• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akwarium publiczne  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Morski park rozrywki (ang. marine theme park, niem. Meeres-Themenpark) – obiekt będący połączeniem akwarium publicznego oraz parku rozrywki. Szczególną formą morskich parków rozrywki są tzw. parki ssaków morskich (ang. marine mammal parks), wśród których najliczniejsze są delfinaria. Pierwszy morski park rozrywki Sea Lion Park otwarto w 1895 na wyspie Coney Island w nowojorskim Brooklynie (zamknięto go w 1903). Morski park rozrywki często jest mylony z parkiem morskim.Woda morska – woda występująca w morzach i oceanach. W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 96% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, tzw. woda słodka stanowi zaś mniej niż 3%.
  Uwagi
  1. Określenie "wystawowe" użyte jest w polskojęzycznej pracy, zob. S. Frank, Wielki atlas ryb, tłum. H. Szelęgiewicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974, s. 12), ale także w pracy angielskojezycznej jako exibition aquarium, zob. A.R. Blanch, P. van den Sande, P. Bulto, C. Hispano, Health Management in Exhibition Aquaria, „Bulletin of European Association of Fish Pathologists” 1999, vol. 19, nr 6, s. 282-283.
  2. Instytucyjny charakter akwarium podkreśla się również w innych źródłach: Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (The Zoological Society of London) podając definicję „akwarium” – posługuje się pojęciem „instytucja”, a lista akwariów jako instytucji corocznie publikowana jest w periodyku tej organizacji „International Zoo Yearbook. Podobnie instytucyjny charakter akwariów podkreśla działające w Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (Association of Zoos and Aquariums), które w kryteriach dla swoich członków podaje cechy, jakie musi spełnić akwarium jako instytucja, aby przynależeć do stowarzyszenia. Zob. Association of Zoos and Aquariums (ang.). AZA. [dostęp 2011-04-04]. oraz Zoos and Aquariums of the World, „International Zoo Yearbook” 2010, vol. 44, nr 1, s. 251-431, ISSN 1748-1090 (zestawienie obejmuje instytucje-akwaria działające na świecie w 2010 roku)
  3. Encyklopedia Britannica definiuje "akwarium" (obok podstawowej definicji) również jako obiekt (ang. facility) [a w uproszczonej wersji językowej jako budynek (ang. building)], w którym organizmy wodne są prezentowane publiczności i/lub badane. Podobnie Webster definiuje akwarium jako instytucję lub placówkę (establishment), w której organizmy wodne są przechowywane i demonstrowane zwiedzającym. Zob. Aquarium (hasło) (ang.). Webster's Dictionary Online. [dostęp 2011-04-04].; Aquarium (hasło). W: Encyclopædia Britannica 2006. Untimate Reference Suit DVD [on-line]. Britanica 2006. [dostęp 2011-04-04].
  4. Wszystkie daty podano za B. Brunner, The Ocean at Home: An Illustrated History of the Aquarium, Princeton Architectural Press, Princeton 2005 (ISBN 978-1-56898-502-2), s. 99).
  5. W oryginalnym tekście użyto private enterprise (przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie), jednak z kontekstu widać że chodziło o przedsięwzięcie w ramach istniejącej już publicznej instytucji.
  6. Znaczące pozycje w tym zakresie obejmują (Kisling 2001) oraz B. Brunner, The Ocean at Home: An Illustrated History of the Aquarium, Princeton Architectural Press, Princeton 2005 (ISBN 978-1-56898-502-2).
  7. Podano na podstawie studiów K.H. Doara będących badaniami porównawczymi definicji używanych w amerykańskich periodykach naukowych. Zaczerpnięto z: "Report on the Activities of the Waikiki Aquarium for the Fiscal Year July 1, 1962" (Waikiki, FL: Waikiki Aquarium, 1963), s. 6-7. Cytowane za: K.H. Doar: Case Studies in Aquarium History: Trends Discovered in Studying the History of Three Regional Aquariums (ang.). The Florida State University, College of Arts and Sciences, Florida 2007 (s.1). [dostęp 2011-04-04]..

  Przypisy

  1. S. Frank, Wielki atlas ryb, tłum. H. Szelęgiewicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974, s. 12
  2. Akwarium [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 303 (ISBN 83-01-13358-9).
  3. The Georgia Aquarium Celebrates One-Year Anniversary, Georgia Aquarium, Atlanta 2006 (November 21), s. 1
  4. K.H. Doar: Case Studies in Aquarium History: Trends Discovered in Studying the History of Three Regional Aquariums (ang.). The Florida State University, College of Arts and Sciences, Florida 2007 (s.1). [dostęp 2011-04-04]., s.5
  5. H. Lockhart: Why do people visit aquariums and zoos? (ang.). 5 July 2011. [dostęp 2011-04-04].
  6. Akwarium [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
  7. S. Frank, Wielki atlas ryb, tłum. H. Szelęgiewicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974, s. 12; A.R. Blanch, P. van den Sande, P. Bulto, C. Hispano, Health Management in Exhibition Aquaria, „Bulletin of European Association of Fish Pathologists” 1999, vol. 19, nr 6, s. 282-283.
