• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Lokomotywa AGH (pot. "Żyleta") – parowóz towarowy Ty2-559 serii Ty2, umieszczony jako pomnik przed budynkiem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (pawilon B-5) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Waży 115 ton i ma długość 23 metry.Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.
  Władze[]

  Obecne władze uczelni[]

 • Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 • Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko
 • Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
 • Prorektor ds. Współpracy – prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
 • Prorektor ds. Ogólnych – dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nadzw.
 • Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.
 • Rektorzy AGH[]

 • 1919-1922 – Antoni Maria Emilian Hoborski
 • 1922-1924 – Jan Studniarski
 • 1924-1926 – Jan Krauze
 • 1926-1928 – Edmund Chromiński
 • 1928-1930 – Stanisław Skoczylas
 • 1930-1931 – Henryk Korwin-Krukowski
 • 1931-1933 – Zygmunt Bielski-Sariusz
 • 1933-1939 – Władysław Takliński
 • 1939-1951 – Walery Goetel
 • 1951-1956 – Zygmunt Kowalczyk
 • 1956-1958 – Witold Budryk
 • 1958-1961 – Feliks Olszak
 • 1961-1963 – Tadeusz Kochmański
 • 1963-1969 – Kiejstut Żemaitis
 • 1969-1972 – Jan Anioła
 • 1972-1975 – Roman Ney
 • 1975-1979 – Henryk Filcek
 • 1979-1981 – Roman Ney
 • 1981-1987 – Antoni Stanisław Kleczkowski
 • 1987-1993 – Jan Janowski
 • 1993-1998 – Mirosław Handke
 • 1998-2005 – Ryszard Tadeusiewicz
 • 2005-2012 – Antoni Tajduś
 • 2012-2016 – Tadeusz Słomka
 • 2016-2020 – Tadeusz Słomka
 •  Zapoznaj się również z: Kategoria:Rektorzy AGH.

  Historia[]

  Pierwsze zabiegi o zgodę na powołanie w Krakowie wyższej uczelni kształcącej inżynierów górnictwa rozpoczęły się w 1912 roku z udziałem grupy inżynierów i działaczy górniczych, pod przewodnictwem Jana Zarańskiego. W 1913 roku Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu powołało Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej, którego przewodniczącym został profesor Józef Morozewicz. Ostatecznie Akademia Górnicza w Krakowie została zatwierdzona przez Najwyższe Postanowienie cesarza Franciszka Józefa z dnia 31 maja 1913. W tym samym roku mianowano pierwszego profesora Akademii – został nim Zarański. Inaugurację zaplanowano na rok akademicki 1914/15, był już gotowy rozkład wykładów na semestr zimowy. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił jednak rozpoczęcie działalności Akademii.

  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Wydział Energetyki i Paliw AGH (WEiP) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w kilku budynkach na terenie kampusu AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  W 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Komitet Organizacyjny podjął ponownie pracę i 8 kwietnia 1919, uchwałą Rady Ministrów została powołana do życia Akademia Górnicza w Krakowie. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał pierwszych profesorów 1 maja 1919, a 20 października 1919 dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektorem został mianowany prof. Stanisław Płużański, ale nie podjął tych obowiązków. Po uruchomieniu pierwszego roku studiów w krakowskiej Akademii Górniczej cały ciężar prac i obowiązków organizacyjnych wzięli na siebie profesorowie Józef Morozewicz i Antoni Hoborski, który został pierwszym dziekanem Wydziału Górniczego, pierwszym urzędującym rektorem (1920-1922) i kierownikiem Zakładu Matematyki (1919-1939). Budowa pierwszego budynku uczelni rozpoczęła się 15 czerwca 1923 symbolicznym zakopaniem kamienia węgielnego. W 1935 odsłonięte zostały przed wejściem do gmachu głównego Akademii pomniki górników i hutników, wykonane przez artystę rzeźbiarza Jana Raszkę. Ten sam artysta wykonał również rzeźbę św. Barbary, patronki uczelni, która została umieszczona na dachu gmachu głównego.

  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (WWNiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.Korsze (niem. Korschen, prus. Karsi) to miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Korsze. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. olsztyńskiego.

  Po wybuchu II wojny światowej, w latach 1939-1945 gmach główny zajął okupacyjny rząd niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa. Zaraz na początku niemieckiej okupacji w ramach akcji Sonderaktion Krakau, 22 profesorów i docentów zostało aresztowanych przez Niemców i wysłanych do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Mienie uczelni uległo wówczas kompletnej grabieży i dewastacji przez niemieckiego okupanta, a rzeźba św. Barbary została rozbita przez zrzucenie z dachu (rzeźba widoczna dziś na dachu gmachu głównego jest kopią zniszczonej rzeźby). Dzięki ofiarności pracowników Akademii Górniczej udało się uratować część księgozbioru. Działalność Akademii zeszła do konspiracyjnego podziemia, a władze rektorskie starały się odzyskać lub stworzyć prowizoryczną bazę lokalową i materiałową.

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Adam Tytko (ur. 20 sierpnia 1952 roku w Skalbmierzu) - polski profesor mechaniki, prorektor AGH.Europejski Instytut Technologiczny (EIT) – inicjatywa Unii Europejskiej zmierzająca do stworzenia europejskiej organizacji naukowej na wzór MIT i jako przeciwwaga dla niej. Parlament Europejski na swoim posiedzeniu 26 września 2007 podjął decyzję o utworzeniu EIT, a 18 czerwca 2008 roku zadecydowano, iż siedzibą Rady Zarządzającej EIT będzie Budapeszt.

