• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleja Władysława Sikorskiego w Kaliszu

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).Tir – w znaczeniu potocznym, duży samochód ciężarowy, używany w międzynarodowym transporcie towarów, najczęściej złożony z ciągnika siodłowego oraz naczepy.
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.

  Aleja Władysława Sikorskiegoaleja w Kaliszu położona w dzielnicy Chmielnik. Została wybudowana w latach 1981-1991 i ma 980 metrów długości. Jest ona przedłużeniem alei Wojska Polskiego, która łączy ją z ulicą Warszawską. Jest jednojezdniowa i stanowi fragment drogi krajowej nr 12 przez co panuje na niej duży ruch. Już podczas jej budowy pomyślano o dobudowie w przyszłości drugiej jezdni, jednak obecnie nie ma takich planów. Mimo dosyć stromej doliny Prosny nie ma tutaj ostrego wjazdu (w stronę ulicy Warszawskiej) co ułatwia przejazd ciężkim tirom, których jeździ tutaj dużo. Okolice alei są słabo zagospodarowane – jest przy niej zaledwie kilka budynków, w tym jedna firma. Kursuje tutaj linia autobusowa nr 6.

  Aleja Wojska Polskiego – jedna z najważniejszych, najbardziej ruchliwych i druga co do długości arteria komunikacyjna Kalisza. Ciągnie się od południowo-zachodniego Dobrzeca aż po Majków. Ma 5,58 km długości.Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.

  Przypisy

  1. Alfred Kaczmarek, Dzieje kaliskich ulic, Towarzystwo Miłośników Kalisza, Kalisz 2002, s. 158. ISBN 83-918428-0-0
  2. Lista firm dla: wielkopolskie Kalisz al. Sikorskiego. Panorama Firm. [dostęp 2011-12-30].

  Bibliografia[]

 • Opracowanie zbiorowe, Kalisz plus 1 - plan miasta, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2012, ISBN 978-83-89472-76-2
 • Geoportal
 • Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.Aleja – droga piesza, rowerowa lub jezdna, jak również szlak komunikacji wodnej, obsadzony po obu stronach drzewami albo krzewami o określonej kompozycji, czyli z zachowaniem rytmu nasadzeń i powiązań krajobrazowych. Charakterystyczną jej cechą są także szczególne walory przyrodnicze, kulturowe, estetyczne i gospodarcze. Wyróżniamy aleje jednogatunkowe lub wielogatunkowe, jednowiekowe lub wielowiekowe oraz jedno-, dwu- lub wielorzędowe. W polskim krajobrazie otwartym najczęściej występuje aleja jednorzędowa (po jednym rzędzie z każdej strony), jednowiekowa i jednogatunkowa – liściasta (najpopularniejsze to: lipy, dęby, topole, klony – udział gatunków różni się między regionami).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Ulica Warszawska – jedna z ważniejszych i ruchliwszych ulic Kalisza mająca około 2,2 km długości. Jest fragmentem drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 470. Przebiega przez trzy dzielnice miasta: Śródmieście, Tyniec i Chmielnik.
  Dolina, dolina rzeczna – wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek (erozji i akumulacji rzecznej) lub lodowców.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Reklama