• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akustyka słuchu

  Przeczytaj także...
  Układ słuchowy – zespół wszystkich narządów biorących udział w procesie słyszenia (ucho, droga słuchowa, pola słuchowe kory mózgowej).Słuch – zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Narządy słuchu nazywa się uszami. Słuch jest wykorzystywany przez organizmy żywe do komunikacji oraz rozpoznawania otoczenia.
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

  Akustyka słuchu – dziedzina akustyki dzieląca się na dwie zasadnicze gałęzie:

 • psychoakustykę próbującą opisać związki pomiędzy fizycznymi parametrami dźwięków dochodzących do ucha a wrażeniami przez nie wywoływanymi;
 • akustykę fizjologiczną próbującą opisać prawa rządzące pracą układu słuchowego.
 • Przy obecnym stanie wiedzy tylko niektóre aspekty percepcji słuchowej można wyjaśnić na gruncie anatomii lub fizjologii układu słuchowego. Dlatego podstawowym zadaniem stojącym przed akustyką słuchu, jako nauką, jest poznanie i zrozumienie relacji wiążących zjawiska psychoakustyczne z budową anatomiczną i fizjologią układu słuchowego.

  Psychoakustyka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między falą dźwiękową docierającą do uszu słuchacza (bodźcem) a subiektywnie odczuwanym wrażeniem, które u niego wywołuje. Jest to nauka z pogranicza akustyki i psychologii. Działem akustyki zajmującym się psychoakustyką jest akustyka słuchu, natomiast działem psychologii jest psychologia poznawcza. Dziedzinami, do których stale odwołuje się psychoakustyka są również anatomia, neuropsychologia oraz fizjologia.Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek

  Najbardziej cenionym obecnie podręcznikiem z akustyki słuchu jest książka Briana C.J. Moore'a „Wprowadzenie do psychologii słyszenia”.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
  Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.
  Wrażenie – pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka. Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną. Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie można odczuwać kilka rodzajów wrażeń.
  Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.