• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Grzegorz Gołębiowski (ur. w 1969 roku w Warszawie) – ekonomista, doktor habilitowany, wykładowca akademicki, wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.Lumen Poloniae – periodyk naukowy publikowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie . Wydawane jest od roku 2007. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Bronisław Burlikowski.

  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (w skrócie AEH) – niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001. W latach 2001–2018 szkoła posługiwała się nazwą: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. WSFiZ otrzymała status pełnej uczelni akademickiej i od 30 września 2018 zmieniła nazwę na: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (aeh.edu.pl). AEH kształci w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Od stycznia 2010 Wydział Psychologii AEH (wcześniej WSFiZ) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, a od 2018 - w zakresie nauk prawnych. 1 października 2019 do struktur AEH została włączona Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie.

  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie (w skrócie WSTI) - Uczelnia niepubliczna, specjalizująca się w kształceniu inżynierów informatyków.

  Władze uczelni[ | edytuj kod]

 • Rektor – dr Konrad Janowski
 • Rektor Honorowy – prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – dr hab. Anna Llanos-Antczak, prof. AEH
 • Prorektor ds. Nauki – dr Marcin Staniewski
 • Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. AEH
 • Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych – dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. AEH
 • Dziekan Studiów Ekonomicznych – dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH
 • Dziekan Studiów Politologicznych – dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH
 • Dziekan Studiów Informatycznych – dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
 • Dziekan Studiów Psychologicznych – dr Giuseppe Leonardi
 • Kierunki prowadzonych studiów[ | edytuj kod]

  Psychologia
  5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.University College London (UCL) – część Uniwersytetu Londyńskiego, jest najstarszą spośród dwóch, pierwotnie odrębnych uczelni, obecnie wchodzących w skład Uniwersytetu Londyńskiego. W Wielkiej Brytanii UCL był pierwszym uniwersytetem o charakterze świeckim, w którym o przyjęciu na studenta oraz ocenach nie decydowały wyznanie, rasa oraz pochodzenie społeczne. Dewizą stale przyświecającą studentom i pracownikom jest (łac.) Cuncti adsint meritaeque expectent praemia palmae co można przetłumaczyć na Niech przybędą ci, którym wraz z zasługą należy się największa nagroda. Obecnie na UCL studiuje ponad 23 250 studentów i pracuje 9783 pracowników. UCL należy do elitarnej grupy uniwersytetów Russell Group oraz jest częścią Golden Triangle. UCL zatrudnia ponad 4000 pracowników naukowych i 650 profesorów, więcej niż jakikolwiek inny uniwersytet w Wielkiej Brytanii.
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia mediów
 • Psychologia przedsiębiorczości i zarządzania
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia zdrowia i psychoterapia
 • Seksuologia kliniczna i sądowa
 • Stosowana psychologia społeczna

 • Psychologia

  3-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

 • Psychologia ogólna
 • Neuromarketing

 • Prawo
  5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne

  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.Koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.
 • Administracja publiczna
 • Karnistyka
 • Negocjacje i mediacje sądowe
 • Ochrona własności intelektualnej (intellectual property) oraz handel elektroniczny (e-commerce law)
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Prawo międzynarodowe i integracja europejska
 • Prawo obrotu nieruchomościami
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Prawo spadkowe i rodzinne
 • Prawo spółek handlowych
 • Administracja
  3-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

  Współczesna Ekonomia (Contemporary Economics) – kwartalnik naukowy adresowany do środowiska akademickiego i biznesowego, a publikowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Czasopismo skierowane jest do osób interesujących się finansami i rachunkowością, zarządzaniem oraz ekonomią. Współczesna Ekonomia znajduje się w wykazie czasopism naukowych polskich i zagranicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą dziewięciu punktów.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
 • Administracja europejska
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna
 • Finanse i Rachunkowość
  3-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Audyt i kontrola finansowa
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie
 • Informatyka ekonomiczna
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Finanse i Rachunkowość
  studia II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

 • Analiza finansowa i inwestycje kapitałowe
 • Finanse osobiste
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Rachunkowość menadżerska
 • Zarządzania projektami i funduszami UE
 • Zarządzanie
  3-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

  Uniwersytet Waseda (jap. 早稲田大学, Waseda-daigaku) – prywatny uniwersytet z siedzibą w Tokio, jedna z najbardziej uznanych instytucji edukacyjnych w Japonii. W skrócie Sōdai (jap. 早大, Sōdai).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • administracja publiczna
 • e-biznes
 • marketing i reklama
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie
  studia II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

 • komunikacja społeczna i PR
 • marketing zarządzanie przedsiębiorstwem
 • rachunkowość menedżerska
 • zarządzania projektami i funduszami UE
 • Politologia
  3-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

 • Dziennikarstwo
 • Integracja europejska
 • Komunikacja społeczna i PR
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami i funduszami UE
 • Informatyka
  4-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

  Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
 • Grafika komputerowa i DTP
 • Audyt oprogramowania
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Dydaktyczne systemy zdalnego nauczania
 • Infrastruktura i aplikacje sieciowe
 • Inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • Projektowanie aplikacji mobilnych
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych i stron internetowych
 • Projektowanie baz danych
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Sprzedaż technologii i usług informatycznych
 • Systemy informatyczne w medycynie
 • Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tomasz Kownacki – polski politolog, dr hab. nauk społecznych, adiunkt Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie Wydziału Politologii i Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Parerga (liczba mnoga, jako taka częściej występująca, od słowa parergon grec. πάρεργον) – określenie dzieł ubocznych, mało znanych, pozostających poza głównym nurtem twórczej działalności artysty, pisarza, kartografa, itd. Często bywają to dzieła uzupełniające cudzą twórczość lub świadczące o własnych talentach w innej dziedzinie (dziś nazwalibyśmy to wielozawodowością).
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  La Sorbonne - tradycyjna nazwa historycznego uniwersytetu paryskiego założonego w 1257 roku, jednego z najstarszych i najbardziej znanych w Europie.
  Advances in Cognitive Psychology to czasopismo naukowe, poświęcone badaniom nad ludzkim umysłem. Właścicielem periodyku jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ze względu na międzynarodowy wymiar ACP przyjęto, że językiem publikacji będzie w tym przypadku język angielski. Począwszy od 2008 roku pismo wydawane jest w sposób ciągły w trybie on-line w oparciu o technologię Metapress. ACP znajduje się w wykazie czasopism naukowych polskich i zagranicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą sześciu punktów. Czasopismo jest notowane w bazach naukowych takich jak: PubMed, Scopus, EBSCO, PsychINFO oraz DOAJ.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.851 sek.