Aleja Wojciecha Korfantego w Katowicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}

Aleja Wojciecha Korfantego w Katowicach – jedna z arterii komunikacyjnych Katowic, biegnąca ze Śródmieścia w kierunku północnym przez Koszutkę i Wełnowiec-Józefowiec do miasta Siemianowice Śląskie. Znajdują się przy niej liczne budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne powstałe w różnym okresie, zwłaszcza w latach powojennych. Nosi imię jednej z ważniejszych postaci w historii Górnego ŚląskaWojciecha Korfantego.

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

Przebieg[ | edytuj kod]

Aleja W. Korfantego na wysokości skrzyżowania z ulicą Słoneczną; na drugim planie pętla Słoneczna

Aleja W. Korfantego rozpoczyna swój bieg na terenie Śródmieścia od katowickiego Rynku i skrzyżowania z ulicą Teatralną. Kierując się w stronę północną krzyżuje się z ulicą Stanisława Moniuszki oraz ulicą Piastowską, mijając wcześniej budynek dawnego hotelu Grand (al. W. Korfantego 3), a na wysokości skrzyżowania budynek Separatora. Kierując się dalej na północ, mija gmach hotelu Katowice, Ślizgowiec, Superjednostkę i pomnik Powstańców Śląskich. W rejonie ronda gen. Jerzego Ziętka krzyżuje się z aleją Walentego Roździeńskiego (droga krajowa nr 79, droga krajowa nr 86, droga ekspresowa nr 86 i DTŚ) i ulicą Chorzowską (droga krajowa nr 79 i DTŚ). Tam też droga wchodzi na teren jednostki pomocniczej Koszutka.

Gmach przy alei Korfantego 3 w Katowicach − zabytkowy budynek w stylu neorenesansowym, znajdujący się w Katowicach przy alei Wojciecha Korfantego 3, będący obecnie siedzibą Muzeum Śląskiego.Ulica Gnieźnieńska w Katowicach − jedna z historycznych i zabytkowych ulic w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Swą nazwę wzięła od miasta Gniezna.

Dalej, podążając w kierunku północnym biegnie obok kompleksu wysokościowców .KTW, Spodka i siedziby Głównego Instytutu Górnictwa (plac Gwarków, skrzyżowanie z ulicą Misjonarzy Oblatów MN i ulicą Katowicką). Na wysokości skrzyżowania z ulicą Słoneczną i ulicą Jesionową aleja W. Korfantego wkracza na obszar jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec. W rejonie Wełnowca krzyżuje się z ulicą Konduktorską i ulicą Gnieźnieńską (pl. Walentego Fojkisa), mijając wcześniej zabytkowy gmach Sądu Apelacyjnego oraz tereny dawnej huty Hohenlohe, a za nim kolonię Fryderyka. Droga kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Telewizyjną obok placu Alfreda, kolonii Alfred i Lasku Alfreda, na granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi.

PKP Cargo SA – operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.Biurowce .KTW – kompleks biurowy mieszczący się w miejscu wyburzonego Budynku Dyrekcji Kolei Państwowych, położony w Katowicach przy al. Roździeńskiego 1, obok Spodka i ronda gen. Jerzego Ziętka, Obecnie właścicielem jest spółka TDJ Estate. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy w którym został ukończony w 2018 roku budynek .KTW I (66m) oraz etap drugi podczas którego najprawdopodobniej w 2019 rozpocznie się budowa wyższego biurowca .KTW II (134m). Powierzchnia biurowa tego wielokondygnacyjnego kompleksu ma wynosić ponad 58 tys. m², zaś handlowa niemal 4 tys. m². Obiekt jest inwestycją firmy TDJ Estate, jego generalnym wykonawcą jest firma budowlana Strabag, a koncepcję architektoniczną opracowała pracownia Medusa Group – Przemysław Łukasik, Łukasz Zagała.

Historia[ | edytuj kod]

Zabudowania Kuźnicy Boguckiej w 1823, przy drodze dworskiej (dzisiejsza al. W. Korfantego)
Kuźnica Bogucka na litografii Ernesta Knippla z około 1830 roku

Około 1360 roku nad rzeką Roździanką (dzisiejszy potok Rawa, przykryta betonowymi płytami, płynąca pod aleją w rejonie Rynku) na miejscu dzisiejszego Separatora została założona kuźnica w ówczesnej Kuźnicy Boguckiej (dzisiejsze Śródmieście). Pierwsze wzmianka pisana o kuźnicy w tym miejscu pochodzi z 1397 roku, zamieszczona w tekście wyroku sądu kurii biskupiej w Krakowie, rozstrzygającego spór o kolaturę parafii mysłowickiej. Zabudowania kuźnicy przetrwały do drugiej połowy XIX wieku.

