• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akka  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Jerozolimskie – państwo założone przez krzyżowców podczas I wyprawy krzyżowej (1096-1099) na terenie Syrii i Palestyny. Było ono lennem Stolicy Apostolskiej.Meczet Dżazzara (arab. مسجد الجزار, Masdżid al-Dżazzar) – największy meczet na Starym Mieście Akki, na północy Izraela. Poza Jerozolimą jest to największy meczet w Izraelu.
  Symbole[]

  Herb Akki został przyjęty w dniu 30 października 1958 roku. Stanowi on lazurowy prostokąt, na którym widnieje czerwona tarcza. Pod i nad tarczą widnieje nazwa miasta w języku hebrajskim, angielskim i arabskim. Herb jest barwy czerwonej i jest podzielony na cztery równe części, z których dwie mają tło czerwone, a dwie niebieskie. Górne lewe pole ma tło w kolorze niebieskim. Widnieją na nim palmy i mur obronny. Mury nawiązują do murów obronnych Starego Miasta Akki, natomiast palmy licznie rosną w samym mieście, jak i w całej jego okolicy. Górne prawe pole ma tło w kolorze czerwonym. Widnieje na nim stary statek, co nawiązuje do historycznej roli Akki jako ważnego portu morskiego. Dolne lewe pole ma tło w kolorze czerwonym. Widnieją na nim symbole dzisiejszego przemysłu i postępu nauki. Dolne prawe pole ma tło w kolorze niebieskim. Widnieją na nim mury obronne i morze. Nawiązują one na bogatej historii miasta i jego położenia geograficznego nad Morzem Śródziemnym.

  Port Hajfa (hebr. נמל חיפה) (UN/LOCODE: ILHFA) – międzynarodowy port morski położony w mieście Hajfa, w naturalnej Zatoce Hajfy we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jest to największy z trzech międzynarodowych portów morskich Izraela. Przez cały rok obsługuje statki towarowe i pasażerskie. W porcie przeładowuje się 22 mln t towarów rocznie. Port jest zarządzany przez spółkę Haifa Port Ltd., z siedzibą w Hajfie.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  Polityka[]

  Urząd miejski w Akko

  Akka jest stolicą administracyjną Poddystryktu Akka. Urząd miejski mieści się przy ulicy Hertsel. Obecnym burmistrzem miasta jest Szymon Lankri. Tuż obok urzędu miejskiego mieszczą się budynki sądu i urzędy ochrony zdrowia. Jest tutaj sąd miejski, muzułmański sąd szariatu oraz sąd druzyjski. Dla rozwoju współpracy między wszystkimi społecznościami Akki, utworzono w 1988 roku Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Akki (ang. The Association for Community Development Acre, ACDA). Organizacja zatrudnia szereg specjalistów i aktywistów działających na rzecz zmniejszania napięć społecznych i urzeczywistnianiu wizji miasta Akka, które będzie wspólnym miejscem zamieszkania Żydów, Arabów i Druzów.

  Chan al-Umdan (arab. خان العمدان; hebr. חאן אל-עומדאן) – karawanseraj zlokalizowany na Starym Mieście Akki, na północy Izraela.Akka – jedno ze starożytnych miast portowych, którego historia sięga epoki brązu. Ze względu na swoje strategiczne położenie umożliwiające szeroki dostęp do Palestyny, przez setki lat było ważnym portem. Miasto miało swoje okresy rozwoju i upadku, wielokrotnie zmieniając swoich właścicieli. Swój szczyt rozwoju osiągnęło na przełomie XII i XIII wieku jako stolica Królestwa Jerozolimskiego. Od XIX wieku jego rola malała na korzyść sąsiedniego miasta portowego Hajfa. Zespół zabytków Akki jest od 2001 roku umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Współpraca międzynarodowa[]

  Akka ma zawarte umowy partnerskie z następującymi miastami:

  Architektura[]

