• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  Przeczytaj także...
  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.Działaj Lokalnie - program realizowany od 2000 roku Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (ang. Polish-American Freedom Foundation) - organizacja pozarządowa działająca od roku 2000. Założona została przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości w celu utrwalania efektów transformacji w Polsce oraz wykorzystania polskich doświadczeń w krajach byłego bloku wschodniego. Finansuje programy realizowane przez inne organizacje pozarządowe, jak np. Program stypendialny Lane’a Kirklanda czy też Program "Przemiany w Regionie" - RITA.

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ang. Academy for the Development of Philanthropy in Poland) – stowarzyszenie powstałe w 1998 stawiające sobie za długofalowy cel budowę społeczeństwa obywatelskiego, wyzwolenie potencjału tkwiącego w samych społecznościach, podejmowanie inicjatyw ważnych społecznie.

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Akademia prowadzi działania w sześciu obszarach programowych:

 • rozwój i aktywizacja społeczności lokalnych
 • aktywność młodzieży
 • aktywność osób starszych
 • społeczne zaangażowanie biznesu
 • przedsiębiorczość społeczna
 • nowoczesna filantropia indywidualna
 • Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna.

  Organizacja prowadzi swą działalność m.in. poprzez przekazywanie grantów i stypendiów. Przykładowe programy grantodawcze: Działaj Lokalnie (realizowany przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), Pracownia Umiejętności, Łączymy pokolenia.

  Organizacja należy do Forum Darczyńców.

  Władze organizacji[]

  Zarząd:

 • Paweł Łukasiak – prezes Zarządu,
 • Tomasz Bruski – członek Zarządu
 • Elżbieta Łebkowska – członek Zarządu
 • Komisja Rewizyjna:

 • Agata Stafiej-Bartosik – Menedżer do spraw społecznej odpowiedzialności, konsultant do spraw komunikacji społecznej
 • Joanna Staręga-Piasek – Dyrektor Centrum Rozwoju Służb Społecznych
 • Aleksander Galos – Partner Zarządzający Hogan & Hartson
 • Piotr Gliński – Dyrektor Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Filozofii i Socjologii w Polskiej Akademii Nauk
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.