• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia) − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim.Rejon trocki (lit. Trakų rajono savivaldybė dosłownie samorząd rejonu trockiego) – rejon w południowo-wschodniej Litwie.

  Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) (lit. Lietuvos lenkų rinkimų akcija, LLRA) – regionalna litewska partia polityczna reprezentująca Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Udział w wyborach do organów państwa litewskiego i Unii Europejskiej
 • 2.1 Obecność w samorządach Wileńszczyzny
 • 2.2 Obecność w Parlamencie Europejskim
 • 3 Poparcie w wyborach
 • 3.1 Wyniki w wyborach samorządowych
 • 4 Struktura organizacji
 • 5 Przypisy
 • 6 Zobacz też
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  W 1994 na Litwie została przyjęta ustawa o organizacjach społecznych, na mocy której organizacja społeczno-polityczna Związek Polaków na Litwie miała przekształcić się w organizację społeczną albo w partię polityczną. Społeczność polska, chcąc zachować własną organizację społeczną oraz mieć udział w życiu politycznym Litwy powinna była powołać własną partię polityczną. 14 sierpnia zwołano V Nadzwyczajny Zjazd ZPL, podczas którego przyjęta była decyzja o przekształceniu ZPL w organizację społeczną i utworzenie partii pod nazwą Akcja Wyborcza ZPL. 23 października po naciskach litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie usunięcia z nazwy wyrazu "Związek" została zarejestrowana Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Na zjazdach AWPL z lat 1994 i 1997 w głosowaniu prezesem partii został Jan Sienkiewicz, natomiast w 1999 – Waldemar Tomaszewski, ponownie wybierany na prezesa również na IV i na V zjeździe AWPL. Według stanu na marzec 2016 r. do partii należy 2207 członków.

  Jan Sienkiewicz pseud. Jan S. Kieniewicz, lit. Jan Senkevič (ur. 10 stycznia 1956 w Wirbiniszkach koło Wilna) – działacz mniejszości polskiej na Litwie, publicysta, dziennikarz, poseł na Sejm litewski w latach 1997–2000.Jarosław Kamiński (lit. Jaroslav Kaminski; ur. 8 maja 1965 w Wilnie) – litewski dziennikarz i nauczyciel polskiego pochodzenia, działacz mniejszości polskiej, w latach 2010–2011 i ponownie od 2011 wiceburmistrz Wilna.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Waldemar Tomaszewski, lit. Valdemar Tomaševski (ur. 3 marca 1965 w Nowosiółkach koło Wilna) – litewski polityk, inżynier i samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, przewodniczący AWPL, w latach 2000–2009 poseł na Sejm Republiki Litewskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego.
  Jarosław Narkiewicz, lit. Jaroslav Narkevič (ur. 1 stycznia 1962 w Trokach) – litewski polityk, nauczyciel i samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, od 2008 poseł na Sejm Republiki Litewskiej.
  Michał Mackiewicz, lit. Michal Mackevič (ur. 1 października 1953 w Wilnie) – litewski dziennikarz, wydawca, działacz społeczny i polityk narodowości polskiej, przewodniczący Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej.
  Wybory do Parlamentu Europejskiego VII kadencji na Litwie zostały przeprowadzone 7 czerwca 2009. Zgodnie z postanowieniami traktatu nicejskiego w ich wyniku zostało wybranych 12 deputowanych (w miejsce dotychczasowych 13). Wybory zakończyły się zwycięstwem rządzących konserwatystów ze Związku Ojczyzny. Frekwencja wyniosła niespełna 21%.
  Litewska Partia Socjaldemokratyczna (lit. Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP) – litewska partia polityczna o profilu socjaldemokratycznym i socjalistycznym, działająca od 1989.
  Rejon wileński (lit. Vilniaus rajono savivaldybė, dosłownie Samorząd Rejonu Wileńskiego) – rejon we wschodniej Litwie. 52.07% ludności stanowią Polacy (2011).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.