• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej

  Przeczytaj także...
  Stefan Michał Kwiatkowski (ur. 21 stycznia 1948 w Lisewie) – polski pedagog, profesor zwyczajny i od 2012 prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Logo APS w Warszawie

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) – najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Założycielką i patronką uczelni jest Maria Grzegorzewska.

  Głównym celem uczelni było przygotowanie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy. Obecnie uczelnia kształci w szerokim zakresie specjalności na kierunkach: pedagogika specjalna oraz pedagogika, oraz w na innych z zakresu nauk społecznych. Z działalnością edukacyjną APS związa­na jest zarówno aktywność naukowa, jak też popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej oraz nauk pokrewnych i wspomagających.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Maria Grzegorzewska (ur. 18 kwietnia 1888 w Wołuczy, powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka, zm. 7 maja 1967 w Warszawie) – polska pedagog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

  Historia[]

  W 1922 decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z połączenia Państwowego Instytutu Fonetycznego i Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem Instytutu została Maria Grzegorzewska.

  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

  W 1970 PIPS otrzymał status wyższej szkoły zawodowej, a w 1976 został przekształcony w Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej (WSPS) im. Marii Grzegorzewskiej.

  W czerwcu 2000 uczelni nadano nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

  Poczet rektorów[]

 • 2000–2002: prof. dr hab. Karol Poznański
 • 2002–2008: prof. dr hab. Adam Frączek
 • 2008–2016: dr hab. Jan Łaszczyk prof. APS
 • od 2016: prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski
 • Wydziały[]

  Akademia kształci na dwóch wydziałach i, łącznie, sześciu kierunkach:

  Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.Jan Łaszczyk (ur. 1951 r.) - polski pedagog, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej (zatrudniony od 1975 r., rektor od 2008 r.); uczeń prof. Andrzeja Góralskiego; kierownik Podyplomowego Studium Informatyki i Komputeryzacji w Kształceniu Specjalnym.

  Wydział Nauk Pedagogicznych

  Wydział ma prawo do nadawania stopni naukowych do doktora habilitowanego włącznie.

  Prowadzi studia na kierunkach:

 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Dziekanem Wydziału od 2012 jest dr hab. Maciej Tanaś prof. APS.

  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

  Maciej Radosław Tanaś – polski pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2012 dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS.Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W Wydziale prowadzone są studia na kierunkach:

 • praca socjalna
 • socjologia
 • psychologia
 • Dziekanem Wydziału w kadencji 2012–2016 jest dr hab. Jarosław Rola prof. APS.

  Absolwenci[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Wykładowcy[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Przypisy

  1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 112, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
  2. Uczelnia. aps.edu.pl. [dostęp 2016-07-22].
  3. dr hab., prof. APS Maciej Tanaś. aps.edu.pl. [dostęp 2016-07-22].
  4. dr hab. Jarosław Andrzej Rola. nauka-polska.pl. [dostęp 2016-07-22].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Karol Poznański (ur. 14 lutego 1931 w Żarkach k. Częstochowy) – polski pedagog, profesor zwyczajny, znawca dziewiętnastowiecznej historii wychowania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na badaniach dziejów oświaty, szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim (1815–1915). Wypromował ponad 20 doktorów (4 się habilitowało), był recenzentem ok. 50 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i całokształtu dorobku naukowego wniosków dotyczących nadania tytułu profesora. Prowadził wszystkie typowe formy zajęć dydaktycznych na studiach pedagogicznych ze studentami i doktorantami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Adam Stanisław Frączek (ur. 1 listopada 1935 w Podegrodziu) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przez trzy kadencje.
  Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.
  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.