• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Sztuki Wojennej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.Stanisław Puchalski herbu Puchała vel Stanislaus Ritter von Puchalski (ur. 5 stycznia 1867 w Wapowcach, zm. 16 stycznia 1931 w Warszawie) – marszałek polny porucznik Armii Austro-Węgier oraz komendant Legionów Polskich i generał dywizji Wojska Polskiego.

  Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) (historyczne nazwy: Szkoła Rycerska, Wyższa Szkoła Wojenna, Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, Akademia Obrony Narodowej) – polska publiczna uczelnia wojskowa zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 2016 na podstawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 906). Tradycja polskiej szkoły kształcącej kadry wojskowe oraz (przede wszystkim) przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775. ASzWoj jest kontynuatorką tradycji swoich poprzedniczek.

  Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.Grzegorz Sobolewski (ur. 1 czerwca 1965 w Dąbrowie Białostockiej) – polski oficer i wykładowca akademicki, pułkownik Wojska Polskiego, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie.

  Prócz kształcenia kadr jest również ośrodkiem naukowo-badawczym, w którym funkcjonuje Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – think-tank działający na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz instytucji państwowych.

  Historia[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej została założona 15 marca 1765 roku w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utrzymywana przez skarb państwa. Jej pierwszą, historyczna siedzibą był Pałac Kazimierzowski – obecnie zajmowany przez biuro rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

  Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej – szkoła państwowa założona 15 marca 1765 w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utrzymywana przez skarb państwa. Mieściła się w pałacu Kazimierzowskim. Zamknięta w grudniu 1794, po upadku insurekcji kościuszkowskiej.Pałac Kazimierzowski – pałac w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28, w dzielnicy Śródmieście przy historycznym Trakcie Królewskim. Zbudowany w latach 1637-1641, w latach 1765-1794 siedziba korpusu kadetów Szkoły Rycerskiej, od 1824 siedziba Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zadaniem Szkoły było przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i cywilnych zadań publicznych. Idea przyświecająca jej powstaniu to „edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki”, która odbywała się w procesie wychowywania młodzieży i wpajania jej szerokiej wiedzy ogólnej. Była w pewnej mierze odpowiednikiem pruskich szkół rycerskich, zakładanych przez Fryderyka II i współczesnych szkół administracyjnych (np. francuskiej École nationale d’administration).

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Ryszard Parafianowicz (ur. 31 marca 1967 w Suwałkach) – żołnierz, polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego, doktor nauk społecznych, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej.

  Przez 30 lat swej działalności wychowała ok. 650 kadetów oraz ok. 300 eksternów. Została zamknięta 30 listopada 1794 roku decyzją władz rozbiorowych po upadku insurekcji kościuszkowskiej.

  | edytuj kod]

  Pierwszą wyższą uczelnią wojskową w armii przedwrześniowej była utworzona w czerwcu 1919 Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego. Powstała ona na podstawie Dodatku Tajnego nr 10 do Dziennika Rozkazów Wojskowych. Komendantem Szkoły został wyznaczony generał porucznik Stanisław Puchalski, a jego doradcą francuski generał Spire. Wykładowców dla Uczelni dostarczyła Francuska Misja Wojskowa. W 1919 Uczelnia wykształciła 65 oficerów na pięciomiesięcznych kursach. W 1920 działalność Uczelni została przerwana ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Naukę wznowiono w styczniu 1921. Rozpoczęło ją 65 oficerów. Jesienią 1921 naukę w szkole przedłużono do dwóch lat.

  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Wyższa Szkoła Wojenna powstała latem 1922 w Warszawie na podstawie przemianowania Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, zgodnie z Tajnym Rozkazem Szkolnym z 16.08.1922. Tymczasowy Statut Wyższej Szkoły Wojennej był zawarty w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 28 z 11.08.1922. Szkoła zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów była uznana za wyższy zakład naukowy.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Leszek Elak (ur. 14 czerwca 1971 w Czersku) – polski oficer i wykładowca akademicki, pułkownik Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk o obronności, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a wcześniej prodziekan na Wydziale Wojskowym tej uczelni.

  | edytuj kod]

  Akademia Sztabu Generalnego, ASG była wojskową uczelnią dowódczo-sztabową Sił Zbrojnych PRL, która została ustanowiona w miejsce pielęgnującej polskie tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. ASG kształciła kadry na potrzeby ludowego Wojska Polskiego.

  | edytuj kod]

  Akademia Obrony Narodowej (AON) była działającą w latach 1990–2016 państwową, cywilno-wojskową uczelnią wyższą w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności. W połowie lat 90. AON w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych wyraźnie przewyższała liczbę studentów wojskowych. W 2016 w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej, która kończąc z pielęgnowaniem tradycji ASG, kontynuuje kształcenie studentów cywilnych przygotowanych do służby państwowej oraz żołnierzy zawodowych, w tym oficerów dyplomowanych Sił Zbrojnych RP.

