• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Morska w Szczecinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie - jeden z trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy Wałach Chrobrego 1-2 w Szczecinie.
  Akademia Morska w Szczecinie
  Akademia Morska (wejście)
  Symulator mostka kapitańskiego

  Akademia Morska w Szczecinie – państwowa uczelnia techniczna, kontynuująca tradycje edukacji morskiej istniejące od 1947 roku w Szczecinie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Kontynuuje tradycje szczecińskich szkół morskich – założonej 1 stycznia 1947 Państwowej Szkoły Morskiej i 15 czerwca 1966 połączonej z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego w Wyższą Szkołę Morską. W WSM w Szczecinie działały dwa wydziały: Mechaniczny i Nawigacyjny. Program nauczania przewidywał początkowo realizację jedynie 4,5-letnich studiów dziennych. Od 1971 wprowadzono również 3 lub 4-letnie studia zaoczne. W roku 1974 wprowadzono 5-letnie studia magisterskie oraz system instytutowy. W 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a w 2002 uzyskał je również Wydział Mechaniczny.

  Nawigator XXI to statek szkolno-badawczy użytkowany przez Akademię Morską w Szczecinie. Statek ten został zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej ze składek wielu darczyńców. Został zwodowany 24 maja 1997 a ceremonii chrztu dokonała Jolanta Kwaśniewska. Uroczyste podniesienie bandery nastąpiło 30 stycznia 1998.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu został powołany zarządzeniem nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku. 18 lutego 2004 roku uchwalona została ustawa o zmianie nazwy uczelni na Akademię Morską w Szczecinie.

  W 2019 roku zostały utworzone dwa nowe wydziały: Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydział informatyki i Telekomunikacji.

  Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Wykładowcy[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Morskiej w Szczecinie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Chór Akademii Morskiej w Szczecinie – akademicki zespół śpiewaczy działający przy Akademii Morskiej w Szczecinie. Chór powstał w lutym 2003 roku. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Sylwia Fabiańczyk-Makuch, zaś jego członkami są głównie studenci i absolwenci Akademii Morskiej, jak również innych szczecińskich uczelni.
  LNG (ang. Liquefied Natural Gas) − paliwo − gaz ziemny w postaci ciekłej o temp. poniżej -162 °C (temperatura wrzenia metanu, głównego składnika LNG). Podczas skraplania objętość redukuje się 630 razy, dzięki czemu "gęstość energii" skroplonego gazu ziemnego wzrasta.
  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie - jeden z trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. H. Pobożnego 11 w Szczecinie. Powstał w roku 2002
  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
  Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie - jeden z trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy Wałach Chrobrego 1-2 w Szczecinie.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.768 sek.