• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akustyczna fala powierzchniowa

  Przeczytaj także...
  Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali – zob. rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych.Fala Scholtego jest to akustyczna fala powierzchniowa wytwarzana na powierzchni rozdziału pomiędzy cieczą a ciałem sprężystym (np. pomiędzy wodą a piaskiem) za pomocą wymuszenia dynamicznego. Maksymalna amplituda fali obserwowana jest na styku dwóch faz i maleje wykładniczo wraz z odległością od powierzchni rozdziału zarówno w cieczy jak i w ciele stałym. Nazwa pochodzi od nazwiska Johana Gerarda Scholtego, który odkrył je w 1947. Fale Scholtego pdobne są do fali Stoneleya propagujących się na powierzchni rozdziału dwóch ciał sprężystych i fali Rayleigha propagujących się na powierzchni ciała sprężystego.
  Fala mechaniczna – fala rozchodząca się w ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka. Przykładami fal mechanicznych są fale morskie, fale dźwiękowe, fale sejsmiczne.

  Akustyczna fala powierzchniowa, AFP (ang. Surface Acoustic Wave, SAW) – fala mechaniczna rozchodząca się wzdłuż powierzchni podłoża sprężystego graniczącego z próżnią lub innym ciałem sprężystym i zanikająca, zwykle w sposób wykładniczy, w głąb tego podłoża. Należy do rodziny fal sejsmicznych.

  Piezoelektryki lub materiały piezoelektryczne – kryształy, w których obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na ich powierzchni.Procesor Fouriera – urządzenie elektroniczne realizujące transformację Fouriera sygnałów. Procesory Fouriera zwykle dzieli się na analogowe (ciągłe) i cyfrowe (dyskretne).

  Od momentu wynalezienia przetwornika międzypalczastego umożliwiającego łatwą generację i detekcję AFP na powierzchni kryształów piezoelektrycznych fale te znalazły liczne zastosowania techniczne.

  Podstawowymi rodzajami akustycznych fal powierzchniowych są:

 • fala Rayleigha – rozchodząca się na powierzchni ciała sprężystego,
 • fala Love’a – rozchodząca się na powierzchni ciała sprężystego z cienką warstwą (o grubości znacznie mniejszej niż długość fali),
 • fala Stoneleya – rozchodząca się na powierzchni rozdziału dwóch ciał sprężystych,
 • fala Scholtego – rozchodząca się na powierzchni rozdziału między cieczą a ciałem sprężystym,
 • fala Bluesteina-Gulajewa – rozchodząca się na powierzchni piezoelektryka w określonych kierunkach krystalograficznych,
 • fala Lamba – rozchodząca się na powierzchni cienkiej płyty.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ekran dotykowy
 • procesor Fouriera
 • Fala Rayleigha – płaska fala mechaniczna należąca do rodziny fal sejsmicznych oraz akustycznych fal powierzchniowych. Jest to zaburzenie propagujące się wzdłuż powierzchni sprężystej charakteryzujące się szybkim, zależnym od długości fali, zanikaniem amplitudy w głąb podłoża oraz eliptyczną polaryzacją. Ruch falowy obejmuje więc tylko cienką warstwę przypowierzchniową podłoża i na głębokości rzędu długości fali praktycznie całkowicie zanika (stąd miano - fala powierzchniowa). O ile wewnątrz ciała sprężystego mogą się propagować dwa rodzaje fal tj. poprzeczne i podłużne to na powierzchni ulegają one złożeniu i propagują się wspólnie jako fala Rayleigha. Złożenie drgań podłużnych i poprzecznych powoduje, że punkt drgający zatacza trajektorie opisane krzywymi Lissajous. Stąd też punkt na powierzchni, przez który przechodzi fala Rayleigha, zatacza trajektorie eliptyczne (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).Fale sejsmiczne - fale sprężyste rozchodzące się w Ziemi, powstałe wskutek trzęsień ziemi, wywołane przez eksplozję materiałów wybuchowych lub powodowane działalnością górniczą .  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.