• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Obrony Narodowej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego (WAP) – akademia wojskowa Sił Zbrojnych PRL kształcąca oficerów politycznych.
  Polowa szkoła podoficerska dla załóg niemieckich pociągów pancernych w okresie II wojny światowej, obecnie biblioteka AON

  Akademia Obrony Narodowej (AON) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia wyższa w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności.

  Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza (ZS „Strzelec” OSW)– organizacja paramilitarna, jest patriotycznym stowarzyszeniem – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego, działa jako stowarzyszenie rejestrowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego.August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, dowódca organizacji NIE, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Badania naukowe
 • 3 Współpraca międzynarodowa
 • 4 Proces kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna (2013)
 • 6 Organizacje studenckie
 • 7 Komendanci-rektorzy
 • 8 Wykładowcy
 • 9 Absolwenci
 • 10 Zobacz też
 • 11 Przypisy
 • 12 Bibliografia
 • 13 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 roku Akademię Sztabu Generalnego z dniem 1 października 1990 roku przekształcono w Akademię Obrony Narodowej.

  Bogusław Pacek (ur. 17 czerwca 1954 w Chlebowie) – doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego.Park Militarny Rembertów to 70 ha terenów należących do Akademii Obrony Narodowej, na którym swoje miejsce znalazły czołgi, armaty, śmigłowce, samoloty przekazane z Muzeum Wojska Polskiego. Eksponaty zostały odrestaurowane za pieniądze polskiego przemysłu obronnego przez studentów i pracowników Akademii Obrony Narodowej i w ten sposób uratowane przed niszczeniem. Dopełnieniem jest także sprzęt współczesny, czyli wycofane z użytku uzbrojenie i wyposażenie lub makiety. W sąsiedztwie historycznego i współczesnego sprzętu zostały ustawione stoły i ławy ogrodowe, umożliwiające spędzenie wolnego czasu przez zwiedzających, którzy będą przybywać do Parku Militarnego Rembertów. Poza tym, przewiduje się umieszczenie wystaw, cykliczne prezentowanie pokazów wojskowych, koncertów orkiestr i zespołów wojskowych, możliwość spożycia wojskowej grochówki itp. Ideą Parku Militarnego Rembertów jest stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury AON miejsca, które będzie skupiało młodzież, dorosłych, kombatantów tj. wszystkich, którzy będą chcieli z jednej strony oglądać wystawiony sprzęt wojskowy, wystawy, prezentacje, zapoznać się z historią i współczesnymi realiami wojska, z drugiej – spędzić miło czas w scenerii wojskowej. Park Militarny Rembertów otwarty został 1 października 2013 r. w ramach uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014.

  W strukturze uczelni znalazły się: Wydział Strategiczno-Obronny, Wydział Wojsk Lądowych, Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i Wydział Nauk Humanistycznych. W skład Wydziału Nauk Humanistycznych weszli oficerowie z samodzielnych katedr specjalistycznych oraz część nauczycieli z rozwiązanej Wojskowej Akademii Politycznej. Po kilku latach wydział ten został zredukowany do Instytutu Nauk Humanistycznych. W 1997 do AON włączono na prawach wydziału Wojskowy Instytut Historyczny. W 2001 Instytut ten rozwiązano tworząc w jego miejsce Biuro Badań Historycznych podporządkowane ministrowi Obrony Narodowej.

  Wojskowy Instytut Historyczny, w latach 1978-1990 pod nazwą Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej (WIH) – instytut naukowo-badawczy Wojska Polskiego wyspecjalizowany w zakresie historii wojskowej.Józef Flis (ur. 25 lutego 1949 roku w Majdanie na Lubelszczyźnie) – generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

  W połowie lat 90. AON w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych wyraźnie przewyższała liczbę studentów wojskowych.

  Romuald Józef Ratajczak (ur. 5 lipca 1953 r. we Wrocławiu) – generał dywizji Wojska Polskiego, inżynier, doktor nauk technicznych.Tadeusz Jemioło (ur. 26 kwietnia 1940 w Zapolu) – generał broni Wojska Polskiego, profesor nauk wojskowych, poseł na Sejm X kadencji.

  W 2007 podjęto proces reorganizacji uczelni tworząc: Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
  Bolesław Balcerowicz (ur. 17 lipca 1943 w Marlewie) – generał dywizji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, profesor nauk wojskowych.
  Józef Stanisław Buczyński (ur. 2 stycznia 1949 w Przemyślu) – generał broni Wojska Polskiego, magister inżynier cybernetyki i doktor habilitowany nauk wojskowych, komendant-rektor Akademii Obrony Narodowej (2006-2007).
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Janusz Kręcikij (ur. 31 sierpnia 1964 r. w Kielcach) – generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk wojskowych.
  Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego (ASG) – wojskowa uczelnia dowódczo-sztabowa Sił Zbrojnych PRL.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.