• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jan Stefan Celichowski (ur. 3 sierpnia 1960) – polski neurofizjolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor zwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
  Wydziały i kierunki kształcenia[ | edytuj kod]

  Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na czterech kierunkach I i II stopnia prowadzonych w ramach dwóch wydziałów i jednego wydziału zamiejscowego. Kształci w zawodach praktycznych dla potrzeb wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji.

  Uczelnie w Poznaniu - miasto Poznań jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce. Funkcjonuje tutaj 8 publicznych (państwowych) uczelni - w tym 5 uniwersytetów - oraz 20 uczelni niepublicznych (niepaństwowych) (2012). W Poznaniu studiuje, według danych z 2012 roku, ponad 135 tys. studentów.Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.
 • Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej:
 • Animacja Osób 50+
 • Taniec w Kulturze Fizycznej
 • Turystyka i Rekreacja
 • Sport
 • Wychowanie Fizyczne
 • Wydział Nauk o Zdrowiu:
 • Dietetyka
 • Fizjoterapia
 • Neurobiologia
 • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim:
 • Dietetyka
 • Fizjoterapia
 • Wychowanie Fizyczne
 • Uczelnia posiada również ośrodek dydaktyczno-socjalny w Chycinie oraz kemping w Ustroniu Morskim.

  Łęgi Dębinskie – jednostka obszarowa utworzona w 2008 roku na potrzeby Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Poznaniu. Jednostka obszarowa formalnie nie jest osiedlem. Mieści się na terenie osiedla samorządowego Wilda. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Władze Uczelni (2020-2024)[ | edytuj kod]

  Władze rektorskie [ | edytuj kod]

 • Rektor: JM prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Jan Celichowski
 • Prorektor ds. Studiów: prof. dr hab. Jacek Zieliński
 • Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej: prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak
 • Dziekan ZWKF w Gorzowie Wlkp.: prof. AWF dr hab. Piotr Żurek
 • Władze administracyjne [ | edytuj kod]

 • Kanclerz: mgr Stanisław Kuhnert
 • Zastępca Kanclerza: dr Damian Doleciński
 • Kwestor: mgr Elżbieta Rybińska
 • Kampus[ | edytuj kod]

  W skład kampusu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu wchodzą obiekty położone na terenie poznańskich Łęgach Dębińskich:

  Chycina (niem. Weißensee (Meseritz)) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Bledzew.Koledż, college – określenie związane z różnymi formami wyższej edukacji w krajach anglosaskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach zachodnioeuropejskich. Pierwotnie oznaczał miejsce, w którym żyli studenci uniwersytetu. Koledże prowadziły też swoje kursy. Był to tak zwany system kolegialny, wywodzący się z Francji.
 • Budynek Główny
 • Budynek Dydaktyczny
 • Biblioteka Główna
 • Hala dydaktyczno-sportowa
 • Hala gier sportowych
 • Boisko lekkoatletyczne
 • Pływalnia
 • Korty tenisowe


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Akademie Wychowania Fizycznego (AWF) - uczelnie kształcące nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, specjalistów w zakresie rehabilitacji ruchowej, rekreacji i turystyki.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.