• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akcja AB  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.Konopnica (ru. Конопница) – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Konopnica.
  Uwagi[ | edytuj kod]
  1. Zgodnie z meldunkami niemieckiej policji bezpieczeństwa przestępcy zwolnieni z polskich więzień mieli dopuszczać się licznych zabójstw oraz innych poważnych przestępstw na terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Zdaniem Niemców stanowili oni poważne zagrożenie dla „porządku okupacyjnego” przede wszystkim ze względu na fakt, iż dysponowali sporymi zasobami broni i amunicji znalezionej na pobojowiskach kampanii wrześniowej.
  2. Mowa tu o zbrodni na tle rabunkowym, której ofiarą padł niemiecki kolonista Adolf Kasner wraz z całą swoją rodziną. Mimo iż mord został dokonany przez pospolitych bandytów, władze niemieckie wykorzystały tę tragedię jako pretekst do przeprowadzenia masowych represji. 14 kwietnia 1940 niemiecka ekspedycja karna rozstrzelała w Józefowie 217 Polaków.
  3. Zgodnie z poleceniem Himmlera co najmniej jedną trzecią kontyngentu z GG miał przyjąć KL Sachsenhausen. Patrz: Radziwończyk 1966 ↓, s. 130.
  4. Przykładowo w uzasadnieniu wyroku wydanego przez Standgericht w sprawie wiceprezydenta Częstochowy, dr Stanisława Nowaka, zapisano: „istniało podejrzenie, iż Nowak wiedział przynajmniej istnieniu tajnej organizacji (…) Nowak zaprzecza temu, iż stykał się z osobami, które dążą do wskrzeszenia Polski przy użyciu przemocy. Można jednak przyjąć za pewne, że z uwagi na to, iż 38 lat jest czołową osobistością w Częstochowie, również obecnie należy w nim widzieć wyraziciela polskiego sposobu myślenia. W interesie pacyfikacji politycznej unieszkodliwienie Nowaka jest konieczne”. Patrz: Radziwończyk 1966 ↓, s. 140.
  5. W 1945 na terenie fortu krzesławickiego odkryto 29 grobów, w których Niemcy pogrzebali 440 osób rozstrzelanych w okresie od listopada 1939 do listopada 1941.
  6. Maria Wardzyńska, opierając się na danych z ankiety przeprowadzonej zaraz po wojnie przez sąd grodzki, podaje, iż pod Olsztynem zamordowano ok. 400 osób (w egzekucjach przeprowadzonych 11, 12, 28 i 29 czerwca 1940 oraz w lipcu i październiku 1940), a pod Apolonką kolejnych 60 osób (w trzech egzekucjach w czerwcu i lipcu 1940). Bardziej szczegółowe opracowania nie potwierdzają jednak tych liczb. Patrz: Wardzyńska 2009 ↓, s. 267.
  7. W starszych opracowaniach widnieje zazwyczaj liczba 227 lub 228 zidentyfikowanych ofiar egzekucji na Firleju (z okresu Akcji AB). Patrz m.in.: Mańkowski 1992 ↓, s. 68.
  8. Niemiecki historyk Hans von Krannhals uważał, że operacje takie jak Akcja AB paradoksalnie utrudniały działania niemieckiego aparatu bezpieczeństwa, gdyż powodowały rozdrobnienie ruchu oporu i tym samym utrudniały jego inwigilację. Patrz: Biernacki 1989 ↓, s. 101–102.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wardzyńska 2009 ↓, s. 67.
