• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Nauk Republiki Czeskiej

  Przeczytaj także...
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Gmach Akademii Nauk Republiki Czeskiej

  Akademia Nauk Republiki Czeskiej (cz. Akademie věd České republiky, AV ČR; do 1992 Czechosłowacka Akademia Nauk) – czeska narodowa instytucja naukowa z siedzibą w Pradze. Mieści się przy Alei Narodowej 3. Funkcję przewodniczącego pełni Eva Zažímalová.

  Aleja Narodowa (czeski: Národní Třída) – ważna aleja w stolicy Czech, Pradze. Położona na granicy Starego i Nowego Miasta. Biegnie na południowy zachód od Placu Jungmanna, gdzie łączy się z ulicą 28 październbika prowadzącą z dolnej części Placu Wacława, do skrzyżowania Wełtawy i Teatru Narodowego, gdzie przechodzi w Most Legií. Aleja zastąpiła mury średniowieczne Starego Miasta.Czechosłowacja, Czecho-Słowacja (cz. Československo, słow. Česko-Slovensko), Czechosłowacka Republika Federalna, Czeska i Słowacka Republika Federacyjna, CSRF (cz. Československá federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, słow. Česko-slovenská federatívna republika, Česká a Slovenská Federatívna Republika - ČSFR) to państwo powstałe po upadku komunistycznej Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. W skład federacji wchodziły Republika Czeska i Republika Słowacka, znajdujące się w granicach poprzedzających je Czeskiej i Słowackiej Republiki Socjalistycznej.

  Instytucja o charakterze korporacyjnym, oprócz popierania rozwoju nauki stawia sobie zadanie badania historii, literatury i kultury narodowej. Wspiera badania od podstawowych po zasadnicze o charakterze strategicznym.

  Aktualnie akademia współpracuje z 60 instytucjami naukowymi z całego świata. Główna siedziba Akademii oraz kilka instytutów naukowych znajduje się w Pradze, pozostałe są rozmieszczone na obszarze całych Czech.

  Historia[ | edytuj kod]

  AV ČR nawiązuje do tradycji takich instytucji naukowych jak:

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Czeska Rada Narodowa (czeski: Česká národní rada, ČNR) - parlament Czeskiej Republiki Socjalistycznej istniejący w latach 1968-1992. Powstał w wyniku Praskiej Wiosny w 1968 r. po przekształceniu Czechosłowacji w federację. Liczyła 200 deputowanych, wybieranych na 4-letnią kadencję. Przekształcona 1 stycznia 1993 r. w Izbę Poselską na mocy nowej konstytucji Republiki Czeskiej.
 • Królewskie Czeskie Towarzystwo Naukowe (Královská česká společnost nauk), założone w 1784 (1784–1952)
 • Czeska Akademia Nauk i Sztuk (Česká akademie věd a umění 1890–1952)
 • Czechosłowacka Akademia Nauk (Československá akademie věd, ČSAV) (1953–1992)
 • W 1952 została przekształcona na wzór radziecki w Czechosłowacką Akademię Nauk będącą z jednej strony korporacją uczonych, z drugiej zaś organem państwa powołanym do kierowania nauką oraz centrum badań naukowych z siecią instytutów prowadzących tzw. badania podstawowe. W 1992, w związku z planowanym pokojowym rozdzieleniem Czechosłowacji na Czechy i Słowację, uchwałą Czeskiej Rady Narodowej Akademia przyjęła obecną nazwę wracając także do funkcji korporacji uczonych.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Instytucja pozostała centrum badań naukowych – są jej podporządkowane 52 instytuty i centra badawcze. AV ČR posiada trzy wydziały:

 • Wydział Matematyki, Fizyki, Nauki o Ziemi
 • Wydział Chemii i Biologii
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Nauk Społecznych.
 • Badania naukowe oprócz działalności dydaktycznej, prowadzą także inne placówki:

 • 7 uniwersytetów, w tym 2 techniczne,
 • 4 politechniki
 • 8 innych szkół zawodowych, nadających stopnie akademickie.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Instytut Języka Czeskiego (instytut naukowy Akademii Nauk Republiki Czeskiej zajmujący się regulacją języka czeskiego)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Historia Akademii Nauk Republiki Czeskiej (cz.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa Akademii (ang. • cz.)
 • Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.Instytut Języka Czeskiego (czes. Ústav pro jazyk český, ÚJČ) instytut naukowy Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Jego zadania to:
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Korporacja – rodzaj organizacji (społecznej), zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie (korporanci).
  Regulacja językowa – działalność mająca na celu sprawowanie pieczy nad językiem, prowadzona przez autorytatywne gremium. Praktycznym wyrazem instytucjonalnej regulacji języka jest przede wszystkim kodyfikacja. Regulacja językowa jest z zasady związana ze stratyfikacją języka – regulacji poddawane są ogólnonarodowe języki standardowe, nie zaś dialekty lokalne. Zgodnie z koncepcją Praskiego Koła Lingwistycznego regulację (kultywację) języka należy traktować jako zagadnienie kultury językowej.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.815 sek.