• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aldona Michalak

  Przeczytaj także...
  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, działający aktualnie pod marką Citi Handlowy (poprzednio: Citibank Handlowy). Jest 10. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 18. pod względem liczby placówek

  Aldona Michalak (ur. 2 listopada 1955 w Gostyninie) – polska polityk, ekonomistka, posłanka na Sejm IV kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Wykształcenie i praca zawodowa[ | edytuj kod]

  Ukończyła w 1980 studia na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w 1986 studia z zakresu nauk politycznych w Moskiewskiej Wyższej Szkole Partyjnej, a w 1999 – studia podyplomowe z zarządzania bankowością w Szkole Głównej Handlowej. Została także absolwentką studiów z zakresu kredytowania podmiotów gospodarczych w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Do 1988 była zatrudniona jako instruktor w Komitecie Wojewódzkim partii oraz w zarządzie wojewódzkim ZSMP. W latach 90. pracowała w windykacji wierzytelności w Banku Handlowym w Warszawie oraz jako specjalista ds. małych przedsiębiorstw w centrali PKO BP. W latach 1998–2000 zasiadała w komisji rewizyjnej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, pełniąc funkcję przewodniczącej tego organu.

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005.

  W listopadzie 2006 została doradcą p.o. prezesa PKO BP Sławomira Skrzypka. Od lipca 2007 do maja 2008 sprawowała funkcję wiceprezesa tego banku. Następnie została zastępcą dyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania w Banku Ochrony Środowiska i przewodniczącą rady Fundacji BOŚ.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

  Działalność publiczna[ | edytuj kod]

  Od 1974 do rozwiązania należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1998 do 2001 była radną gminy Warszawa-Targówek. Sprawowała mandat posła na Sejm IV kadencji z okręgu płockiego, wybranego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pracowała w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Gospodarki. Pełniła także funkcje przewodniczącej dwóch podkomisji nadzwyczajnych. Była pomysłodawczynią tzw. ustawy o walce z lichwą.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).

  W 2005 przeszła do Samoobrony RP, z ramienia której w wyborach do Sejmu tym samym roku bezskutecznie ubiegała się o reelekcję z okręgu gliwickiego (otrzymała 2061 głosów). Doradzała później Andrzejowi Lepperowi w trakcie pełnienia przez niego funkcji wicepremiera. W 2007 wystąpiła z Samoobrony RP i wycofała się z działalności politycznej.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Decyzje Rady Nadzorczej w sprawie składu zarządu PKO BP. bankier.pl, 21 czerwca 2007. [dostęp 2012-07-12].
  2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. IV kadencja. Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 137–138.
  3. Z Samoobrony na wiceszefową PKO BP?. expander.pl, 5 grudnia 2006. [dostęp 2012-07-12].
  4. Dominik Uhlig: Szesnaście szabel Andrzeja Leppera. wyborcza.pl, 1 sierpnia 2005. [dostęp 2012-07-12].
  5. Serwis PKW – Wybory 2005. [dostęp 2012-07-12].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła IV kadencji. [dostęp 2012-07-12].
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. IV kadencja. Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 137–138.
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.
  Okręg wyborczy nr 29 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze oraz powiatów gliwickiego i tarnogórskiego (województwo śląskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 9 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2011 wybierano 10 posłów).
  Okręg wyborczy nr 16 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Płock oraz powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego i żyrardowskiego (województwo mazowieckie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 10 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Andrzej Zbigniew Lepper (ur. 13 czerwca 1954 w Stowięcinie, zm. 5 sierpnia 2011 w Warszawie) – polski polityk i związkowiec, przedsiębiorca, założyciel oraz pierwszy przewodniczący partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Zawodowego Samoobrona.
  Gostynin – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
  Sławomir Stanisław Skrzypek (ur. 10 maja 1963 w Katowicach, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski inżynier, ekonomista, zastępca prezydenta Warszawy w latach 2002–2005, od 2007 do 2010 prezes Narodowego Banku Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.658 sek.