Ulica Katowicka w Katowicach (do 1922 Hohenlohehütterstraße, w latach 1939−1945 Kalidestraße, w latach 1945−1990 Róży Luksemburg) − jedna z ważniejszych ulic łącząca dzielnice Bogucice i Koszutka.Kolonia Alfred − osada robotnicza, założona w połowie XIX wieku dla pracowników nieistniejącej już kopalni "Alfred", założonej w 1834 (w 1859 połączonej z kopalnią "Hohenlohe"). W 1951 tereny kolonii weszły w skład miasta Katowice. W sierpniu 1978 kolonia, zlokalizowana przy placu Alfreda 1−13, została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie są to tereny Wełnowca-Józefowca − dzielnicy Katowic, zlokalizowane przy Lasku Alfreda, placu Alfreda i al. Wojciecha Korfantego.

Trakt do Siemianowic istniał już w XVII wieku jako droga dworska. Na przełomie wieku XVII i XVIII w rejonie dzisiejszej ulicy Piastowskiej, ulicy Uniwersyteckiej i alei Wojciecha Korfantego działał hutniczy folwark bogucki (od drugiej połowy XVIII wieku należący do właścicieli Kuźnicy Boguckiej).

W miejscu dzisiejszego Spodka w 1818 roku na obszarze dworskim, należącym do Franza von Wincklera, założono hutę Franz, połączoną w 1860 z hutą Fanny. Połączony zakład Fanny-Franz działał do 1903 roku. Jego zabudowania wykorzystano przy wznoszeniu w tym samym miejscu tzw. Dworu Marii – kompleksu zakładowego o hutniczym charakterze, który należał do rodziny Kurtoków. Wyburzono go w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Huta Franz − huta cynku założona w 1818 roku w Bogucicach (obecnej dzielnicy Katowic). Została wybudowana na obszarze dworskim należącym do Franza von Wincklera. W 1860 roku nastąpiło połączenie z pobliską hutą Fanny, a kompleks nosił nazwę Fanny-Franz. Huta zakończyła działalność w 1903 roku. Jej zabudowania stały do lat 60. XX wieku. Obecnie w tym miejscu znajduje się hala widowiskowo-sportowa Spodek.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

W latach 1899–1922 ulica nosiła nazwę Schloßstrasse, w latach 1922–1939 i w 1945 roku ulica Zamkowa, w latach 1939–1945 Ludendorffstraße, natomiast od 11 października 1946 roku ulica Armii Czerwonej. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr VIII/44/90 z 8 października 1990 roku ulicy nadano nazwę aleja Wojciecha Korfantego. Od początku swego istnienia była miejscem, gdzie znajdowały się budynki użyteczności publicznej.

Huta Fanny − huta cynku założona w 1822 roku w Bogucicach (obecnej dzielnicy Katowic). W 1833 roku jej właścicielem został Franz von Winckler. W 1860 roku nastąpiło połączenie z pobliską hutą Franz, a kompleks nosił nazwę Fanny-Franz. Huta zakończyła działalność w 1903 roku. Jej zabudowania stały do lat 60. XX wieku. Obecnie w tym miejscu znajduje się hala widowiskowo-sportowa Spodek.Nikodem Jan Renc (ur. 1888, zm. 1939) – powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, administrator (kastelan) gmachu Urzędu Wojewódzkiego (1922–1925), radny miasta Katowice, ławnik sądowy, restaurator, właściciel firmy transportowej, dowódca oddziału ochotników walczących w obronie Katowic na początku września 1939 podczas kampanii wrześniowej. Był jedną z ofiar zbrodni w Katowicach (rozstrzelania ponad 80 osób 4 września 1939).

W latach międzywojennych XX wieku przy ówczesnej ulicy Zamkowej swoją siedzibę miały: Konsulat Republiki Łotwy (pod numerem 16), Restauracja Zamkowa Franciszka Matuli (ul. Zamkowa 1), jadłodajnia Adelista Dawida (pod numerem 2), Śląski Przemysł Rowerowy (ul. Zamkowa 20), Polhurt – Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe (pod numerem 20), wytwórnia chemiczna Steinhoff (ul. Zamkowa 20), Progress Zjednoczone Górnośląskie Kopalnie (biuro sprzedaży węgla, ul. Zamkowa 10), sklep z benzyną, olejami i smarami H. Schwidewskiego (ul. Zamkowa 37 i 38), oddział Banku Kupieckiego Śląskiego i towarzystwa ubezpieczeniowego Przyszłość (pod numerem 1). W miejscu dzisiejszego ronda istniał przejazd kolejowy kolejki wąskotorowej, prowadzącej do kopalni Ferdynand.

Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Stajnia – budynek w którym trzyma się konie lub ogół koni należących do jednego właściciela. W prawidłowym wyposażeniu stajni powinno się znajdować; sprzęt pożarowy, czyli gaśnice, węże, sprzęt do sprzątania. Powinien obowiązywać rygorystyczny zakaz palenia, ze względu na zagrożenie pożarowe. Stajnia składa się przeważnie z kilku pomieszczeń, z których każde ma określoną funkcję. Najważniejsze to stajnia główna, gdzie znajdują się boksy lub stanowiska, w których stoją konie. Drugim takim pomieszczeniem jest siodlarnia, gdzie trzyma się sprzęt jeździecki. Oba te pomieszczenia powinny mieć zapewnioną doskonałą wentylację, a siodlarnia dodatkowo ogrzewanie, aby można było wysuszyć zawilgocony sprzęt. Kolejnym pomieszczeniem może być paszarnia, gdzie przechowuje się i przygotowuje paszę (jedzenie) dla koni. Często w stajniach znajdują się pomieszczenia pomocnicze, w których trzyma się np. narzędzia do sprzątania lub przybory do podkuwania koni.
Pochód 1-majowy wzdłuż ówczesnej ulicy Armii Czerwonej na wysokości Koszutki w 1971/1972 roku

4 września 1939 roku naprzeciw Domu Powstańca przy ówczesnej ulicy Zamkowej żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali schwytanych polskich obrońców miasta – łącznie około osiemdziesięciu harcerzy i dawnych powstańców śląskich, wśród nich Nikodema Renca. W 1945 roku uruchomiono pod numerem 38 oddział przedsiębiorstwa Papyrus z Krakowa.

Nadszybie – jest budowlą, a w najprostszym przypadku pomostem obok lub nad szybem, może być częścią wieży szybowej, wraz z urządzeniami (zbiorniki, wagi, przenośniki, urządzenia zasilające); na nadszybiu odbiera się urobek wydobywany z szybu, odbywa się stamtąd również transport sprzętu i ludzi. Najczęściej nadszybie jest odrębną budowlą, zawsze ściśle powiązaną z szybem i wieżą szybową.Aleja Walentego Roździeńskiego w Katowicach − jedna z najważniejszych dróg w Katowicach i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
Aleja w Korfantego na wysokości budynku nr 1 w lipcu 2008 roku (przed modernizacją)

W 1959 roku władze Miasta Katowice podjęły decyzję o przebudowie Śródmieścia, w tym Rynku. Kamienice jego północnej pierzei wyburzono, by poszerzyć ulicę Armii Czerwonej i tym samym zapoczątkować rozbudowę Śródmieścia w kierunku północnym, które do tego czasu zajmowane było przez dawne zabudowania huty Marta i pałacyku von Thiele-Wincklerów (plany poszerzenia arterii zaczęto realizować już w 1938 roku – wyburzono wtedy kamienice pod numerami 4 i 5). W latach sześćdziesiątych XX w. wzniesiono tzw. Blok Zachód – ciąg galerii i budynków usługowo-handlowych. Jego projektantem był M. Król. Założenie obejmowało budowę wysokościowców – Separatora (bud. 1968), Ślizgowca (bud. 1960) oraz Superjednostki (bud. 1967–72). W 1965 roku na skrzyżowaniu z ulicą Feliksa Dzierżyńskiego (dzisiejsza ulica Chorzowska) i alei Walentego Roździeńskiego wybudowano rondo gen. Jerzego Ziętka z podziemnymi przejściami projektu W. Lipowczana.

67. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się w dniach 1-7 sierpnia 2010 roku. Łączna długość trasy liczyła 1241,7 km. Kolarze po raz pierwszy w historii tego wyścigu wyjechali poza granicę państwa. 4 sierpnia, na etapie z Tychów do Cieszyna (chcąc uczcić 1200-lecie miasta) kolarze wjechali mostem na Olzie na krótko (trzykrotnie) do Czeskiego Cieszyna – trzy rundy rozegrane zostały na terenie polskiego i czeskiego Cieszyna (rozegrano tam też lotny finisz). Dzień wcześniej, etap z Sosnowca do Katowic był poświęcony pamięci Franco Balleriniego, znakomitego włoskiego kolarza, który zginął 7 lutego 2010.68. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2011 roku. Wyścig figurował w rankingu światowym UCI World Tour 2011.

