Akwarium low-tech

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Akwarium low-tech – typ słodkowodnego akwarium naturalnego o słabym zaawansowaniu technicznym.

Diana Walstad – amerykańska naukowiec, mikrobiolog, akwarystka, popularyzatorka akwarium low-tech, autorka książki "Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist".Nitryfikacja – proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne.

Pod pojęciem akwarium low-tech kryje się metoda zakładania, utrzymywania i opieki nad akwarium oparta na założeniu, że dla zrównoważenia procesów chemicznych i biologicznych (zobacz: równowaga biologiczna (akwarystyka), cykl azotowy w akwariach) występujących w akwarium a niezbędnych dla jego dobrostanu (stabilnych parametrów wody, zdrowia i wzrostu roślin, zwierząt, eliminacji glonów) w zupełności wystarczą procesy naturalne bez potrzeby wspomagania ich stosowaniem skomplikowanych, kosztownych urządzeń technicznych, specjalistycznych środków chemicznych lub czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych a wybrane procesy np. intensywniejsza niż w normalnych warunkach nitryfikacja wzmożona przez wydajny filtr jest dla akwarium szkodliwa.

Akwarium (łac. aquarium – naczynie na wodę) – sztuczny zbiornik wodny o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, z co najmniej jedną ścianą z materiału przezroczystego, zwykle ze szkła, służący do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym.Równowaga biologiczna w akwarystyce to stan, w którym ekosystem akwarium, w długim okresie zachowuje dynamiczną równowagę pomiędzy biocenozą i biotopem w sposób zapewniający dobrostan utrzymywanych w akwarium zwierząt i roślin zgodnie z zamierzeniami i celem akwarysty co do kształtu i składników tworzonego w akwarium środowiska.

Założenia metody akwarium low-tech[ | edytuj kod]

 • wykorzystanie żyznego podłoża dla roślin zakorzenionych składającego się naturalnej gleby pokrytej warstwą drobnego żwiru
 • stosowanie wody o twardości ośmiu °n i większej
 • wykorzystanie światła naturalnego w tym także dopuszczalna jest bezpośrednia ekspozycja akwarium na promienie słoneczne
 • umiarkowanie silne oświetlenie światłem ze świetlówek (0,25 do 0,5 W na litr wody) mniej w wypadku zbiorników płytkich lub doświetlania światłem naturalnym
 • niewielka lub umiarkowana obsada ryb
 • obfite karmienie ryb – nadmiar pokarmu stanowi uzupełnienie mikro i makroelementów dla roślin
 • duża obsada różnorodnych roślin
 • bogaty zestaw mikroorganizmów
 • delikatna cyrkulacja wody wymuszana przy pomocy głowic wodnych lub wewnętrznych filtrów mechanicznych
 • pozwalanie roślinom na wyrastanie ponad powierzchnię wody i wykorzystywanie CO2 z zasobów powietrza
 • stosowanie roślin pływających
 • w akwarium low-tech w przeciwieństwie do akwarium high-tech nie stosuje się następujących urządzeń i zabiegów pielęgnacyjnych:

  EDTA (kwas edetynowy, kwas wersenowy, komplekson II; łac. acidum edeticum) – organiczny związek chemiczny kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas. Z mocnymi zasadami tworzy sole werseniany. Jest szeroko stosowanym czynnikiem kompleksującym wiele kationów metali, takich jak Ca, Mg czy Fe. Zazwyczaj stosowany w postaci soli disodowej (wersenian disodowy) ze względu na jej większą rozpuszczalność w wodzie (tzw. komplekson III).Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.
 • sztucznego nawożenia CO2
 • nawożenia roślin makro i mikroelementami
 • filtracji biologicznej prowadzonej przy pomocy wydajnych filtrów
 • częstych podmian wody (wystarczające w akwarium low-tech podmiany to 50% objętości wody akwarium na pół roku)
 • odmulania dna (czyszczenie żwiru jest w akwarium low-tech uznane za szkodliwe ze względu na uniemożliwienie uzupełniania ubytków składników pokarmowych w podłożu)
 • leków i środków chemicznych do wybielania wody, walki z glonami itp. za względu na fakt, że niszczą ekosystem akwarium.Jedynym środkiem chemicznym którego stosowanie w akwarium low-tech jest dopuszczalne są uzdatniacze wody zawierające EDTA
 • denitryfikatorów
 • odpieniaczy
 • Filtr akwarystyczny - urządzenie do utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych wody w akwarium poprzez wymuszanie jej obiegu przez złoża filtracyjne o różnych właściwościach. Dwa lub więcej filtrów stanowią system filtracji akwarium.Denitryfikator (źródełko) to filtr akwarystyczny ostatniego etapu oczyszczania wody. Pozwala na rzadsze podmiany wody oraz ogranicza wzrost glonów.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama