Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce – wykaz działających w Polsce uczelni wychowania fizycznego.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

Charakterystyka[ | edytuj kod]

Nadzór nad uczelniami wychowania fizycznego sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

W Polsce istnieje 6 uczelni wychowania fizycznego, wszystkie są publiczne i posiadają rangę akademii. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie posiada utworzoną w 2014 Filię w Białej Podlaskiej, zaś w strukturze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu funkcjonuje Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (w latach 1971–1984 posiadał on status filii AWF Poznań). Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne oferują ponadto liczne uczelnie niepubliczne, wybrane uniwersytety publiczne oraz Politechnika Opolska.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (AWF Warszawa) w Warszawie – publiczna szkoła wyższa, powstała w 1929 roku jako Wyższy Zakład Naukowo-Wychowawczy i przekształcona w 1938 w Wojskową Szkołę Akademicką.Politechnika Opolska – jedna z dziewiętnastu państwowych wyższa uczelnia techniczna w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 11 tysięcy studentów.

Na sześciu uczelniach wychowania fizycznego kształciło się w roku akademickim 2000/2001 22,2 tys. studentów, w roku akademickim 2005/2006 – 28,2 tys. studentów, a w roku akademickim 2010/2011 – 27,6 tys. studentów. Według stanu w dniu 30 listopada 2015 studiowało na nich 24 727 osób, w tym 12 916 kobiet (52,23%).

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim poznańskiej AWF (AWF Gorzów Wielkopolski) – jeden z trzech wydziałów poznańskiej uczelni, najstarsza placówka szkolnictwa wyższego w Gorzowie Wielkopolskim.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

Postulat utworzenia pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska, przedstawił w drugiej połowie lat 20. XX w. płk Władysław Osmolski. Jego koncepcji przychylny był Józef Piłsudski. W 1928, na Bielanach w Warszawie, rozpoczęto budowę Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Działalność dydaktyczną rozpoczął on 5 listopada 1929, natomiast inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada tego samego roku. W kwietniu 1939 warszawska uczelnia, przekształcona w sierpniu 1938 w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, otrzymała prawo nadawania stopni magisterskich.

Władysław Leon Piotr Osmolski (ur. 28 czerwca 1883 w Warszawie, zm. 6 kwietnia 1935 pod Świebodzinem) – polski lekarz, teoretyk wychowania fizycznego, pułkownik lekarz Wojska Polskiego, komendant Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu, dyrektor Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, publicysta, działacz niepodległościowy i sportowy.Akademia (łac. academia, gr. Akadémia) – początkowo zgromadzenie uczonych lub artystów, którzy kształcili się pod kierunkiem wybitnego autorytetu, mające na celu rozwój nauki i sztuki. Nazwa wywodzi się od starożytnej szkoły Platona założonej w gaju Akademosa.

Uczelnie wychowania fizycznego[ | edytuj kod]

Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uszeregowano chronologicznie (wyróżniono datę powstania uczelni pod obecną nazwą). Liczba studentów według stanu w dniu 30 listopada 2015, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej warszawskiej AWF (AWF Biała Podlaska) w Białej Podlaskiej jest publiczną uczelnią wyższą.Uniwersytety w Polsce – uniwersytety w Polsce działają w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z 2005. Ustawę tę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie stosuje się jej natomiast do innych szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, co oznacza możliwość stosowania nazwy uniwersytet na innych zasadach przez uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie. nauka.gov.pl. [dostęp 2016-03-21].
 2. Zarządzenie rektora AWF Warszawa z 31 marca 2014. awf.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
 3. Uczelnia. awf-gorzow.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
 4. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016, s. 28, 59.
 5. Historia uczelni. awf.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
 6. Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Dz.U. z 1949 r. nr 46, poz. 336).
 7. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016, s. 74-83.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 348).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego (Dz.U. z 1950 r. nr 29, poz. 273).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha (Dz.U. z 1977 r. nr 30, poz. 132).
 11. Statut uczelni nie reguluje oficjalnego skrótu.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 350).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 349).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego (Dz.U. z 1981 r. nr 25, poz. 131).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 1979 r. nr 14, poz. 93).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1970 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 1970 r. nr 22, poz. 182).
 17. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 228).
 18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 2002 r. nr 4, poz. 30).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 1969 r. nr 23, poz. 167).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego (Dz.U. z 1973 r. nr 34, poz. 200).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 1981 r. nr 11, poz. 55).
Reklama