  Współczesna zabudowa miejska Akko

  Miasto Akka jest współczesnym, nowoczesnym miastem, które rozciąga się na północ, wschód i południowy wschód wokół zabytkowego Starego Miasta Akki. Obszar zabudowany rozciąga się na długości 3,5 km z północy na południe i 3 km z zachodu na wschód. Stare Miasto jest położone na niewielkim półwyspie o długości i szerokości około 400 metrów, otoczonym od południa, zachodu i północy przez wody Zatoki Hajfy i Morza Śródziemnego. Półwysep posiadał od strony południowej naturalną zatokę, która idealnie nadawała się na port morski. Rozwój Starego Miasta był ograniczony przez mury obronne. Gdy miasto zaczęło w swoim rozwoju terytorialnym wyszło za mury, jego ekspansja kierowała się głównie na północ. Po stronie wschodniej utworzono cmentarze miejskie - stary cmentarz, stary oraz nowy muzułmański i greko katolicki. Dalszy rozwój miasta został po raz kolejny zatrzymany tym razem przez linię kolejową. Miasto przekroczyło ją w kierunku wschodnim, tworząc nowe osiedla mieszkaniowe ciągnące się do drogi ekspresowej nr 4. Po stronie południowej wznosi się wzgórze Tell Akka, które zostało obudowane od strony wschodniej. Rozwój miasta w kierunku południowym zamknęła rzeka Naamana, za którą powstała miejska strefa przemysłowa. Natomiast na północy rozwój miasta ogranicza Dom Bahje i ogród bahaistów, oraz sąsiednie osady rolnicze. Pomimo to, w obszarze tym budowane są nowe osiedla mieszkaniowe. W mieście znajduje się Park Lii Szaron oraz liczne mniejsze ogrody: Ogród Gvaot, Ogród Szazar, Ogród El Cohen, Ogród HaEszel, Ogród Hugo, Ogród Jerozolimy, Ogród Giborei Synaj, Ogród Domu Recyklingu, Ogród Rasco, Ogród HaHerut, Ogród Kibuc Galujot, Ogród HaHoresz

  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.Rośliny lecznicze - najczęściej rośliny lądowe, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano ok. 2 500 gatunków roślin leczniczych-u nas rośnie ich ok. 400-w praktyce stosowane jest ok. 200. Zdecydowana większość z nich to rośliny naczyniowe, nieliczne należą do paprotników, porostów i glonów. Niektóre z gatunków ziół stosowane dawniej w ludowej medycynie, obecnie nie są już używane.

  Zabytki[]

  Od 1990 roku w Akce prowadzone są prace archeologiczne i konserwacyjne. Są one nadzorowane i koordynowane przez założone w 1967 roku Stowarzyszenie Rozwoju Starej Akki (ang. The Old Acre Development Company Ltd., OADC). Działalność ta jest podporządkowana pod Ministerstwo Turystyki Izraela. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami miejskimi, i jako agenda rządowa nadzoruje publiczne i prywatne prace budowlane realizowane na terenie Starego Miasta Akki. Doradza mieszkańcom i władzom miejskim we wszystkich sprawach rozwoju. Dzięki publikacji wyników badań, Stara Akka zyskała rozgłos i stała się bardzo popularnym miejscem turystycznym. Od 2001 roku rozpoczęto realizację szeregu projektów rewitalizacji obszaru miejskiego, dążąc do poprawy warunków społecznych i gospodarczych mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu bogatego dziedzictwa kultury materialnej miasta.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Stare Miasto[]

   Osobny artykuł: Stare Miasto (Akka).
  Stare Miasto Akki
  Mury Akki
  Fragment fortyfikacji miejskich Akki
  Działa wystawione na murach Akki
  Cytadela w Akce
  Podziemne miasto krzyżowców w Akce
  Podziemne miasto krzyżowców w Akce
  Podziemny tunel templariuszy
  Białe kopuły widoczne przed meczetem al-Dżazzara to targ Suk al-Abiad
  Wnętrze Suk al-Abiad

  Zespół starej zabudowy Akki położony między murami obronnymi jest obszarem miejskim o wielkiej wartości historycznej, kulturowej i turystycznej. W 2001 roku zespół zabytków Starego Miasta Akki został umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Muzeum Sztuki Okaszi (hebr. מוזיאון עוקשי; ang. The Okashi Art Museum) – muzeum sztuki położone na Starym Mieście Akki, w Izraelu. Znajduje się na terenie cytadeli i gromadzi prace izraelskiego malarza Absaloma Okasziego.Naharijja (hebr. נהריה; arab. نهاريا; ang. Nahariya; pol. Rzeka) – nadmorskie miasto położone w Dystrykcie Północnym, w Izraelu. Znany kurort wypoczynkowy nad Morzem Śródziemnym. Jest to najdalej na północ wysunięte nadmorskie miasto Izraela.

