• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleja Józefa Piłsudskiego w Olsztynie

  Przeczytaj także...
  Ulica Seweryna Pieniężnego w Olsztynie – jedna z głównych ulic olsztyńskiego Śródmieścia. Rozciąga się od skrzyżowania z ulicą 1 Maja, aleją Piłsudskiego oraz ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Szrajbera i ulicą Knosały.Tramwaje w Olsztynie – system komunikacji tramwajowej, działający w Olsztynie w latach 1907–1965. Od 2011 r. trwa budowa nowego systemu.
  Kormoran - osiedle (jednostka pomocnicza gminy), stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna. Drugie pod względem liczby ludności i gęstości zaludnienia osiedle Olsztyna. Zabudowę stanowią głównie 11-piętrowe wielkopłytowce budowane w latach 70., 80. i wczesnych latach 90. XX wieku, w kilku miejscach zabudowa blokami 4 piętrowymi.

  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – jedna z głównych ulic Olsztyna. Rozciąga się od placu Jana Pawła II, gdzie krzyżują się ulice Pieniężnego, 11 Listopada i 1 Maja, do wschodnich granic administracyjnych miasta. Ulica przebiega przez teren Śródmieścia, osiedla Kościuszki i osiedla Mazurskiego, a także stanowi granicę pomiędzy osiedlami Pojezierze i Kormoran.

  Ulica Leonharda – jedna z głównych ulic Olsztyna i Pojezierza, będąca częścią drogi tranzytowej, łączącej Mazury – czyli drogę w kierunku Augustowa i Ogrodnik z Grudziądzem, Ostródą, Warszawą i Gdańskiem. Rozciąga się od skrzyżowania z ulicą Towarową (w pobliżu hipermarketu OBI) do skrzyżowania z aleją Piłsudskiego i ulicą Wyszyńskiego (nieopodal stadionu Stomilu. Ulica Leonharda jest pierwszym odcinkiem obwodnicy Śródmieścia. Posiada cztery pasy ruchu przedzielone pasem zieleni.Budynek Rejencji w Olsztynie przy ulicy Emilii Plater 1, dawnej Freiherr-vom-Stein-Straße/Steinstrasse. Znajduje się w kwartale ograniczonym przez ulice Emilii Plater, Tadeusza Kościuszki, aleję Piłsudskiego i plac Andrzeja Wakara.

  W czasach Prus Wschodnich, aleja nosiła nazwę Kleeberger-Straße (ulica Klebarska), ponieważ prowadziła w kierunku wsi Klebark Mały. W czasach PRL-u nazwę dzisiejszej alei zmieniono na aleja Zwycięstwa.

  Dane drogi[]

  Aleja Marszałka Piłsudskiego jest drogą posiadającą po dwa pasy w każdym kierunku (poza odcinkami od placu Jana Pawła II do ulicy Kościuszki i od skrzyżowania z ulicami Wyszyńskiego i Leonharda do granic administracyjnych miasta, gdzie kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku).

  Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, pierwotnie nazwany Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej, potocznie określany "Szubienicami" – pomnik stojący w Śródmieściu Olsztyna na placu Xawerego Dunikowskiego (wcześniej plac Armii Czerwonej) przy al. Piłsudskiego (dawna al. Zwycięstwa). Pomnik odsłonięto w 1954 roku.Sąd administracyjny – jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Zasadą jest bezwzględny zakaz rozstrzygania przez sądy administracyjne spraw cywilnych, objętych kognicją sądów powszechnych (art. 58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jednakże sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z powołaniem się na brak swej kognicji (właściwości), jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się już za niewłaściwy (art. 58 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

  Na trasie ulicy zainstalowane są 3 sygnalizacje świetlne:

 • Skrzyżowanie z ulicami Pieniężnego, 1 Maja i 11 Listopada (przy placu Jana Pawła II)
 • Skrzyżowanie z ulicą Kościuszki
 • Skrzyżowanie z ulicami Wyszyńskiego i Leonharda
 • W pobliżu Planetarium umieszczony jest fotoradar, rejestrujący łamiących przepisy kierowców.

  Obiekty[]

  Przy alei Marszałka Piłsudskiego znajdują się m.in.:

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań. Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Skarbowy
 • Rejonowy Urząd Pracy
 • Siedziba olsztyńskiej Straży Miejskiej
 • Areszt Śledczy
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie i Gimnazjum nr 4)
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki
 • Centrum Handlowe Aura
 • C.H. Dukat (PDT)
 • Stadion OSiR
 • Planetarium
 • Hala widowiskowo-sportowa Urania i Centrum Handlowo-Usługowe "Urania"
 • Siedziba Telekomunikacji Polskiej S.A.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego
 • Pomniki[]

 • Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej na placu Xawegero Dunikowskiego (dawniej nosił nazwę placu Armii Czerwonej, sam plac położony jest przy samej al. Piłsudskiego nieopodal skrzyżowania z ul. Emilii Plater i przy dawnym gmachu Rejencji olsztyńskiej, dawnej siedziby Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, obecnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Urzędu Marszałkowskiego)
 • Głaz 40-lecia powrotu Warmii i Mazur do Macierzy (przy placu Inwalidów Wojennych)
 • Komunikacja[]

  Aleją Marszałka Piłsudskiego biegną trasy 14 linii autobusowych (w tym jednej nocnej). Są to linie numer 101, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117, 120, 126, 128, 305 oraz N01. Od 2015 r. na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Kościuszki przejeżdżają tędy także tramwaje linii 1.

  Ulica Wyszyńskiego (dawniej ul. XX-Lecia PRL) w Olsztynie – ulica przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy osiedla Kormoran. Wchodzi w skład drogi krajowej nr 51. Rozciąga się od skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i Leonharda (w pobliżu stadionu OSiR) do skrzyżowania z ulicami Pstrowskiego i Synów Pułku (w pobliżu byłego DH Rolnik). Ulica ta krzyżuje się również m.in. z ulicą Żołnierską.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  Galeria[]

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

 • Budynek Narodowego Banku Polskiego

 • Planetarium

 • Hala "Urania"

 • Domki jednorodzinne w pobliżu alei
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klebark Mały (niem. Klein Kleeberg) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.
  Śródmieście - osiedle (jednostka pomocnicza gminy), będące częścią oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna. Osiedlu Śródmieście administracyjnie podlega Stare Miasto.
  Planetarium w Olsztynie – drugie co do wielkości planetarium w Polsce zlokalizowane przy al. Piłsudskiego w Olsztynie.
  Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.
  Plac Jana Pawła II – plac, w kształcie prostokąta, zlokalizowany w Śródmieściu Olsztyna, przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Pieniężnego, 11 Listopada oraz alei Piłsudskiego.
  Ulica Kościuszki w Olsztynie – jedna z czterech ulic umożliwiających dojazd do Dworca Głównego PKP na osiedlu Kętrzyńskiego w kierunku południowym do Podgrodzia i osiedla Kościuszki. Biegnie od placu Konstytucji 3 Maja, czyli skrzyżowania z ulicami Dworcową, Partyzantów i Lubelską do skrzyżowania z aleją Niepodległości.
  IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie – publiczna szkoła średnia, należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie. Utworzona 1 września 1975 roku na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, dr. Andrzeja Gerszberga. Dominuje w rankingu "Gazety" olsztyńskich liceów.

  Reklama