg) − jedna z ważniejszych ulic łącząca dzielnice Bogucice i Koszutka.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kolonia Alfred − osada robotnicza, założona w połowie XIX wieku dla pracowników nieistniejącej już kopalni "Alfred", założonej w 1834 (w 1859 połączonej z kopalnią "Hohenlohe"). W 1951 tereny kolonii weszły w skład miasta Katowice. W sierpniu 1978 kolonia, zlokalizowana przy placu Alfreda 1−13, została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie są to tereny Wełnowca-Józefowca − dzielnicy Katowic, zlokalizowane przy Lasku Alfreda, placu Alfreda i al. Wojciecha Korfantego.
  Huta Franz − huta cynku założona w 1818 roku w Bogucicach (obecnej dzielnicy Katowic). Została wybudowana na obszarze dworskim należącym do Franza von Wincklera. W 1860 roku nastąpiło połączenie z pobliską hutą Fanny, a kompleks nosił nazwę Fanny-Franz. Huta zakończyła działalność w 1903 roku. Jej zabudowania stały do lat 60. XX wieku. Obecnie w tym miejscu znajduje się hala widowiskowo-sportowa Spodek.
  Ulica Skośna w Katowicach − nieistniejąca już zabytkowa uliczka w katowickiej dzielnicy Śródmieście o długości około 100 metrów.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  N – tramwaj wytwarzany w latach 1948-1956 przez zakłady Konstal w Chorzowie, Stocznię Gdańską nr 3 i Sanocką Fabrykę Wagonów "Sanowag". Wersja wąskotorowa 2N produkowana była w latach 1950-1956. Wersje doczepne (wagony bez silnika) oznaczane są ND lub 2ND. N to pierwszy tramwaj wyprodukowany w Polsce po II wojnie światowej.
  Huta Fanny − huta cynku założona w 1822 roku w Bogucicach (obecnej dzielnicy Katowic). W 1833 roku jej właścicielem został Franz von Winckler. W 1860 roku nastąpiło połączenie z pobliską hutą Franz, a kompleks nosił nazwę Fanny-Franz. Huta zakończyła działalność w 1903 roku. Jej zabudowania stały do lat 60. XX wieku. Obecnie w tym miejscu znajduje się hala widowiskowo-sportowa Spodek.
  Nikodem Jan Renc (ur. 1888, zm. 1939) – powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, administrator (kastelan) gmachu Urzędu Wojewódzkiego (1922–1925), radny miasta Katowice, ławnik sądowy, restaurator, właściciel firmy transportowej, dowódca oddziału ochotników walczących w obronie Katowic na początku września 1939 podczas kampanii wrześniowej. Był jedną z ofiar zbrodni w Katowicach (rozstrzelania ponad 80 osób 4 września 1939).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.