• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Albany

  Przeczytaj także...
  Albany-Rensselaer – stacja kolejowa w Albany, w stanie Nowy Jork, w USA. Stacja posiada 2 perony. W roku finansowym 2010 ze stacji skorzystało 737 259 pasażerów, co dało jej pozycję drugiej najczęściej używanej stacji Amtraku w stanie Nowy Jork.Kanał Erie (ang. Erie Canal) – otwarty w 1825 historyczny szlak wodny o długości 584 km, część śródlądowego szlaku wodnego między Wielkimi Jeziorami i Atlantykiem. Dawny system połączeń wodnych zaczyna się w Buffalo nad rzeką Niagara, a kończy w Albany nad rzeką Hudson.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Albany (wymowa:/ˈɔːlbəniː/ ) – miasto w USA nad rzeką Hudson, stolica stanu Nowy Jork.

  Zespół miejski Albany - Schenectady - Troy liczy 875 tys. mieszkańców.

  Przemysł papierniczy, maszynowy, chemiczny, spożywczy, odzieżowy, a w zespole miejskim także elektrotechniczny.

  Port śródlądowy, połączony kanałem (New York State Barge Canal) z Wielkimi Jeziorami; węzeł drogowy i kolejowy, ze stacją Albany-Rensselaer. Ośrodek kulturalny i naukowy.

  United States Census Bureau (oficjalna nazwa Bureau of the Census) – rządowa agencja wchodząca w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest odpowiedzialna za spis ludności Stanów Zjednoczonych (United States Census).Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Szkolnictwo[]

  Uczelnie
 • University at Albany
 • State University of New York
 • College of Saint Rose
 • Albany Law School
 • Albany Medical College
 • Albany College of Farmacy
 • Religia[]

  Spis na 2010 rok, obejmuje aglomeracje miasta:

 • Kościół katolicki: 233 476 członków w 84 kościołach
 • Zjednoczony Kościół Metodystyczny: 23 949 członków w 93 zborach
 • Protestantyzm bezdenominacyjny: 19 734 członków w 66 zborach
 • Islam: 10 656 wyznawców w 7 meczetach
 • Kościół Reformowany w Ameryce: 10 289 członków w 42 zborach
 • Kościół Episkopalny: 9 636 członków w 36 zborach
 • Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce: 9 069 członków w 26 zborach
 • Judaizm: 8 936 wyznawców w 16 synagogach
 • Kościół Prezbiteriański USA: 5 226 członków w 40 zborach
 • Amerykańskie Kościoły Baptystyczne w USA: 4 673 członków w 31 zborach
 • Kościół Luterański Synodu Missouri: 4 544 członków w 11 zborach
 • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: 3 310 członków w 6 świątyniach
 • Hinduizm: 2 760 wyznawców w 10 swiątyniach
 • Zbory Boże: 2 759 członków w 25 zborach
 • Chrześcijański i Misyjny Sojusz: 2 718 członków w 11 zborach
 • Narodowa Konwencja Baptystyczna USA: 2 422 członków w 7 zborach
 • Sport[]

 • Albany River Rats – nieistniejący klub hokejowy
 • Albany Devils – klub hokejowy
 • Zobacz też[]

  Kilka okrętów US Navy nosiło nazwę USS Albany.

  Schenectady – miasto w USA, w stanie Nowy Jork, nad rzeką Mohawk, w zespole miejskim Albany-Schenectady-Troy. Około 61,4 tys. mieszkańców (2009).Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  Uwagi

  1. W tym przypadku Assiduity znaczy „jakość przy zachowaniu stałej i starannej uwagi”.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • U.S. Census Bureau (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:
  Hudson - rzeka w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Jej długość wynosi 492 km, a powierzchnia dorzecza 35 tys km. Rzeka Hudson wypływa z obszaru wyżynno-górskiego Adirondack, w pobliżu szczytu Marcy, następnie płynie głębokim obniżeniem przez północne pasma Appalachów, po czym uchodzi do zatoki Upper New York Bay, (Ocean Atlantycki). Rzeka Hudson posiada połączenia kanałowe z systemem Wielkich Jezior (New York State Barge Canal) i Rzeką Świętego Wawrzyńca (Champlain Canal)
  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce (ang. Evangelical Lutheran Church in America, w skrócie ELCA) – największy Kościół luterański w Stanach Zjednoczonych, liczący według danych za 2011 rok 4 059 785 członków. Powstał w 1988 roku z połączenia trzech działających na obszarze USA Kościołów luterańskich. Jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów. Od 2013 roku zwierzchnikiem Kościoła jest biskup Elizabeth Eaton.
  Kościół Luterański Synodu Missouri (ang. Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) – chrześcijański kościół protestancki tradycji staroluterańskiej działający w Stanach Zjednoczonych, należący do konserwatywnej rodziny kościołów luterańskich (tzw. wyznaniowego luteranizmu), stanowczo odrzucający teologię liberalnego chrześcijaństwa, a przez to wpisujący się w nurt protestantyzmu ewangelikalnego. Zorganizowany jest według modelu kongregacjonalnego; każdy zbór posiada autonomię.
  Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, w skrócie LDS) – chrześcijańskie i największe wyznanie w ramach ruchu Świętych w Dniach Ostatnich. Pierwotna nazwa brzmiała Kościół Chrystusa, lecz zmieniono ją dla odróżnienia od innych kościołów chrześcijańskich. Założycielem i pierwszym prorokiem Kościoła był Joseph Smith, Jr. Wyznawcy nazywani są potocznie mormonami (choć nazwą tą określa się również mniejsze kościoły oparte na naukach Smitha). Jedną z najważniejszych różnic dzielących ten kościół od innych kościołów chrześcijańskich jest uznawanie Księgi Mormona za świętą obok Biblii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.