  Po zakończeniu wojny, w pierwszych miesiącach Akademia Górnicza była jedyną w Polsce zorganizowaną uczelnią techniczną. Stała się ośrodkiem pomocy dla innych wyższych szkół technicznych, m.in. z inicjatywy Akademii powstała Politechnika Krakowska (która do roku 1954 nosiła nazwę Wydziały Politechniczne AG), przyczyniła się do powstania Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej oraz miała znaczny udział w odradzaniu się Politechniki Warszawskiej oraz organizację Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej.

  Jan Stanisław Janowski (ur. 20 czerwca 1928 w Kielcach, zm. 3 kwietnia 1998 w Krakowie) – polski inżynier metalurg, polityk, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego (1993–1998), wicepremier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji (1976–1989) oraz na Sejm kontraktowy (1989–1991).Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.

  Obecna nazwa Akademii Górniczo-Hutniczej została wprowadzona na mocy wewnętrznej uchwały z 1947 roku, która została następnie formalnie zatwierdzona przez władze nadrzędne w 1949.

  W 50. rocznicę otwarcia Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała imię Stanisława Staszica, sztandar i wprowadzoną centralnie strukturę instytutową. Akademia Górniczo-Hutnicza kontynuuje tradycje Akademii Górniczej założonej w Kielcach przez Stanisława Staszica, która istniała w latach 1816-1826.

  W 2015 w ogólnoświatowym rankingu szkół wyższych (opracowanym przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas), uczelnia zajmowała 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 388. pośród uczelni wszystkich typów.

  Wydział Humanistyczny (WH) – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej powstały w 2001 roku jako Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Nazwa wydziału została zmieniona na obecną w roku 2008.Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.

  Węzeł Wiedzy i Innowacji w Krakowie[]

  16 grudnia 2009 zarząd Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) ogłosił wyniki konkursu w ramach KIC (Knowledge and Innovation Community). Ta decyzja przyniosła polskiej nauce ogromny sukces zarówno w wymiarze finansowym, jak i prestiżowym – w obszarze „Sustainable Energy” zwyciężył polski węzeł – CC PolandPlus – koordynowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W skład polskiej części konsorcjum, oprócz AGH, wchodzą: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Tauron, ZAK Kędzierzyn, Lotos oraz PGNiG.

  Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.Ulica Piastowska – ulica w Krakowie biegnąca od skrzyżowania z ulicami Podchorążych i Bronowicką w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi.

  Zadaniem Węzła Energii EIT „InnoEnergy” jest tańsze i bardziej ekologiczne pozyskiwanie energii z istniejących już źródeł, a także pozyskiwanie nowych źródeł odnawialnych. Partnerami Polski są uczelnie i przedsiębiorstwa z Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii i Szwecji, w których będą prowadzone badania nad energetyką jądrową oraz energią z biomasy, wiatru i wody. Polscy naukowcy będą mogli także współuczestniczyć we wszystkich badaniach prowadzonych przez partnerskie jednostki naukowe – Uniwersytet Jagielloński zamierza dołączyć do projektów związanych z wykorzystaniem biomasy.

  AKTK Bystrze - Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Bystrze – jest stowarzyszeniem zajmującym się propagowaniem kajakarstwa turystycznego poprzez organizowanie kursów, obozów szkoleniowych, zwodów oraz spływów w kraju i za granicą. Zrzesza ludzi zainteresowanych turystyką kwalifikowaną. W ciągu ostatnich kilku lat działania ukierunkowane zostały na pływanie rzek górskich i freestyle kajakowy. Działa od 1972 r. przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Barbara z Nikomedii, Święta Barbara, cs. Wielikomuczenica Warwara – żyjąca w III wieku dziewica, męczennica, jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.

  Uczelnie uczestniczące w wieloletnich pracach konsorcjum zyskują możliwość transferu technologii do biznesu na ogromną skalę. Współpraca z partnerami z Europy pozwoli polskim uczelniom i firmom wymieniać się wiedzą i technologiami z potentatami z Europy. Budżet węzła szacowany na setki milionów euro rocznie będzie się opierać w 1/3 na wkładzie UE, w 1/3 wydatkom firm energetycznych (m.in. Total, EDF, Schneider Electric czy Vattenfall) oraz w 1/3 dotacjom z budżetu państw biorących udział w projekcie.

  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Matematyki Stosowanej AGH (WMS) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w kilku budynkach na terenie kampusu AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – jest jednym z 16 wydziałów wchodzących w skład Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Électricité de France (w skrócie: EDF) – francuskie przedsiębiorstwo, do 2004 roku w pełni państwowe, zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej. Istnieje od 1946 roku. W 2004 roku część akcji wypuszczono na giełdę przez rząd francuski, co wzbudziło burzliwą debatę we Francji. Według ustawy państwo ma zachować przynajmniej 70% akcji, a prezes przedsiębiorstwa ma być powoływany przez radę ministrów. We Francji jest monopolistą. Swoje oddziały ma w wielu krajach Europy i Ameryki. Działa także w Polsce. Pełne świadczenia socjalne zapewnia tylko pracownikom we Francji.
  Prof. zw. mgr inż. Jan Anioła (11 kwietnia 1908 roku w miejscowości Lasek k/Poznania, zm. 5 października 1997 roku w Krakowie) - polski profesor zajmujący się mechaniką maszyn i urządzeń, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
  PKP Cargo SA – operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.
  Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia wyższa o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 13. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1604. pośród wszystkich typów uczelni.
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH (WGiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 oraz A-1 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.