  2. Wardzyńska 2009 ↓, s. 7.
  3. Wardzyńska 2009 ↓, s. 67–69.
  4. Wardzyńska 2009 ↓, s. 74.
  5. Mańkowski 1992 ↓, s. 19.
  6. Mańkowski 1992 ↓, s. 42.
  7. Wardzyńska 2009 ↓, s. 259.
  8. Bartoszewski 1970 ↓, s. 60.
  9. Mańkowski 1992 ↓, s. 9.
  10. Radziwończyk 1966 ↓, s. 126–127.
  11. Mańkowski 1992 ↓, s. 43.
  12. Mańkowski 1992 ↓, s. 10.
  13. Radziwończyk 1966 ↓, s. 127.
  14. Radziwończyk 1966 ↓, s. 129.
  15. Mańkowski 1992 ↓, s. 10–11.
  16. Sierchuła i Muszyński 2008 ↓, s. IV.
  17. Bartoszewski 1970 ↓, s. 60–61.
  18. Mańkowski 1992 ↓, s. 11–12.
  19. Mańkowski 1992 ↓, s. 13.
  20. Bartoszewski 1970 ↓, s. 61.
  21. Schenk 2009 ↓, s. 181.
  22. Radziwończyk 1966 ↓, s. 136–137.
  23. Bartoszewski 1970 ↓, s. 62.
  24. Wardzyńska 2009 ↓, s. 260.
  25. Mańkowski 1992 ↓, s. 14–15.
  26. Sierchuła i Muszyński 2008 ↓, s. V.
  27. Wardzyńska 2009 ↓, s. 261.
  28. Sierchuła i Muszyński 2008 ↓, s. III.
  29. Wardzyńska 2009 ↓, s. 270.
  30. Mańkowski 1992 ↓, s. 22.
  31. Mańkowski 1992 ↓, s. 35.
  32. Grzesiuk 2010 ↓, s. 153–158.
  33. Radziwończyk 1966 ↓, s. 138–140.
  34. Schenk 2009 ↓, s. 182.
  35. Schenk 2009 ↓, s. 182–183.
  36. Mańkowski 1992 ↓, s. 21.
  37. Wardzyńska 2009 ↓, s. 244.
  38. Mańkowski 1992 ↓, s. 20.
  39. Mańkowski 1992 ↓, s. 24.
  40. Bartoszewski 1970 ↓, s. 80.
  41. Wardzyńska 2009 ↓, s. 262.
  42. Bartoszewski 1970 ↓, s. 94.
  43. Wardzyńska 2009 ↓, s. 263.
  44. Wardzyńska 2009 ↓, s. 263–264.
  45. Bartoszewski 1970 ↓, s. 115–116.
  46. Bartoszewski 1970 ↓, s. 117.
  47. Bartoszewski 1970 ↓, s. 453.
  48. Wardzyńska 2009 ↓, s. 268.
  49. Mańkowski 1992 ↓, s. 44.
  50. Mańkowski 1992 ↓, s. 45.
  51. Wardzyńska 2009 ↓, s. 269.
  52. Mańkowski 1992 ↓, s. 85.
  53. Mańkowski 1992 ↓, s. 87.
  54. Mańkowski 1992 ↓, s. 35, 88.
  55. Radziwończyk 1966 ↓, s. 144.
  56. Gałan 2003 ↓, s. 53.
  57. Wardzyńska 2009 ↓, s. 264.
  58. Mańkowski 1992 ↓, s. 51–52.
  59. Wardzyńska 2009 ↓, s. 265.
  60. Mańkowski 1992 ↓, s. 54.
  61. Gałan 2003 ↓, s. 53–54.
  62. Mańkowski 1992 ↓, s. 52.
  63. Gałan 2003 ↓, s. 54.
  64. Mańkowski 1992 ↓, s. 74–75, 108–109.
  65. Mańkowski 1992 ↓, s. 109–110.
  66. Pietrzykowski 1971 ↓, s. 50–51, 95–96.
  67. Wardzyńska 2009 ↓, s. 266.
  68. Mańkowski 1992 ↓, s. 75–76.
  69. Wardzyńska 2009 ↓, s. 266–267.
  70. Pietrzykowski 1971 ↓, s. 61–62.
  71. Pietrzykowski 1971 ↓, s. 96–99.
  72. Pietrzykowski 1971 ↓, s. 74.
  73. Mańkowski 1992 ↓, s. 117.
  74. Mańkowski 1992 ↓, s. 77.
  75. Mańkowski 1992 ↓, s. 69.
  76. Sikora i Gajewski 2009 ↓, s. 8–9.
  77. Mańkowski 1992 ↓, s. 67–68.
  78. Kisiel 2001 ↓, s. 81.
  79. Kisiel 2001 ↓, s. 81–83.
  80. Mańkowski 1992 ↓, s. 15.
  81. Mańkowski 1992 ↓, s. 16.
  82. Mańkowski 1992 ↓, s. 26.
  83. Mańkowski 1992 ↓, s. 7.
  84. Mańkowski 1992 ↓, s. 8.
  85. Sierchuła i Muszyński 2008 ↓, s. VI.
  86. Radziwończyk 1966 ↓, s. 150.
  87. Biernacki 1989 ↓, s. 106.
  88. Kisiel 2001 ↓, s. 84.
  89. Armia Krajowa w dokumentach 1990 ↓, s. 205–206, 339, 341.
  90. Armia Krajowa w dokumentach 1990 ↓, s. 351.
  91. Armia Krajowa w dokumentach 1990 ↓, s. 343, 351.
  92. Armia Krajowa w dokumentach 1990 ↓, s. 339, 341, 351.
  93. Biernacki 1989 ↓, s. 101–102.
  94. Armia Krajowa w dokumentach 1990 ↓, s. 429–430.
  95. Biernacki 1989 ↓, s. 103.
  96. Schenk 2009 ↓, s. 393–395, 416.
  97. Bartoszewski 1970 ↓, s. 423.
  98. Schenk 2009 ↓, s. 416.
  99. Bartoszewski 1970 ↓, s. 435.
  100. Schenk 2009 ↓, s. 420.
  101. Schenk 2009 ↓, s. 418.
  102. Schenk 2009 ↓, s. 419.
  103. Schenk 2009 ↓, s. 417.
  104. Sierchuła i Muszyński 2008 ↓, s. I.
  105. Grabowska ↓.
  106. Łojek 1990 ↓, s. 150.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Władysław Bartoszewski: Warszawski pierścień śmierci 1939-1944. Warszawa: Interpress, 1970.
