• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akr

  Przeczytaj także...
  Potęgowanie – działanie dwuargumentowe będące uogólnieniem wielokrotnego mnożenia elementu przez siebie. Potęgowany element nazywa się podstawą, zaś liczba mnożeń, zapisywana zwykle w indeksie górnym po prawej stronie podstawy, nosi nazwę wykładnika. Wynik potęgowania to potęga elementu.Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.
  Jard (yd) (Yard) – anglosaska jednostka długości. Jednostka podstawowa angielskiego i amerykańskiego układu miar. Jest on równy trzem stopom lub 36 calom, jego długość w jednostkach SI różni się w zależności od układu. Najpowszechniej używanym jardem jest jard międzynarodowy, mierzący dokładnie 0,9144 metra.

  Akr (ang. acre) – jednostka miary powierzchni gruntów używana w krajach anglosaskich.

  Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Był to obszar, który mógł zostać zaorany przez pług zaprzęgnięty w parę wołów w ciągu jednego dnia.

  Ar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie, geodezji i leśnictwie. 1 ar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 10 m. Oznaczana symbolem a.Metr kwadratowy (symbol: ) – jednostka pola powierzchni w układzie SI. 1 metr kwadratowy to pole równe polu kwadratu o boku 1 metra. W zestawie znaków Unicode metr kwadratowy ma kod: 33A1.
 • 1 akr = 4046,8564224 metrów kwadratowych
 • 1 akr = 4840 jardów kwadratowych
 • 1 akr = 43560 stóp kwadratowych
 • 1 akr = 0,40468564224 hektara
 • 1 akr = 40,468564224 arów
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ar
 • hektar
 • pozaukładowe jednostki miary
 • Układ SI
 • wielkość fizyczna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. acre, n. : Oxford English Dictionary, www.oed.com [dostęp 2017-11-21] (ang.).
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.