  System fortyfikacji Akki powstawał etapami na przestrzeni kilkuset lat. Współczesne mury pochodzą z okresu osmańskiego i zostały wybudowane w latach 1750-1814. Mury obronne Akki były fortyfikacją stałą o kształcie nieregularnego pięciokąta. Były zbudowane z trzech linii zasadniczych murów obronnych, wzmocnionych dodatkowymi umocnieniami: fosa, przedmurze, wieże i bastiony. Współcześnie zachowane fortyfikacje Akki otaczają Stare Miasto ze wszystkich stron, przy czym część odcinków położonych wzdłuż linii brzegowej jest w rzeczywistości wzmocnionym falochronem. Fortyfikacje lądowe składają się z grubego muru miejskiego, suchej fosy, bastionu obronnego oraz z czterech obronnych wież ze stanowiskami artylerii. Pierwotnie do miasta można było dostać się jedynie dwoma bramami: Bramą Lądową od strony wschodniej lub Bramą Morską od strony portu. Obecnie, z powodów praktycznych, utworzono w murach dwa dodatkowe wyjazdy prowadzące w kierunku północnym. Centralne miejsce wśród fortyfikacji zajmuje cytadela. Została ona wybudowana w latach 1775–1805 przez Jezzara Pasze, na fundamentach starszej twierdzy krzyżowców. Na wschód od wieży odtworzono ogród z czasów krzyżowców, który obecnie znajduje się przed wejściem do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Cytadela posiada dwa wewnętrzne dziedzińce o długości 170 metrów (ze wschodu na zachód) i szerokości około 100 metrów. W latach 20. XX wieku Brytyjczycy przebudowali cytadelę na więzienie. Pod cytadelą i dawnym brytyjskim więzieniem Akki odkryto kompleks podziemnych sal, które w przeszłości były wykorzystywane przez Zakon Rycerski Szpitalników. Były one od 1291 roku zasypane gruzami i dopiero niedawne badania archeologiczne odkryły ich istnienie. Obecny poziom miasta jest o 8 metrów wyżej od dawnego, dlatego dawna forteca krzyżowców jest obecnie usytuowana głęboko poniżej poziomu ulic. Najbardziej imponującą częścią kompleksu jest Sala Kolumnowa służąca rycerzom jako jadalnia. Sala ma długość 10 metrów, a żebrowane sklepienie jest podtrzymywane przez trzy kamienne kolumny o średnicy około 3 metrów. Niektóre z podziemnych pomieszczeń są czasowo zamykane z powodu prowadzonych badań archeologicznych. Na południe od cytadeli jest położony stary seraj. Został on zbudowany w XVIII wieku na ruinach kościoła Św. Jana Chrzciciela. Służył jako prywatna rezydencja Jezzara Paszy, a gdy wybudował on sobie nowy pałac, stary seraj przeznaczył na urzędy cywilne urzędników. Tuż obok są położone tureckie łaźnie Hammam al-Basza. Zostały wybudowane w 1795 roku przez Jezzara Pasze i nazwane od jego imienia. Służyły do lat 40. XX wieku, a od 1954 roku jest tutaj muzeum. Wewnątrz łaźni znajduje się marmurowa fontanna. Od wejścia korytarz prowadzi do kolejnych pokojów, z których ostatni jest sześciokątną łaźnią parową. Budynek jest ozdobiony marmurowymi posadzkami, kafelkami i kolorowymi szybkami umieszczonymi w kopulastym dachu, podtrzymywanym przez cztery marmurowe kolumny. Na Starym Mieście zachowało się kilka zabytkowych karawanserajów, w których niegdyś zatrzymywały się karawany kupieckie. Są to: Chan al-Umdan, Chan asz-Szuna, Chan al-Ifrandż i Chan asz-Szawarda. Najsłynniejszym sukiem jest Suk al-Abjad (pol. Biały Targ). Zostało wybudowane w połowie XVIII wieku i przez ponad 150 lat było najważniejszym targowiskiem miejskim. Biały Targ to w rzeczywistości zadaszona ulica targowa o długości około 100 metrów. Po obu jej stronach znajdują się kawiarnie i sklepy. Na południe od meczetu al-Dżazzara znajduje się bazar turecki. Budynek pochodzi z końca XVIII wieku i służył jako lokalny bazar do 1948 roku. Obecnie wnętrze bazaru zajmują sklepiki z dziełami sztuki i pamiątkami. Dodatkowo na Starym Mieście utworzono ulicę handlową, która obejmuje obszar ulic Marco Polo, Benjamina Metudela i Phaher a-Din. Port w Akce obecnie odgrywa rolę niewielkiej przystani rybackiej i mariny. Tutejsze zabytki religijne - kościoły, meczety i synagogi - są opisane w osobnym dziale: "Religia".

