• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akka  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Jerozolimskie – państwo założone przez krzyżowców podczas I wyprawy krzyżowej (1096-1099) na terenie Syrii i Palestyny. Było ono lennem Stolicy Apostolskiej.Meczet Dżazzara (arab. مسجد الجزار, Masdżid al-Dżazzar) – największy meczet na Starym Mieście Akki, na północy Izraela. Poza Jerozolimą jest to największy meczet w Izraelu.
  Gospodarka[]
  Centrum handlowe Azrieli

  Przez wiele lat Akka była jedną z izraelskich społeczności określanych mianem endemicznego bezrobocia. Problem ten dotyczy głównie arabskiej części mieszkańców miasta. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone i wielorakie: (1) kilka pracochłonnych fabryk (w tym Kiryat Steel) zostało zamkniętych, a inne przeniosły się do innych lokalizacji (np. strefa przemysłowa Fenicja). Miało to duży wpływ na poziom bezrobocia oraz wpływy z podatków odprowadzanych do budżetu gminy. (2) Automatyzacja linii produkcyjnych przyniosła z sobą zmniejszenie liczby robotników oraz podniosła poziom umiejętności zawodowych wymaganych od pracowników. (3) Kilka przedsiębiorstw (w tym Metco) musiały ograniczyć produkcję, ponieważ wzrost konkurencji na rynkach spowodował zmniejszenie importu. Z tego powodu zmniejszono liczbę pracowników. (4) Rybactwo tradycyjnie stanowiło ważny sektor zatrudnienia w Akce. Upadek rybołówstwa we wschodniej części Morza Śródziemnego przyniósł także głęboką zapaść na regionalnym rynku i doprowadził do upadku licznych rodzinnych firm. (5) Akka tradycyjnie była centrum biznesu i handlu dla Zachodniej Galilei. Miasto straciło swoją pozycję na rzecz sąsiedniej Hajfy, stając się zapleczem pracy dla okolicznych miast. (6) Rozwój międzynarodowego transportu umożliwił tworzenie dużych centrów handlowych, które konkurencyjnymi cenami doprowadziły do bankructwa większość lokalnych sklepów. (7) Akka przestała być magnesem dla turystów, którzy nawet jeśli tu przyjeżdżają, to rezygnują z noclegów w mieście. Nawet bahaici korzystają z noclegów w Hajfie. Duży wpływ ma na to słabo rozwinięta baza noclegowo-turystyczna, zaniedbane plaże oraz zanieczyszczenie rzeki Naaman, która uchodzi do morza na południe od miasta. (8) Port w Akce zdegradował się po otworzeniu Portu Hajfa. (9) Zamożni mieszkańcy przeprowadzili się do pobliskich większych i bardziej atrakcyjnych miast. Na ich miejscu osiedlili się ubożsi mieszkańcy, którzy nie byli zdolni tworzyć nowe miejsca pracy, co osłabiło siłę nabywczą mieszkańców i zmniejszyło podatki pobierane przez gminę. Izraelski rząd zdawał sobie sprawę z rosnącego problemu bezrobocia i zapaści gospodarczej miasta, z tego powodu w 2006 roku ustanowił Akkę jako cel działań państwowych zmierzających do rozwoju i wzrostu zatrudnienia w mieście. Liczne ulgi zachęcały do inwestowania i tworzenia możliwości zatrudnienia. Równolegle prowadzono liczne prace renowacyjne na Starym Mieście, starając się zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta. W celu pobudzenia działalności gospodarczej, na południe od rzeki Naamana utworzono drugą strefę przemysłową (South Akko Industrial Park), w której ulokowały się liczne firmy high-tech. W latach 2005-2009 powstało 36 nowych zakładów produkcyjnych. Odsprzedano działki należące do armii, umożliwiając budowę nowych hoteli.

  Port Hajfa (hebr. נמל חיפה) (UN/LOCODE: ILHFA) – międzynarodowy port morski położony w mieście Hajfa, w naturalnej Zatoce Hajfy we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jest to największy z trzech międzynarodowych portów morskich Izraela. Przez cały rok obsługuje statki towarowe i pasażerskie. W porcie przeładowuje się 22 mln t towarów rocznie. Port jest zarządzany przez spółkę Haifa Port Ltd., z siedzibą w Hajfie.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  Na wschód od Starego Miasta znajduje się niewielka stara strefa przemysłowa. Najważniejszym tutejszym zakładem jest fabryka słodyczy Shtraus. Większość zakładów jest ulokowana w South Akko Industrial Park. Firma Tambour LTD. jest największym izraelskim przedsiębiorstwem produkującym farby. Zakład w Akce przeprowadził w ostatnich latach duże inwestycje w rozwój nowych technologii i budowę nowoczesnych linii produkcyjnych. Firma Electrochemical Industries (EIL) produkuje szeroki asortyment wyrobów PCV oraz produktów nieorganicznych, takie jak soda kaustyczna, chlor itp. Firma Modcon Systems Ltd. dostarcza rozwiązania techniczne oraz urządzenia do kontroli automatycznej procesów technologicznych w przemyśle. Wśród licznych produktów znajdują się między innymi chromatografy gazowe, systemy automatycznych analizatorów gazowych i urządzenia jądrowego rezonansu magnetycznego. Dużą tutejszą firmą budowlaną jest Merhav Ceramic and Building Materials Ltd. Z innych większych firm działają tutaj Rafael Advanced Defense Systems, Strauss Logistics Center, Automatic Storage Electric Company i Katz Arie Stainless Steel Ltd.

