• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Sztabu Generalnego  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Ulica prof. Stefana Banacha – jedna z ulic warszawskiej Ochoty o długości ok. 0,7 km. Ulica Stefana Banacha została otwarta do użytku we wrześniu 1959 r., od roku 1960 funkcjonuje pod obecną nazwą – pierwotnie był to odcinek ulicy Opaczewskiej.Wiktor Sienicki (ur. 6 listopada 1909 w Aszchabadzie, zm. 25 września 1977 w Moskwie) - generał-major Armii Czerwonej, generał brygady LWP.
  Struktura organizacyjna (1967)[]
  Absolwenci ASG 1989
 • komenda
 • jednostki dydaktyczne
 • instytut dowodzenia
 • instytut dydaktyki wojskowej
 • studium operacyjno-strategiczne
 • oddział wojsk OPK i lotnictwa
 • katedry ogólnoakademickie: taktyki ogólnej i sztuki operacyjnej, taktyki wojsk pancernych, taktyki artylerii, taktyki wojsk inżynieryjnych, taktyki obrony przed środkami masowego rażenia, taktyki tyłów, wojsk łączności, obrony przeciwlotniczej, obrony terytorialnej kraju
 • katedry nauk społeczno-politycznych: historii sztuki wojennej, podstaw marksizmu i leninizmu, ekonomii politycznej, ekonomiki wojskowej, pracy partyjno-politycznej
 • kurs doskonalenia oficerów
 • pododdziały słuchaczy
 • oddział naukowy
 • biblioteka naukowa
 • oddział szkolenia
 • oddział techniczny
 • oddział ogólnowojskowy
 • wydział kadrowy
 • wydział finansowy
 • Komendanci[]

 • gen. dyw. Bolesław Zarako-Zarakowski (25 VII 1947 – 5 II 1948)
 • gen. dyw. Zygmunt Berling (5 II 1948 – 10 IV 1953)
 • gen. bryg. Ostap Steca (16 IV 1953 – 11 XI 1953)
 • gen. bryg. Grigorij Łaźko (11 XI 1953 – 31 XII 1954)
 • gen. bryg. Wiktor Sienicki (10 I 1955 – 25 XI 1956)
 • gen. bryg. prof. dr Mieczysław Bień (26 XI 1956 – I 1964)
 • gen. dyw. Józef Kuropieska (I 1964 – 20 III 1968)
 • gen. dyw. Adam Czaplewski (11 IV 1968 – 12 I 1973)
 • gen. dyw. Bolesław Chocha (24 I 1973 – 6 XII 1977)
 • gen. broni Józef Kamiński (IV 1978 – XII 1985)
 • gen. dyw. prof. dr hab. Władysław Mróz (XII 1985 – 14 VII 1990)
 • gen. dyw. prof. dr Tadeusz Jemioło (14 VII – 30 IX 1990)
 • Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.Adam Czaplewski (ur. 1 stycznia 1914 w Brześciu, zm. 11 listopada 1982 w Warszawie) – generał dywizji Wojska Polskiego, szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych MON (1956-1959), zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1959–1968), komendant Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. Karola Świerczewskiego (1968–1973).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tadeusz Kutrzeba (ur. 15 kwietnia 1886 w Krakowie, zm. 8 stycznia 1947 w Londynie) – kapitan Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego II RP, dowódca Armii „Poznań” podczas wojny obronnej 1939 r.
  Władysław Mróz (ur. 30 listopada 1924 w Tarnowie, zm. 17 lipca 2010 w Warszawie) – profesor doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego.
  Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.
  Fakultet (łac.) – wydział wyższej uczelni, także zespół profesorów takiego wydziału. Nazwa ta używana jest również względem dodatkowych kierunków studiowanych przez danego studenta.
  Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.
  Zygmunt Henryk Berling (ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie) – polski dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, generał broni Wojska Polskiego, dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1 Armii WP, zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, komendant Akademii Sztabu Generalnego, prawnik, urzędnik państwowy i działacz partyjny, członek PZPR, wiceminister Leśnictwa (1957–1970), prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego (1956-1959).
  Ulica Opaczewska w Warszawie – jedna z ulic warszawskiej Ochoty, biegnąca od ul. Grójeckiej do ul. Mszczonowskiej (brak przejazdu przez Al. Jerozolimskie). Powstała wraz z obecną ulicą Stefana Banacha jako odcinek dawnego traktu z Błonia do Czerska. W okresie późniejszym stanowiła granice wsi Rakowiec i Ochota. Ulica Opaczewska została uregulowana w końcu XIX wieku, wtedy też otrzymała obecną nazwę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.