• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (WSGW) – państwowa szkoła wyższa istniejąca w latach 1919-1950.
  Tadeusz Krzymowski (ur. 30 lipca 1927) – polski uczony, profesor. Od 1971 roku członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, od 1986 roku członek rzeczywisty PAN. W 1965 r. uzyskał tytuł profesora nauk weterynaryjnych ze specjalnością fizjologia i endokrynologia rozrodu zwierząt. Prorektor i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej (dzisiejsza Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie). W kwietniu 2001 roku Rada Miasta Olsztyna nadała mu tytuł Honorowego Obywatela tego miasta.

  Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – olsztyńska wyższa uczelnia działająca w latach 1950–1999, jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; w 1989 szkole nadano imię Michała Oczapowskiego.

  Ryszard Józef Górecki (ur. 15 lutego 1951 w Dulsku) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, senator VI, VII i VIII kadencji.Alojzy Świątek (ur. 5 czerwca 1908 w Załuczach, zm. 27 marca 1980 w Warszawie) – inżynier rolnik, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, rektor tej uczelni (1954–1958), dyrektor Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie (1960–1968).

  Szkoła została utworzona 31 maja 1950 jako Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (WSR). Szkoła powstała na bazie dwóch zlikwidowanych wcześniej szkół gospodarstwa wiejskiego – w Łodzi (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi) oraz w Cieszynie (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie).

  Michał Oczapowski (ur. 11 maja 1788 w Pociejkach koło Nowogródka, zm. 9 stycznia 1854 w Warszawie) - polski agronom, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i, w latach 1836-1853, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie, powszechnie uznawany za prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich. Ponadto patron Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.Marian Gotowiec, pseud. Andrzej Kruszewski, Oracz, Walenty Rybak (ur. 3 września 1913 w Kruszach w pow. radzymińskim, zm. 19 października 1973 w Warszawie), polski działacz państwowy, rektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, wiceminister państwowych gospodarstw rolnych, wieloletni przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, poseł na Sejm PRL VI kadencji.

  Początkowo w szkole funkcjonowały trzy wydziały: Rolniczy, Zootechniczny i Mleczarski, a w nich poszczególne katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi. W 1951 r. utworzony został Wydział Rybacki, a Wydział Rolniczy przemianowano na Wydział Rolny. 4 października 1972 r. awansowana została do rangi akademii i przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (ART). 6 czerwca 1989 r. przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną imienia Michała Oczapowskiego w Olsztynie.

  Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Poczet rektorów[ | edytuj kod]

 • 1950–1953 Marian Gotowiec
 • 1953–1954 p.o. Adam Szostkiewicz
 • 1954–1958 Alojzy Świątek
 • 1958–1961 Eugeniusz Grabda
 • 1961–1965 Mieczysław Koter
 • 1965–1968 Bolesław Dąbrowski
 • 1968–1975 Tadeusz Krzymowski
 • 1975–1981 Teofil Mazur
 • 1981–1984 Andrzej Hopfer
 • 1984–1987 Włodzimierz Baran
 • 1987–1990 Jerzy Strzeżek
 • 1990–1996 Andrzej Hopfer
 • 1996–1999 Stefan Smoczyński
 • 1999 Ryszard Górecki wybrany na rektora ART; przed objęciem funkcji został mianowany rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 24, poz. 216).
  2. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 42, poz. 380).
  3. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 517).
  4. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Dz.U. z 1951 r. nr 61, poz. 422).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych. (Dz.U. z 1972 r. nr 41, poz. 267).
  6. Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego. (Dz.U. z 1989 r. nr 34, poz. 185).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Andrzej Hopfer (ur. 6 sierpnia 1933 w Warszawie) – prof. zw. nauk technicznych, członek korespondent PAN, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Specjalista z zakresu geodezji, katastru, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości. Brat Tomasza Hopfera.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. czł. rzecz. PAN Lubomir Włodzimierz Baran (ur. 27 września 1937 w Żniatynie, zm. 3 kwietnia 2009 w Olsztynie) – geodeta, członek PAN, przewodniczący Komitetu Geodezji PAN.
  Adam Szostkiewicz (ur. 18 grudnia 1905 w Żmigrodzie Nowym koło Jasła, zm. 27 lutego 1974 w Warszawie), zootechnik polski, profesor i prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
  Bolesław Dąbrowski (ur. 11 grudnia 1911 w Klińcach, kresy wschodnie, zm. 13 grudnia 1997 w Olsztynie), uczony polski, specjalista ekonomiki rybactwa, profesor i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Eugeniusz Grabda (ur. 18 kwietnia 1908 w Warszawie - zm. 12 maja 1997 w Szczecinie), polski zoolog i parazytolog, autor wielu specjalistycznych publikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.