• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Leona Koźmińskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja Przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration.
  Budynek D Akademii Leona Koźmińskiego
  Atrium w budynku D
  Jeden z korytarzy w kampusie uczelni

  Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) – polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy najbardziej prestiżowe akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.

  Europa Środkowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia europejskich państw mających wspólne korzenie kulturowe i historyczne, a także wspólną przeszłość jako buforowe socjalistyczne republiki podlegające ZSRR, badź będące jego częścią składową jako republiki radzieckie. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy – geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia, ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ekonomii i prawa.

  Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie systemowe, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię – rynki zagraniczne oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowany jest program elitarnych studiów PRAWO+. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, w tym programy MBA oraz studia doktoranckie.

  Witold Bielecki (ur. 1949) – polski ekonomista, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku. Współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (Manager i Administ) oraz pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia na licznych uczelniach w USA, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Białorusi. Współtwórca programu MBA w Mińsku (Białoruś).Wojciech Władysław Gasparski (ur. 10 października 1936 w Warszawie) – profesor dr hab., jeden z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania, etyki życia gospodarczego.

  Spis treści

 • 1 Historia i wydarzenia
 • 2 Program dydaktyczny
 • 2.1 Rodzaje i kierunki studiów
 • 3 Struktura
 • 4 Akredytacje i rankingi
 • 4.1 Ranking "Financial Times"
 • 4.2 Rankingi polskie
 • 5 Współpraca
 • 6 Kampus i budynki uniwersyteckie
 • 7 Wydawnictwa
 • 8 Uwagi
 • 9 Przypisy
 • Historia i wydarzenia[]

  W latach 1993-2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (w sierpniu 2008 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała nazwę Akademia Leona Koźmińskiego)

  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
 • Marzec 1993 – Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych.
 • Październik 1993 – uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 1996 – uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 1997 – uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość.
 • 1998 – decyzja o uruchomieniu nowego kierunku studiów: administracja. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 1999 – Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania EFMD przyznała Uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement (Europejski System Doskonalenia Jakości).
 • 2000 – decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich szkoła uzyskała status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej niepublicznej w tym gronie.
 • 2001 – uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo oraz do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.
 • 2001 - przyznanie akredytacji oceniającej profesjonalizm instytucji przez Central and East European Management Development Association (IQA CEEMAN).
 • 2002 – uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.
 • 2003 – uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • 2004 – na kierunku zarządzanie i marketing uruchomiono nowa specjalność: psychologia w zarządzaniu. Uczelnia Koźmińskiego uruchamia studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Ruszył nowy kierunek: europeistyka. Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.
 • 2005 – uczelnia uzyskała potwierdzenie bezwarunkowego nadania akredytacji EQUIS – Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości.
 • 2006 – uroczystość nadania profesorowi Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną).
 • 2007 - uczelnia przystąpiła do Global Compact – programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • 2008 – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie ekonomia. Uczelnia uzyskała akredytację AMBA dla programów MBA. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku socjologia oraz zmienił nazwę uczelni na Akademię Leona Koźmińskiego (ALK).
 • 2009 – ALK uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • 2010 - rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej statuetkę "Oskara" jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni. Akademia ponownie otrzymała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.
 • 2011 - rektorem uczelni został prof. nadzw. dr hab. Witold T. Bielecki.  Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni Rektor uczelni, objął stanowisko Prezydenta ALK. W rankingu najlepszych na świecie programów magisterskich z finansów, publikowanego przez "Financial Times", Akademia zajęła 22. miejsce jako jedyna w rankingu uczelnią z Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajęła 35. miejsce w światowym rankingu kierunków magisterskich z zarządzania, publikowanym przez "Financial Times", wyprzedzając ponownie wszystkie uczelnie biznesowe z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej. ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.
 • 2013 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie finanse.
 • 2014 - Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.
 • 2015 - Uniwersytet Szczeciński nadał tytuł doktora honoris causa Profesorowi Andrzejowi K. Koźmińskiemu, Prezydentowi Akademii Leona Koźmińskiego. Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą na świecie szkołą biznesu ESCP Europe z Paryża, wysoko notowaną w rankingach „Financial Times” (12 miejsce). W rankingu programów MBA opublikowanym przez tygodnik "Wprost", zwyciężył Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Dariusz Jemielniak wszedł w skład rady powierniczej fundacji Wikimedia.
 • Jan Franciszek Wawrzyniak (ur. 4 czerwca 1945 we Wrześni) - polski prawnik, profesor doktor habilitowany specjalista w dziedzinie historii doktryn politycznych i prawnych oraz prawa konstytucyjnego.AACSB czyli the Association to Advance Collegiate Schools of Business – jedna z dwóch prestiżowych światowych akredytacji uczelni biznesowych. Druga, popularniejsza w Europie, to EQUIS. Łącznie z trzecią akredytacją, AMBA, przyznawaną programom typu MBA, stanowi podstawę uwzględnienia i oceny uczelni m.in. w rankingach Financial Times, The Economist i in. Od 2003 roku nie jest akredytacją tylko amerykańską, choć do dziś przewaga akredytowanych uczelni to szkoły z USA, m.in. University of California, Berkeley, UCLA, Harvard University, Stanford University.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.
  Wprost” – polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez Platformę Mediową Point Group. Ukazuje się w formie drukowanej w poniedziałki.
  Dorota Dobija (ur. 15 lipca 1968) – teoretyk rachunkowości i finansów oraz ładu korporacyjnego. Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Rachunkowości i Dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym, a także od 2007 Prorektor ds. Badań w Akademii Leona Koźmińskiego,
  Bazyli Samojlik (ur. 5 listopada 1943) – ekonomista, doktor habilitowany, polityk, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).
  Perspektywy – ogólnopolski młodzieżowy miesięcznik edukacyjny wydawany w Warszawie od 1998; od 2000 razem z "Rzeczpospolitą" publikuje Ranking Szkół Wyższych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.071 sek.