  École nationale d’administration (ENA) – najsłynniejsza francuska uczelnia wyższa, w której kształcą się elity polityczne kraju. Została założona w 1945 w Paryżu przez Charles’a de Gaulle’a. Obecnie jej część została przeniesiona do Strasburga, by podkreślić chęć do rozszerzenia jej wpływów na europejską administrację. Absolwentów uczelni określa się potocznie mianem énarques (na język polski można by to przetłumaczyć jako „enarchowie”, czyli „rządzący z ENA”), ze względu na ich rolę w państwie. Uczelnię ukończyło około 5600 urzędników wysokiego szczebla francuskiej administracji.Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.
   Z tym tematem związane są kategorie: Absolwenci Akademii Obrony Narodowej, Wykładowcy Akademii Obrony Narodowej.

  Akademia Sztuki Wojennej ( od 2016)[ | edytuj kod]

  Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej wskazała na potrzebę kontynuowania dorobku polskich szkół wojskowych i elitotwórczych, tj. Szkoły Rycerskiej i Wyższej Szkoły Wojennej, do tych dwóch uczelni nawiązuje w swojej działalności ASzWoj. W 2016 roku otworzona została w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej stała wystawa muzealna poświęcona poprzedniczkom ideowym uczelni. W październiku 2017 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej – przed budynkiem Komendy (bud. nr 101), odsłonięte zostało oryginalne popiersie cesarza Napoleona Bonaparte, które w czasach funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej znajdowało się na dziedzińcu szkoły. Pomnik został wypożyczony czasowo z Muzeum Wojska Polskiego.

  Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) - jednostka organizacyjna Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.Przewrót majowy (zamach majowy, pucz majowy) – zbrojny zamach stanu, dokonany w Polsce przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12–15 maja 1926. Powodami zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, zaś bezpośrednią przyczyną – seria kryzysów gabinetowych w latach 1925-1926. Zamach rozpoczął się 12 maja 1926. Po bezowocnej rozmowie Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, oddziały wierne marszałkowi zajęły pozycje przy warszawskich mostach. Po ultimatum generała Tadeusza Rozwadowskiego, dowodzącego oddziałami prorządowymi, rozpoczęły się w Warszawie drobne potyczki. 12 i 13 maja Maciej Rataj, marszałek Sejmu, podjął ostatnią próbę negocjacji, która zakończyła się niepowodzeniem. 14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. W wyniku walk zginęło 379 osób. Legalny rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Wojciechowski złożył swój urząd. Uprawnienia prezydenta przejął Maciej Rataj, który powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele, w którym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem Sił Zbrojnych. 31 maja Piłsudski został wybrany prezydentem RP przez Zgromadzenia Narodowe, ale godności nie przyjął, rekomendując na to stanowisko profesora Ignacego Mościckiego. Zamach rozpoczął 13-letnie, autorytarne rządy sanacji, którym kres położył wybuch II wojny światowej.

  Akademia Sztuki Wojennej, w ramach potrzeb dowódczych i sztabowych Sił Zbrojnych RP, kształci żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Warunkiem podjęcia kształcenia w tej placówce jest co najmniej kilkuletni staż służby wojskowej. W roku 2017 decyzją MON, przywrócono tytuł zawodowy "Oficera Dyplomowanego w Siłach Zbrojnych", który jest przyznawany wyłącznie absolwentom dwuletnich Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT). Akademia Sztuki Wojennej, jako jedyna uczelnia wojskowa o charakterze dowódczo-sztabowym w Polsce, realizuje tzw. "kursy generalskie", tj. Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, przeznaczone dla kandydatów do uzyskania stopnia generalskiego.

  Wyższa Szkoła Wojenna (W.S.Woj.) – wyższa szkoła wojskowa Sił Zbrojnych II RP szkoląca i dokształcająca oficerów sztabów. W latach 1923-1939 siedziba szkoły znajdowała się w Warszawie przy ul. Koszykowej 79.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

  Akademia realizuje także publiczne kształcenie cywilne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy.

  W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego (ASG) – wojskowa uczelnia dowódczo-sztabowa Sił Zbrojnych PRL.
  Napoléon Bonaparte (pierwotnie wł. Napoleone Buonaparte), Napoleon I (ur. 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce, zm. 5 maja 1821, o 17:49, w Longwood na Wyspie Świętej Heleny) – pierwszy konsul Republiki Francuskiej 1799-1804, cesarz Francuzów w latach 1804-1814 oraz 1815, prezydent (1802-1805) i król Włoch w latach 1805-1814.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.016 sek.