9 grudnia 2006 roku oddano do użytku przebudowane rondo ze szklaną kopułą oraz podziemny bezkolizyjny tunel długości około 650 metrów. Dnia 3 sierpnia 2010 roku aleją prowadziła trasa trzeciego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2010, a 2 sierpnia 2011 roku – trasa trzeciego etapu Tour de Pologne 2011. W następnych latach aleją także jechali kolarze.

Kuźnia - budynek przeznaczony do prac kowalskich. Wyposażenie kuźni to m.in. paleniska, kowadła; ewentualnie miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze. Obecnie kuźnie tracą na znaczeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę koni oraz powstawanie nowocześniejszych warsztatów mechanicznych.Droga powiatowa – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.

W późniejszym czasie dokonano przebudowę alei na odcinku od Rynku do ronda gen J. Ziętka. 18 maja 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, mające na celu wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo–Rynek dla przedsięwzięcia Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice. Prace budowlane zrealizowano do 2015 roku. W ramach prac na odcinku od Rynku do ronda gen. J. Ziętka przebudowano m.in. torowisko tramwajowe, jezdnię i infrastrukturę techniczną. Wymieniono również nawierzchnię chodników i postawiono nowe wiaty przystankowe.

Czesław Domin (ur. 6 lipca 1929 w Michałkowicach, zm. 15 marca 1996 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy katowicki w latach 1970–1992, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 1992–1996.Ulica Chorzowska w Katowicach − jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jest bezpośrednim połączeniem drogowym katowickiego Śródmieścia z miastem Chorzów, od którego wzięła swoją nazwę. Na całej długości jest częścią drogi krajowej nr 79. Szlak w tym miejscu istniał od XVIII wieku. Wzdłuż ulicy przebiegają tory tramwajowe, istniejące tu od 1897. W latach 2002−2007 ciąg alei Walentego Roździeńskiego, ronda gen. J. Ziętka i ul. Chorzowskiej uległ przebudowie w związku z poprowadzeniem tamtędy Drogowej Trasy Średnicowej. Przy ulicy znajdują się wieżowce, biurowce i centrum handlowe.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Ewa Sabina Chojecka (ur. 13 kwietnia 1933 w Bielsku) – prof. zw. dr hab. historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
Rawa − potok w dorzeczu Wisły. Jest największym prawym dopływ Brynicy (która poprzez Przemszę zasila rzekę Wisłę).
Ignatz (Izaak) Grünfeld (ur. 11 stycznia 1825 w Żorach, zm. 27 grudnia 1894 w Katowicach) – niemiecki architekt, mistrz i przedsiębiorca budowlany, założyciel firmy Ignatz Grünfeld Baugeschäft, działający w drugiej połowie XIX wieku w Katowicach i przyległych miastach okręgu przemysłowego. Wieloletni członek katowickiej Rady Miasta. Postać niezwykle zasłużona dla urbanistycznego rozwoju Katowic, dziś, z racji niemieckiego pochodzenia na polskim Górnym Śląsku zapomniana.
Dwór von Tiele-Wincklerów w Katowicach (niem. Schloss Kattowitz) – nieistniejąca już posiadłość hrabiów von Thiele-Wincklerów w Katowicach, siedziba dóbr rycerskich Katowice. „Zamek” wzniesiony na obszarze dworskim był w istocie pałacem; mieścił się przy dzisiejszej alei Wojciecha Korfantego, w rejonie od północy przylegającym do obecnego Hotelu Katowice.
Zarząd Transportu Metropolitalnego, ZTM – jednostka organizacyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, powołana w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie miast należących do związku metropolitalnego. Jest to największy obszarowo organizator transportu publicznego w Polsce.
Rynek w Katowicach (dawnej Friedrichsplatz, Ring) − rynek miejski położony w centrum Katowic. Jest to jeden z głównych placów Śródmieścia do którego prowadzą: ul. 3 Maja, ul. Warszawska, ul. Staromiejska, ul. Teatralna, ul. Adama Mickiewicza, ul. św. Jana, ul. Pocztowa, ul. Młyńska oraz aleja Wojciecha Korfantego.
Ulica Telewizyjna w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Jest granicą między miastami Siemianowice Śląskie i Katowice.

Reklama