  Chan al-Umdan (arab. خان العمدان; hebr. חאן אל-עומדאן) – karawanseraj zlokalizowany na Starym Mieście Akki, na północy Izraela.Akka – jedno ze starożytnych miast portowych, którego historia sięga epoki brązu. Ze względu na swoje strategiczne położenie umożliwiające szeroki dostęp do Palestyny, przez setki lat było ważnym portem. Miasto miało swoje okresy rozwoju i upadku, wielokrotnie zmieniając swoich właścicieli. Swój szczyt rozwoju osiągnęło na przełomie XII i XIII wieku jako stolica Królestwa Jerozolimskiego. Od XIX wieku jego rola malała na korzyść sąsiedniego miasta portowego Hajfa. Zespół zabytków Akki jest od 2001 roku umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Infrastruktura[]

  Posterunek policji mieści się przy ulicy HaHagana 16, w zachodniej części miasta. Mniejszy posterunek znajduje się przy porcie na Starym Mieście. W pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego znajduje się remiza straży pożarnej. Poczta Główna sąsiaduje z siedzibą władz miejskich przy ulicy HaAtzmaut 11. Mniejszy urząd pocztowy działa w holu wejściowym do podziemnego miasta krzyżowców na Starym Mieście. W mieście nie ma szpitala - najbliższy to Szpital Zachodniej Galilei w Naharijja. W północno zachodniej części miasta znajduje się centrum medyczne Fleigelman Mental Health Center.

  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.Rośliny lecznicze - najczęściej rośliny lądowe, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano ok. 2 500 gatunków roślin leczniczych-u nas rośnie ich ok. 400-w praktyce stosowane jest ok. 200. Zdecydowana większość z nich to rośliny naczyniowe, nieliczne należą do paprotników, porostów i glonów. Niektóre z gatunków ziół stosowane dawniej w ludowej medycynie, obecnie nie są już używane.

  Transport[]

  Wzdłuż wschodniej granicy miasta przebiega droga ekspresowa nr 4, która jednocześnie pełni rolę obwodnicy Akki. Jadąc drogą nr 4 na północ dojeżdża się do kibuców Szomrat i Lochamej HaGeta'ot, lub jadąc na południe do kibucu Ein HaMifrac. Na północnym i południowym krańcu miasta jest możliwość zjechania z drogi ekspresowej nr 4 na drogę nr 8510, którą wjeżdża się bezpośrednio do Akki. Droga ta umożliwia także dojechanie do położonego na północ od miasta moszawu Bustan HaGalil. Z centrum miasta wychodzi w kierunku wschodnim droga ekspresowa nr 85, którą można dojechać do miejscowości Dżudeidi-Maker i skrzyżowania z drogą nr 70.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Komunikacja miejska[]

  W obrębie Akki kursują autobusy linii Egged, które umożliwiają podjechanie do wybranych miejsc miasta. Na Starym Mieście nie ma potrzeby używania środków komunikacji. Na zachód od dworca kolejowego jest dworzec autobusowy, który obsługuje połączenia linii autobusowych Egged z całym krajem. Autobusy do Hajfy odjeżdżają średnio co 20 minut, do Naharijji średnio co 25 minut, a do Safedu co 30 minut.

  Muzeum Sztuki Okaszi (hebr. מוזיאון עוקשי; ang. The Okashi Art Museum) – muzeum sztuki położone na Starym Mieście Akki, w Izraelu. Znajduje się na terenie cytadeli i gromadzi prace izraelskiego malarza Absaloma Okasziego.Naharijja (hebr. נהריה; arab. نهاريا; ang. Nahariya; pol. Rzeka) – nadmorskie miasto położone w Dystrykcie Północnym, w Izraelu. Znany kurort wypoczynkowy nad Morzem Śródziemnym. Jest to najdalej na północ wysunięte nadmorskie miasto Izraela.

  Transport kolejowy[]

  We wschodniej części miasta znajduje się stacja kolejowa Akka. W latach 2001–2002 stacja zmodernizowano, budując nowoczesną halę dworcową, nowe perony oraz tunel łączący platformy peronów. Regularnie co godzinę odchodzą stąd pociągi Israel Railways, umożliwiające dotarcie do Naharijji, Hajfy, Tel Awiwu i Beer Szewy. W godzinach szczytu pociągi kursują co 20 minut.

  Muzeum „Skarby w Murach” (hebr. אוצרות בחומה; ang. Treasures in the Walls Museum) – muzeum etnograficzne położone na Starym Mieście Akki, w Izraelu. Muzeum prezentuje fascynujące dziedzictwo historyczne miasta, koncentrując się na pracy rzemieślników wyrabiających meble, ubrania, naczynia do gotowania, narzędzia i przedmioty sztuki, z uwzględnieniem zwyczajów, tradycji i religii.College Zachodniej Galilei (hebr. המכללה האקדמית גליל מערבי; ang. The Western Galilee Academic College) jest collegem w Izraelu. Uczelnia jest położona w mieście Akka w Zachodniej Galilei.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.
  Wojna domowa w Mandacie Palestyny – konflikt zbrojny, którego stronami były społeczności żydowska i arabska żyjące w brytyjskim Mandacie Palestyny.
  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.
  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 – rezolucja uchwalona podczas II Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 29 listopada 1947 w celu podzielenia terytorium Mandatu Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Rezolucja posiada oficjalną nazwę Plan Podziału z Gospodarczą Unią.
  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.
  Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (wcześniej: RAFAEL Armament Development Authority), znany jako RAFAEL lub Rafael, (również pisany: Raphael lub Rephael, w języku hebrajskim: רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ). To izraelski przedstawiciel odpowiedzialny za rozwój uzbrojenia oraz wojskowej technologii. Rafael jest dawną częścią izraelskiego Ministerstwa Obrony i jest postrzegany jako firma rządowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.297 sek.