  8. Mały słownik biologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 10
  9. J. Casamitjana: Aquatic Zoos: A Critical Study of UK Public Aquaria in the Year 2004 (ang.). Captive Animals' Protection Society, Manchester 2004. [dostęp 2011-04-04].
  10. Aquarium (hasło). W: Encyclopædia Britannica 2006. Untimate Reference Suit DVD [on-line]. Britanica 2006. [dostęp 2011-04-04].
  11. Akwarystyka [w:] Mały słownik zoologiczny: ryby, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
  12. B. Brunner, The Ocean at Home: An Illustrated History of the Aquarium, Princeton Architectural Press, Princeton 2005 (ISBN 978-1-56898-502-2), s. 99.
  13. K.H. Doar: Case Studies in Aquarium History: Trends Discovered in Studying the History of Three Regional Aquariums (ang.). The Florida State University, College of Arts and Sciences, Florida 2007 (s.1). [dostęp 2011-04-04]., s.2
  14. Zoos and Aquariums of the World, „International Zoo Yearbook” 2010, vol. 44, nr 1, s. 251-431, ISSN 1748-1090 (zestawienie obejmuje instytucje-akwaria działające na świecie w 2010 roku), s. 151
  15. A.R. Blanch, P. van den Sande, P. Bulto, C. Hispano, Health Management in Exhibition Aquaria, „Bulletin of European Association of Fish Pathologists” 1999, vol. 19, nr 6, s. 282-283.
  16. J. Casamitjana: Aquatic Zoos: A Critical Study of UK Public Aquaria in the Year 2004 (ang.). Captive Animals' Protection Society, Manchester 2004. [dostęp 2011-04-04]., s. 8
  17. Learn all there is to know about the world's largest aquarium (ang.). The Georgia Aquarium Website – Zakładka "Newsroom". [dostęp 2011-04-04].
  18. K.H. Doar: Case Studies in Aquarium History: Trends Discovered in Studying the History of Three Regional Aquariums (ang.). The Florida State University, College of Arts and Sciences, Florida 2007 (s.1). [dostęp 2011-04-04]., s.5-6
  19. S.J. Berwid: Czy delfiny muszą być atrakcja turystyczną? (pol.). Fundacja Oceanarium Warszawskie. [dostęp 2011-04-04].
  20. J. Casamitjana: Aquatic Zoos: A Critical Study of UK Public Aquaria in the Year 2004 (ang.). Captive Animals' Protection Society, Manchester 2004. [dostęp 2011-04-04]., s. 23 oraz s.34
  21. Safety Rules for Manatee Aerial Survey (ang.). Portal Sirenian.org. [dostęp 2011-04-04].
  22. Oceanaria (pol.). W: Atlas Zwierząt [on-line]. [dostęp 2011-04-04].
  23. Shedd Aquarium, www.sheddaquarium.com (dostęp: 2011-04-12).
  24. Kelly Tarlton's Antarctic Encounter and Underwater World (ang.). Auckland. [dostęp 2011-04-04].
  25. Turkuazoo czyli największe akwarium w Europie (pol.). www.odyssei.com. [dostęp 2011-04-04].
  26. J. Casamitjana: Aquatic Zoos: A Critical Study of UK Public Aquaria in the Year 2004 (ang.). Captive Animals' Protection Society, Manchester 2004. [dostęp 2011-04-04]., s.96
  27. Akwarium oraz Akwarystyka [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 303 (ISBN 83-01-13358-9).

  Bibliografia[]

 • Oceanaria (pol.). W: Atlas Zwierząt [on-line]. [dostęp 2011-04-04].
 • Kelly Tarlton's Antarctic Encounter and Underwater World (ang.). Auckland. [dostęp 2011-04-04].
 • Association of Zoos and Aquariums (ang.). AZA. [dostęp 2011-04-04].
 • S.J. Berwid: Czy delfiny muszą być atrakcja turystyczną? (pol.). Fundacja Oceanarium Warszawskie. [dostęp 2011-04-04].
 • A.R. Blanch, P. van den Sande, P. Bulto, C. Hispano, Health Management in Exhibition Aquaria, „Bulletin of European Association of Fish Pathologists” 1999, vol. 19, nr 6, s. 282-283.
 • B. Brunner, The Ocean at Home: An Illustrated History of the Aquarium, Princeton Architectural Press, Princeton 2005 (ISBN 978-1-56898-502-2).
 • Aquarium (hasło). W: Encyclopædia Britannica 2006. Untimate Reference Suit DVD [on-line]. Britanica 2006. [dostęp 2011-04-04].
 • J. Casamitjana: Aquatic Zoos: A Critical Study of UK Public Aquaria in the Year 2004 (ang.). Captive Animals' Protection Society, Manchester 2004. [dostęp 2011-04-04].
 • K.H. Doar: Case Studies in Aquarium History: Trends Discovered in Studying the History of Three Regional Aquariums (ang.). The Florida State University, College of Arts and Sciences, Florida 2007 (s.1). [dostęp 2011-04-04].
 • S. Frank, Wielki atlas ryb, tłum. H. Szelęgiewicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974.