 • Stanisław Biernacki: Okupant a polski ruch oporu. Władze hitlerowskie w walce z ruchem oporu w dystrykcie warszawskim 1939-1944. Warszawa: GKBZpNP-IPN, 1989.
 • Alina Gałan. „Akcja AB” na Lubelszczyźnie. „Biuletyn IPN”. 12-1 (35-36), grudzień-styczeń 2003-2004. 
 • Klaudia Grabowska: Mord w Katyniu – wywiad z dr Witoldem Wasilewskim. Muzeum Historii Polski. [dostęp 6 lipca 2012].
 • Stanisław Grzesiuk: Pięć lat kacetu. Warszawa: Książka i Wiedza, 2010. ISBN 978-83-05-13574-0.
 • Helena Kisiel (red.). Początki okupacji niemieckiej w dystrykcie radomskim (wrzesień 1939 – czerwiec 1940). „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”. 36, 2001. Radom. 
 • Jerzy Łojek: Agresja 17 września 1939. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX, 1990. ISBN 83-211-1410-5.
 • Zygmunt Mańkowski (red.): Ausserordentliche Befriedungsaktion 1940 – akcja AB na ziemiach polskich: materiały z sesji naukowej (6–7 listopada 1986 r.). Warszawa: Zakład Historii Najnowszej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie i OKBZpNP-IPN w Lublinie, 1992.
 • Jan Pietrzykowski: Akcja AB w Częstochowie. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” i Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, 1971.
 • Kazimierz Radziwończyk: Zbrodnie generała Streckenbacha. Warszawa: Zachodnia Agencja Prasowa, 1966.
 • Dieter Schenk: Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009. ISBN 978-83-240-1227-5.
 • Rafał Sierchuła, Wojciech Muszyński. Katyń i Palmiry 1940 (Dodatek specjalny IPN). „Niezależna Gazeta Polska”, 2008-04-04. Warszawa. 
 • Tadeusz Sikora, Albert Gajewski (red.): Kronika Orła Białego. Skarżysko-Kamienna: Muzeum im. Orła Białego, 2009. ISBN 978-83-928714-0-8.
 • Maria Wardzyńska: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. ISBN 978-83-7629-063-8.
 • Armia Krajowa w dokumentach. T. I: wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, 1990. ISBN 83-04-03629-0.
 • Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.Starobielsk (ukr. Старобільськ, ros. Старобельск) – miasto na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, nad rzeką Ajdar (dopływ Dońca), 20 714 mieszkańców.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Więzień polityczny – osoba, umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne lub poglądy. Często jest to związane z krytyką władzy, a czasem walkami w obrębie jednej partii politycznej. Czasami pojęcie jest utożsamiane z więźniem sumienia. Zwykle w takich przypadkach dowody są fabrykowane. Często więźniowie polityczni po uwolnieniu, jak na przykład Aleksander Sołżenicyn publikują wspomnienia (w tym wypadku Archipelag GUŁag).
  Żelechów – miasto we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żelechów. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego. Według danych z 2007 roku, Żelechów miał 4087 mieszkańców. Miejscowość położona jest w odległości 52 km od Siedlec, 85 km od Warszawy i 85 km od Lublina. Miasto stanowi lokalne centrum edukacji, mieszcząc kilka szkół średnich, jak i gospodarcze, stanowiąc miejsce handlu i pracy dla mieszkańców miasta i okolic.
  Świadomość narodowa to w wymiarze jednostkowym poczucie przynależności z określonym narodem, z kolei w wymiarze zbiorowym jest to poczucie więzi kulturowo-etnicznej ze świadomością ciągłości historycznej.
  Związek Powstańców Śląskich – (ZPŚ) ciesząca się na Górnym Śląsku dużym autorytetem organizacja kombatancka założona w 1923 przez Alfonsa Zgrzebnioka. Grupowała uczestników Powstań Śląskich z 1919, 1920 i 1921.
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD, pol. Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931–1945.
  Niemcy Zachodnie (właściwie Republika Federalna Niemiec) – określenie państwa niemieckiego leżącego w obecnej zachodniej części Niemiec w okresie 1949-1990.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.105 sek.