  Muzeum „Skarby w Murach” (hebr. אוצרות בחומה; ang. Treasures in the Walls Museum) – muzeum etnograficzne położone na Starym Mieście Akki, w Izraelu. Muzeum prezentuje fascynujące dziedzictwo historyczne miasta, koncentrując się na pracy rzemieślników wyrabiających meble, ubrania, naczynia do gotowania, narzędzia i przedmioty sztuki, z uwzględnieniem zwyczajów, tradycji i religii.College Zachodniej Galilei (hebr. המכללה האקדמית גליל מערבי; ang. The Western Galilee Academic College) jest collegem w Izraelu. Uczelnia jest położona w mieście Akka w Zachodniej Galilei.
  Panorama portu w Akce
  Akwedukt Akki
  Pozostałości helleńskiego akweduktu na Starym Mieście Akki
  Zachowany fragment akweduktu w Akce
  Zachowany fragment akweduktu w Akce
  Zachowany fragment akweduktu przy kibucu Lochamej HaGeta'ot

  Akwedukty miejskie[]

  Dom Bahje i ogród bahaistów
  Dom `Abbúd w Akko
  Dom `Abdu'lláh Paszy w Akko
  Ogród Rivdan w Akko

  Stare Miasto Akki posiadało w swojej bogatej historii trzy akwedukty. Dostarczały one do miasta wodę ze strumieni spływających z pobliskich wzgórz Galilei. Najstarszy akwedukt powstał w okresie helleńskim, i jego pozostałości odkryto podczas prac archeologicznych w 1975 roku. Drugi akwedukt wybudował w XVIII wieku Jezzar Pasza, i został zniszczony w 1799 roku przez wojska francuskie (nie pozostały po nim prawie żadne ślady). Trzeci akwedukt wybudował w latach 1814-1815 Ibrahim Pasza. Służył on przez 133 lat, aż do jego wysadzenia w 1948 roku. W obszarze miasta można podziwiać cztery ocalone fragmenty tego akweduktu, a najdłuższy zachowany odcinek znajduje się w położonym na północy kibucu Lochamej HaGeta'ot.

  Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.Wojna domowa w Mandacie Palestyny – konflikt zbrojny, którego stronami były społeczności żydowska i arabska żyjące w brytyjskim Mandacie Palestyny.

  Dom Bahje i ogród bahaistów[]

  W okresie, gdy Bahá'u'lláh był więźniem w cytadeli w Akce, jego zwolennicy wykupywali i wynajmowali posiadłości w mieście oraz jego okolicy. Do tej pory jest to ważny ośrodek ruchu bahaizmu. W samym mieście są to: Dom `Abbúd i Dom `Abdu'lláh Paszy. Celem pielgrzymek bahaistów jest cela w której przebywał w uwięzieniu Bahá'u'lláh. Na północnym obrzeżu Akki znajduje się letnia rezydencja Bahá'u'lláh, zwana al-Bahja. Obiekt słynie z pięknego ogrodu i sanktuarium bahaitów.

  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 – rezolucja uchwalona podczas II Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 29 listopada 1947 w celu podzielenia terytorium Mandatu Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Rezolucja posiada oficjalną nazwę Plan Podziału z Gospodarczą Unią.

  W 2008 roku zespół świątyń Bahá’i w Hajfie, Akce i zachodniej Galilei został umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.
  Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (wcześniej: RAFAEL Armament Development Authority), znany jako RAFAEL lub Rafael, (również pisany: Raphael lub Rephael, w języku hebrajskim: רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ). To izraelski przedstawiciel odpowiedzialny za rozwój uzbrojenia oraz wojskowej technologii. Rafael jest dawną częścią izraelskiego Ministerstwa Obrony i jest postrzegany jako firma rządowa.
  Jesziwa (hebr. ישיבה – „posiedzenie”; jeszywa, jeszybot) – rodzaj wyższej szkoły talmudycznej dla nieżonatych studentów. Dawniej pobierali w niej nauki chłopcy w wieku od 13-14 do dwudziestu kilku lat, absolwenci chederu lub szkoły zwanej Talmud-tora. Po ukończeniu jesziwy niektórzy otrzymywali smichę, która uprawniała do objęcia stanowiska rabina.
  Pięciokąt (pięciobok) – wielokąt o pięciu bokach. Każdy pięciokąt ma pięć przekątnych. Szczególnym przypadkiem pięciokąta jest pięciokąt foremny.
  Cerkiew św. Grzegorza – świątynia prawosławna tradycji greckiej, zlokalizowana na Starym Mieście Akki, na północy Izraela.
  Jom Kippur, hebr. יוֹם כִּפּוּר , Dzień Pojednania – jedno z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym. Przypada dziesiątego dnia miesiąca tiszri.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.323 sek.