• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej

  Przeczytaj także...
  Stefan Michał Kwiatkowski (ur. 21 stycznia 1948 w Lisewie) – polski pedagog, profesor zwyczajny i od 2012 prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochate-Kościelne) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii.
  Logo APS w Warszawie

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) – najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Założycielką i patronką uczelni jest Maria Grzegorzewska.

  Głównym celem uczelni było przygotowanie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy. Obecnie uczelnia kształci w szerokim zakresie specjalności na kierunkach: pedagogika specjalna oraz pedagogika, oraz na innych z zakresu nauk społecznych. Z działalnością edukacyjną APS związana jest zarówno aktywność naukowa, jak też popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej oraz nauk pokrewnych i wspomagających.

  Maria Grzegorzewska (ur. 18 kwietnia 1888 w Wołuczy, powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka, zm. 7 maja 1967 w Warszawie) – polska pedagog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Historia[ | edytuj kod]

  W 1922 decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z połączenia Państwowego Instytutu Fonetycznego i Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem Instytutu została Maria Grzegorzewska.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Marek Henryk Michalak (ur. 27 lipca 1971 w Świdnicy) – pedagog specjalny, działacz społeczny, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2008 rzecznik praw dziecka.

  W 1970 PIPS otrzymał status wyższej szkoły zawodowej, a w 1976 został przekształcony w Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej (WSPS) im. Marii Grzegorzewskiej.

  W czerwcu 2000 uczelni nadano nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

  Poczet rektorów[ | edytuj kod]

 • 2000–2002 – prof. dr hab. Karol Poznański
 • 2002–2008 – prof. dr hab. Adam Frączek
 • 2008–2016 – dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
 • od 2016 – prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski
 • Władze uczelni[ | edytuj kod]

  Rektorskie

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • Rektor: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
 • Prorektor do spraw nauki: dr hab. Jarosław Rola, prof. APS
 • Prorektor ds. Kształcenia: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS
 • Senat

  Rada Uczelni

 • prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – przewodniczący
 • dr Marek Michalak
 • mgr Jarosław Dąbrowski
 • prof. dr hab. Joanna Stasiak
 • dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS
 • dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
 • Karolina Jastrzębska
 • Kierownicy Instytutów

 • Instytut Pedagogiki Specjalnej – prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • Instytut Pedagogiki – dr hab. prof. APS Danuta Uryga
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji – dr Agnieszka Olechowska
 • Instytut Edukacji Artystycznej – dr hab. prof.APS Stefan Paruch
 • Instytut Filozofii i Socjologii – dr hab. prof. APS Danuta Duch-Krzysztoszek
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej – dr hab. prof. APS Paweł Boryszewski
 • Instytut Psychologii – dr hab. prof. APS Paweł Bronowski
 • Kanclerz i Kwestor

  Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.
 • p.o. kanclerz – mgr Wiesława Nasierowska
 • kwestor – mgr Aneta Lipińska
 • Absolwenci[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Wykładowcy[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Szkoła Specjalna (czasopismo wydawane przez uczelnię)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. stat.gov.pl, 31 października 2019. s. 68. [dostęp 2020-06-19].
  2. Uczelnia. aps.edu.pl. [dostęp 2016-07-22].
  3. Schemat Organizacyjny – Struktura organizacyjna – Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, bip.aps.edu.pl [dostęp 2019-10-19].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Jan Łaszczyk (ur. 1951 r.) - polski pedagog, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej (zatrudniony od 1975 r., rektor od 2008 r.); uczeń prof. Andrzeja Góralskiego; kierownik Podyplomowego Studium Informatyki i Komputeryzacji w Kształceniu Specjalnym.Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Barbara Marcinkowska – polska pedagożka, doktor habilitowana nauk społecznych, prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  Karol Poznański (ur. 14 lutego 1931 w Żarkach k. Częstochowy) – polski pedagog, profesor zwyczajny, znawca dziewiętnastowiecznej historii wychowania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na badaniach dziejów oświaty, szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim (1815–1915). Wypromował ponad 20 doktorów (4 się habilitowało), był recenzentem ok. 50 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i całokształtu dorobku naukowego wniosków dotyczących nadania tytułu profesora. Prowadził wszystkie typowe formy zajęć dydaktycznych na studiach pedagogicznych ze studentami i doktorantami.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Adam Stanisław Frączek (ur. 1 listopada 1935 w Podegrodziu) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przez trzy kadencje.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.