Alarm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alarm (łac. ad arma – do broni, wł. allarme < all'arme, niem. Lärm), staropolskie larmo, larma, larum – rozkaz do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania.

Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej) - urządzenie akustyczne służące do powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach lub stanach alarmowych. W dzisiejszych czasach używane przede wszystkim przez Ochotnicze Straże Pożarne do alarmowania swoich członków czynnych o zaistniałym pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu, a także przez Obronę Cywilną Kraju do powiadamiania o zagrożeniach powodziowych. Są również używane przez pojazdy uprzywilejowane do powiadamiania uczestników ruchu drogowego o uprzywilejowaniu owego pojazdu w ruchu drogowym. Dawniej służyły przede wszystkim do informowania ludności cywilnej o zbliżających się nalotach w czasie wojny.Alarmy obowiązujące na statkach – na statkach wymienionych w Konwencji SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) i zgodnie z tą konwencją obowiązują następujące alarmy:
 • alarm – sygnał wzywający do gotowości na wypadek zagrożenia. Najczęściej jest to sygnał dźwiękowy. W dawnych czasach było to bicie w bębny lub dzwony, stąd powiedzenie "bić na alarm" (na trwogę). Aktualnie używane są raczej syreny. Umówione modulacje dźwięku informują o rodzaju zagrożenia.
 • alarm – stan gotowości w przypadku powszechnego zagrożenia (np. pożar, powódź), także: stan gotowości bojowej w wojsku wywołany takim sygnałem
 • alarm pożarowy
 • alarm o skażeniach
 • alarm powietrzny
 • alarm – okres od chwili ogłoszenia alarmu do chwili jego odwołania
 • alarm – stan niepokoju wywołany zagrożeniem, popłoch, poruszenie
 • alarm – sygnał w budziku lub zegarku
 • alarm – potocznie: urządzenie alarmowe
 • alarm – alarm w żegludze
 • AlaRm – polski film
 • ALARM – pocisk rakietowy
 • alarm okrętowy
 • alarm powodziowy
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

  Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Alarm

  Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
  System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).AlaRm – polski dramat psychologiczny z roku 2002, debiut reżysera Dariusza Gajewskiego, który jest jednocześnie autorem scenariusza tej produkcji powstałego na podstawie dramatu Helmuta Kraussera Skórzana maska. Reżyser otrzymał za ten film Wielki Jantar na festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie w 2002 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dzwon – instrument muzyczny należący do grupy idiofonów naczyniowych. Dzwon jest instrumentem perkusyjnym, gdyż źródłem dźwięku jest drganie całego instrumentu, pobudzanego uderzeniami serca lub bezpośrednimi uderzeniami za pomocą innego przedmiotu np. belki lub bijaka. Oprócz samodzielnych egzemplarzy, używanych głównie do celów sygnalizacyjnych i religijnych, istnieją również zespoły odpowiednio nastrojonych dzwonów tworzących większe instrumenty – carillony, ich uderzanie w odpowiedniej kolejności pozwala na wygrywanie melodii, wybijanej ręcznie przez carillonistę lub zaprogramowanej odpowiednim mechanizmem.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Alarm okrętowy - obsadzenie przez załogę wyznaczonych stanowisk i wykonywanie czynności zgodnie z odpowiednim rozkładem okrętowym na sygnał nadany na rozkaz dowódcy okrętu lub oficera wachtowego (oficera dyżurnego). Wyróżnia się następujące rodzaje alarmu okrętowego:
  Alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom lustra wody (najczęściej rzeki) zbliża się do stanu alarmowego (ustalonego dla danego miejsca).
  Air Launched Anti-Radiation Missile (ALARM) brytyjski naddźwiękowy antyradarowy pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia. ALARM skonstruowany został do niszczenia naziemnych urządzeń radarowych przeciwnika, zwłaszcza wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej. Pocisk naprowadzany jest za pomocą pasywnego radiolokatora, wychwytującego emisję radarów przeciwnika.
  Alarm powietrzny - rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków (syren, rozgłośni radiowych, ośrodków telewizyjnych i radiofonii przewodowej, gongów, dzwonów, urządzeń sygnalizacji świetlnej, itp.) w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza.
  Alarm o skażeniach – rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków (syren, rozgłośni radiowych, ośrodków telewizyjnych i radiofonii przewodowej, gongów, dzwonów, urządzeń sygnalizacji świetlnej itp.) w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie skażeń, w razie bezpośredniego ich wykrycia, a także jeśli przewidywane skażenie nastąpi przed upływem 30 minut.

  Reklama