 • Oceanarium w Blue City (pol.). "Gazeta Stołeczna", 13 grudnia 2007. [dostęp 2011-04-04].
 • The Georgia Aquarium Celebrates One-Year Anniversary, Georgia Aquarium, Atlanta 2006 (November 21).
 • Learn all there is to know about the world's largest aquarium (ang.). The Georgia Aquarium Website – Zakładka "Newsroom". [dostęp 2011-04-04].
 • Zoos and Aquariums of the World, „International Zoo Yearbook” 2010, vol. 44, nr 1, s. 251-431, ISSN 1748-1090 (zestawienie obejmuje instytucje-akwaria działające na świecie w 2010 roku)
 • Zoo and Aquarium History: Ancient Animal Collections to Zoological Gardens, red. Vernon N. Kisling Jr., CRC Press, Boca Raton 2001 (ISBN 0-8493-2100-X).
 • Witryna internetowa mobilnego oceanarium firmy La Femme (ang.). Firma La Femme. [dostęp 2011-04-04].
 • H. Lockhart: Why do people visit aquariums and zoos? (ang.). 5 July 2011. [dostęp 2011-04-04].
 • Mały słownik biologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 • Akwarystyka [w:] Mały słownik zoologiczny: ryby, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 • E. Podgajna, Oceanarium zniknie z muzeum. Wyjedzie do Warszawy, "Gazeta Szczecin", 11 marca 2011
 • Safety Rules for Manatee Aerial Survey (ang.). Portal Sirenian.org. [dostęp 2011-04-04].
 • Akwarium [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Turkuazoo czyli największe akwarium w Europie (pol.). www.odyssei.com. [dostęp 2011-04-04].
 • Aquarium (hasło) (ang.). Webster's Dictionary Online. [dostęp 2011-04-04].
 • Akwarium [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (ISBN 83-01-13358-9).
 • Akwarystyka [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (ISBN 83-01-13358-9).
 • Ssaki morskie – ssaki, które większość swojego życia spędzają w słonych wodach mórz lub oceanów. Grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wywodzących się od przodków prowadzących lądowy tryb życia. Są wtórnie przystosowane do życia w wodzie. Charakteryzują się dużymi rozmiarami ciała, opływowym kształtem, termoizolacyjnymi właściwościami skóry i – u większości gatunków – przekształceniem kończyn w płetwy. U waleni kończyny tylne zanikły a ogon przekształcił się w poziomo ustawioną płetwę ogonową. U niektórych wytworzyła się płetwa grzbietowa. Większość ssaków morskich utraciła typowe dla ssaków lądowych owłosienie, z wyjątkiem włosów czuciowych.Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dubaj (arab. دبيّ Dubayy) – miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stolica emiratu Dubaj. Dubaj przyciągnął uwagę świata dzięki nowatorskim i ambitnym projektom budowlanym, imprezom sportowym, konferencjom i rekordom Guinnessa.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Brighton – miasto w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym East Sussex, w jednolitej jednostce administracyjnej (unitary authority) Brighton and Hove, położone nad kanałem La Manche. Zamieszkuje je obecnie 155 919 osób. Jest to ważny ośrodek przemysłowy (elektronika) i kulturalno-naukowy. Znajdujący się tutaj University of Sussex jest w czołówce najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii. Ponadto w Brighton znajduje się jeszcze jedna uczelnia wyższa i politechnika.
  Republika Południowej Afryki (RPA, afr. Republiek van Suid-Afrika, ang. Republic of South Africa) – państwo na południowym krańcu Afryki.
  Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.
  Walenie (Cetacea) – rząd ssaków (w kladystyce to klad w obrębie parzystokopytnych). Występują one głównie w oceanach. Wyjątkiem są delfiny słodkowodne, zamieszkujące rzeki, oraz nieliczne gatunki żyjące na styku tych dwóch środowisk (estuaria).
  Parzydełkowce (Cnidaria, od gr. knide – pokrzywa) – typ dwuwarstwowych, wodnych, osiadłych lub pływających zwierząt tkankowych o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe nazywane knidami, stąd naukowa nazwa typu Cnidaria. Tradycyjnie zaliczane były do jamochłonów, a wcześniej do roślin. Żyją samotnie lub tworzą kolonie. Osobniki dorosłe występują w postaci polipa lub meduzy. Osiągają rozmiary od kilku milimetrów do 2 m wysokości lub średnicy. Odżywiają się innymi zwierzętami. Grupa ta obejmuje około 9000 szeroko rozprzestrzenionych gatunków zamieszkujących wyłącznie środowiska wodne, przede wszystkim czyste i dobrze natlenione wody słone. Należą do nich silnie parzące kostkowce, kolonijne stułbiopławy, krążkopławy oraz koralowce, a wśród nich ukwiały i rafotwórcze korale madreporowe. Kilka gatunków jest pasożytami zwierząt wodnych. Zwierzęta te mają niewielkie znaczenie gospodarcze. W polskiej strefie Bałtyku odnotowano 25, a w wodach słodkich i słonawych – 7 gatunków. Te ostatnie zaliczono do fauny Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.071 sek.