• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Nauk Społecznych

  Przeczytaj także...
  Jarema Maciszewski (ur. 24 czerwca 1930 w Araucarii w Brazylii, zm. 24 października 2006) – historyk i działacz polityczny, poseł na Sejm PRL V, VI, VII, VIII i IX kadencji.Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL, istniejąca w latach 1954-1957 przy Komitecie Centralnym PZPR, była placówką, gdzie kształcono przyszłe kadry partyjne. Jego twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff.
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

  Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu, jako spadkobierczyni działających wcześniej Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR i Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych.

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  Historia[edytuj kod]

  Powołana 6 kwietnia 1984, powstała w sierpniu 1984 i została afiliowana przy KC PZPR. Formalnie była obok KUL-u jedną z nielicznych przed 1989 uczelni o statusie niepublicznym, choć de facto środki na jej utrzymanie pochodziły z budżetu państwa. Kształciła kadry dla aparatu PZPR i administracji PRL na 4-5 letnich studiach magisterskich dziennych, zaocznych i podyplomowych oraz kadry przed objęciem kluczowych stanowisk funkcjonariuszy partyjnych, administracyjnych i służby zagranicznej MSZ na 4-letnich studiach doktoranckich. Nadawała stopnie naukowe (doktoraty i habilitacje). Główne kierunki kształcenia: politologia, socjologia, historia, filozofia i ekonomia. Obok własnej kadry wykłady i zajęcia prowadzili pracownicy naukowi z innych ośrodków uniwersyteckich i akademickich. Na ANS studiowały również osoby nienależące do PZPR (w tym na studiach doktoranckich). Jej absolwentami było wielu prominentnych działaczy. Po rozwiązaniu uczelni w 1990 jej byli pracownicy otrzymali możliwość zatrudnienia na dotychczasowych etatach w innych uczelniach publicznych.

  Szkoła Partyjna przy KC PZPR im. Juliana Marchlewskiego – dwuletnia szkoła wyższa przy Komitecie Centralnym PZPR, której absolwenci obejmowali wysokie stanowiska w partii, rządzie, dyplomacji, nauce i kulturze PRL. Jej dyrektorem od utworzenia w 1948 do 1950 był Tadeusz Daniszewski (właściwie Dawid Kirszbraun), później zastąpiła go Romana Granas (do 1957).Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Zatrudniała 932 pracowników. Do 29 stycznia 1990 uczelnia nosiła nazwę Akademii Nauk Społecznych PZPR, następnie do 21 czerwca 1990 - Akademii Nauk Społecznych.

  Struktura[edytuj kod]

 • Instytut Naukowego Socjalizmu i Teorii Partii
 • Instytut Badań Klasy Robotniczej
 • Instytut Historii Ruchu Robotniczego
 • Instytut Nauk Politycznych
 • Centrum Kształcenia Służby Zagranicznej, ul. Chopina 1
 • Centrum Studiów, Polityki i Propagandy, ul. Wspólna 32-46
 • Rektorzy[edytuj kod]

 • Marian Orzechowski 1984–1986
 • Jarema Maciszewski 1986–1990
 • Absolwenci[edytuj kod]

 • Jan Guz
 • Siedziba[edytuj kod]

  Jej głównymi lokalizacjami w Warszawie były południowa część budynku przy Alejach Ujazdowskich 1/3 – obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, oficjalnie - ul. Bagatela 2, ul. Szopena 1 oraz ul. Wspólna 32-46.

  Aleksander Kochański (ur. 1928) - polski historyk, badacz dziejów najnowszych. Doktorat (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910. Jej założenia ideologiczne i programowe) pod kierunkiem Tadeusza Daniszewskiego.Instytut Ruchu Robotniczego – jednostka istniejąca do 1990 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Pierwotnie od 1971 w WSNS istniały dwie jednostki zajmujące się historią ruchu robotniczego zakłady: Zakład Międzynarodowego Ruchu Robotniczego (kierownik Janusz Gołębiowski) i Zakład Historii Polskiego Ruchu Robotniczego (kierownik Antoni Czubiński). Po zmiany nazwy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w 1985 na Akademię Nauk Społecznych PZPR placówka nosiła nazwę Instytut Historii Ruchu Robotniczego. Pracowali w niej historycy zlikwidowanego w 1971 roku Zakładu Historii Partii (do 1957 Wydział Historii Partii). Placówka składała się z różnych zakładów. Zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Instytut wydawał kwartalnik "Z Pola Walki".

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Włodzimierz Janowski, Aleksander Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, 1948-1990, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000, s. 166, ISBN 83-88490-03-6
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Centralna Szkoła Partyjna PZPR
 • Szkoła Partyjna przy KC PZPR
 • Centralna Szkoła Partyjna przy KC PZPR 1968-1971
 • Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR
 • Instytut Kształcenia Kadr Naukowych
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR
 • Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Alma Mater...
 • Jan Edmund Guz (ur. 30 października 1956) – polski działacz związkowy, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Ulica Bagatela w Warszawie – ulica warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od Alej Ujazdowskich do placu Unii Lubelskiej.
  Ulica Wspólna – ulica w Warszawie o długości ok. 1300 m położona w dzielnicy Śródmieście. Zaczyna się 150 m przed ul. Kruczą i biegnie na zachód, aż do ul. T. Chałubińskiego. Na części przebiegu jest ulicą jednokierunkową.
  Marian Odon Orzechowski (ur. 24 października 1931 w Radomiu) – polski polityk, historyk i politolog, działacz PZPR, były minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm X kadencji.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:
  Centralna Szkoła Partyjna przy KC PZPR 1968-1971 – szkoła partyjna istniejąca w latach 1968-1971. Powstała w miejsce zlikwidowanej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Nazwą nawiązywała do placówki istniejącej w latach 1950-1957 (Centralna Szkoła Partyjna PZPR). Szkoła nie miała charakteru szkoły wyższej, nie prowadziła studiów magisterskich. Prowadziła jedynie kursy dla działaczy partyjnych. W 1970 w jej ramach utworzono Instytut Badań Społecznych. W 1971 placówka została zlikwidowana. Jej pracownicy wraz z pracownikami również zlikwidowanego Zakładu Historii Partii przy KC PZPR weszli w skład reaktywowanej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR (od 1985 Akademii Nauk Społecznych PZPR).
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.