• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akcja bezpośrednia

  Przeczytaj także...
  Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych.Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.
  Prawa obywatelskie – konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.

  Akcja bezpośrednia – pojęcie odnoszące się do działalności politycznej prowadzonej bez pośrednictwa osób trzecich, takich jak wybrani przedstawiciele (w ramach systemu parlamentarnego); jedna z podstawowych zasad działalności anarchosyndykalistycznej a także anarchistycznej w ogóle.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Sabotaż – umyślne niewypełnienie albo wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód. Sabotaż ma na celu uniemożliwienie lub utrudnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów albo urządzeń lub instytucji o poważnym znaczeniu dla działania państwa.

  W XIX w., kiedy formułowano jej zasady, rozróżniano kilka jej rodzajów, m.in.:

 • strajk
 • bojkot
 • sabotaż
 • strajk generalny
 • Oprócz osiągnięcia doraźnych celów, znaczenie akcji bezpośredniej polega w założeniu przede wszystkim na tym, że ma ona uczyć pracowników samodzielności, prowadzić do pozbycia się postaw opartych na uległości i rozwijać postawy twórczego buntu i aktywności, napędzających rozwój społeczeństwa. Jak pisał francuski syndykalista Émile Pouget, akcja bezpośrednia „uczy zaufania do siebie samego! Liczenia na siebie samego! Panowania nad sobą! Samodzielnego działania! [natomiast] system przedstawicielski [zakłada] w swych podstawach bezczynność jednostek”

  Antymilitaryzm, ruch antywojenny – doktryna zwykle znajdowana wśród ruchów anarchistycznych. Opiera się na krytycznej ocenie idei imperializmu i państw narodowych. Kojarzona z ruchami komunistycznymi, będąca częścią I i II Międzynarodówki, nie jest bynajmniej domeną tylko tych ruchów.Strajk (ang. strike, niem. Streik) - forma nacisku i protestu społecznego stosowanego przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących.

  Podobnie o systemie przedstawicielskim pisała amerykańska anarchistka i feministka Voltairine de Cleyre: „Główną wadą jest to, że niszczy inicjatywę, gasi indywidualnego buntowniczego ducha, uczy polegania na innych, którzy mieliby zrobić to, co powinno się zrobić samemu (…)”

  Anarchizm (od stgr. ἀναρχία anarchia – „bez władcy”) lub wolnościowy socjalizm – doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy, równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki, odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz innych form władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii, a także ruch społeczny dążący do realizacji tych celów.Środki produkcji to obiekty materialne niezbędne w procesie produkcji. Dzieli się je na przedmioty pracy takie jak surowce, materiały oraz półprodukty oraz środki pracy, czyli fabryki, zakłady, ziemie, w tym kopalnie, rafinerie i saliny oraz maszyny i narzędzia. Środki produkcji są częścią dóbr kapitałowych.

  Akcja bezpośrednia w tym rozumieniu ma przygotowywać pracowników do samodzielnej działalności gospodarczej po przejęciu środków produkcji.

  W XX w. akcja bezpośrednia zaczęła być stosowana w wielu innych sferach, takich jak walka o prawa obywatelskie, działalność ruchu antywojennego, antynuklearnego, ruchu ekologicznego, a później także ruchu antyglobalistycznego czy skłoterskiego.

  Przypisy

  1. M. Waldenberg Prekursorzy Nowej Lewicy, s. 196-197
  2. Voltairine de Cleyre, Direct Action

  Bibliografia[]

 • Marek Waldenberg Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX w., Kraków-Wrocław 1985
 • Voltairine de Cleyre Direct Action, New York 1912
 • Bojkot (ang. boycott) - częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów handlowych lub stosunków dyplomatycznych z firmą, organizacją lub państwem. Bojkot stosuje się w celu wyrażenia protestu lub wywarcia presji (wymuszenia ustępstw). Bojkot tzn. lekceważyć kogoś czy coś podważać jego rację lub poglądy.Ruch alterglobalistyczny – ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  System parlamentarny – system rządów opierający się na tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. rozdziale funkcji szefa rządu i głowy państwa. System ten pozwala na łączenie funkcji w rządzie i parlamencie. Rząd zobowiązany jest do ustąpienia w wyniku otrzymania wotum nieufności w parlamencie. Głowa państwa może rozwiązać parlament, prawo to występuje z pewnymi ograniczeniami (np. w RFN), lub bez ograniczeń (np. w Wielkiej Brytanii).
  Voltairine de Cleyre (ur. 17 listopada 1866 w Leslie - Michigan, zm. 20 czerwca 1912 w Chicago) - amerykańska anarchistka i pisarka.
  Squat, (spolszczane skłot) – opuszczone pomieszczenie lub budynek, zajęty, przeważnie, bez zgody właściciela. Squatersi (tj. osoby zajmujące nielegalnie budynek) swoje postępowanie tłumaczą tym, iż uważają, że prawo do zaspokojenia swojej potrzeby jest ważniejsze od prawa, w tym czyjegoś prawa własności. Jest ono w wielu krajach przestępstwem, w niektórych postrzega się je jedynie jako konflikt pomiędzy właścicielem a squatersem, w którym państwo staje zazwyczaj po stronie właściciela.
  Strajk (ang. strike, niem. Streik) - forma nacisku i protestu społecznego stosowanego przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących.
  Émile Pouget (ur. 12 października 1860 roku w Pont-de-Salars, depart. Aveyron, zm. 21 lipca 1931 roku w Lozère, obecnie część Palaiseau) – francuski anarchista, później syndykalista. W latach 1901–1908 członek kierownictwa CGT.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.