• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Nauk Republiki Czeskiej

  Przeczytaj także...
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Aleja Narodowa (czeski: Národní Třída) – ważna aleja w stolicy Czech, Pradze. Położona na granicy Starego i Nowego Miasta. Biegnie na południowy zachód od Placu Jungmanna, gdzie łączy się z ulicą 28 październbika prowadzącą z dolnej części Placu Wacława, do skrzyżowania Wełtawy i Teatru Narodowego, gdzie przechodzi w Most Legií. Aleja zastąpiła mury średniowieczne Starego Miasta.
  Gmach Akademii Nauk Republiki Czeskiej

  Akademia Nauk Republiki Czeskiej (czes. Akademie věd České republiky, AV ČR; do 1992 Czechosłowacka Akademia Nauk) – czeska, narodowa instytucja naukowa z siedzibą w Pradze. Mieści się przy Alei Narodowej 3. Funkcję przewodniczącego pełni Jiří Drahoš.

  Czechosłowacja, Czecho-Słowacja (cz. Československo, słow. Česko-Slovensko), Czechosłowacka Republika Federalna, Czeska i Słowacka Republika Federacyjna, CSRF (cz. Československá federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, słow. Česko-slovenská federatívna republika, Česká a Slovenská Federatívna Republika - ČSFR) to państwo powstałe po upadku komunistycznej Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. W skład federacji wchodziły Republika Czeska i Republika Słowacka, znajdujące się w granicach poprzedzających je Czeskiej i Słowackiej Republiki Socjalistycznej.Czeska Rada Narodowa (czeski: Česká národní rada, ČNR) - parlament Czeskiej Republiki Socjalistycznej istniejący w latach 1968-1992. Powstał w wyniku Praskiej Wiosny w 1968 r. po przekształceniu Czechosłowacji w federację. Liczyła 200 deputowanych, wybieranych na 4-letnią kadencję. Przekształcona 1 stycznia 1993 r. w Izbę Poselską na mocy nowej konstytucji Republiki Czeskiej.

  Instytucja o charakterze korporacyjnym, oprócz popierania rozwoju nauki stawia sobie zadanie badania historii, literatury i kultury narodowej. Wspiera badania od podstawowych po zasadnicze o charakterze strategicznym.

  Aktualnie akademia współpracuje z 60 instytucjami naukowymi z całego świata. Główna siedziba Akademii oraz kilka instytutów naukowych znajduje się w Pradze, pozostałe są rozmieszczone na obszarze całych Czech.

  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.Instytut Języka Czeskiego (czes. Ústav pro jazyk český, ÚJČ) instytut naukowy Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Jego zadania to:

  Historia[]

  AV ČR nawiązuje do tradycji takich instytucji naukowych jak:

 • Królewskie Czeskie Towarzystwo Naukowe (Královská česká společnost nauk), założone w 1784 (1784–1952)
 • Czeska Akademia Nauk i Umiejętności (Česká akademie věd a umění 1890–1952)
 • Czechosłowacka Akademia Nauk (Československá akademie věd, ČSAV) (1953–1992)
 • W 1952 została przekształcona na wzór radziecki w Czechosłowacką Akademię Nauk będącą z jednej strony korporacją uczonych, z drugiej zaś organem państwa powołanym do kierowania nauką oraz centrum badań naukowych z siecią instytutów prowadzących tzw. badania podstawowe. W 1992, w związku z planowanym pokojowym rozdzieleniem Czechosłowacji na Czechy i Słowację, uchwałą Czeskiej Rady Narodowej Akademia przyjęła obecną nazwę wracając także do funkcji korporacji uczonych.

  Korporacja – rodzaj organizacji (społecznej), zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie (korporanci).Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Struktura[]

  Instytucja pozostała centrum badań naukowych – są jej podporządkowane 52 instytuty i centra badawcze. AV ČR posiada trzy wydziały:

 • Wydział Matematyki, Fizyki, Nauki o Ziemi
 • Wydział Chemii i Biologii
 • Wydział nauk humanistycznych i nauk społecznych.
 • Badania naukowe oprócz działalności dydaktycznej, prowadzą także inne placówki:

 • 7 uniwersytetów, w tym 2 techniczne,
 • 4 politechniki
 • 8 innych szkół zawodowych, nadających stopnie akademickie.
 • Zobacz też[]

 • Instytut Języka Czeskiego (instytut naukowy Akademii Nauk Republiki Czeskiej, zajmujący się regulacją języka czeskiego)
 • Bibliografia[]

 • Historia Akademii Nauk Republiki Czeskiej (cz.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa Akademii (ang. • cz.)
 • Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne.
  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.