• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.
  Publikacje[ | edytuj kod]

  Wydawnictwa tradycyjne wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny:

 • „Zeszyty Naukowe” – Prace z różnych dyscyplin (ISSN 0208-7944)
 • „Zeszyty Naukowe” – seria specjalna „Monografie” (Rozprawy Habilitacyjne) (ISSN 0209-1674)
 • „Monografie” – „Prace Doktorskie”
 • „Rector's Lectures”
 • „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”
 • „EMERGO” – Journal of Transforming Economies and Societies – Strona internetowa „EMERGO”
 • „Kurier UEK” – Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Wydawnictwa elektroniczne wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny:

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - obejmuje kompleks budynków połozonych w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27. Posiadłość została przekazana uczelni w dniu 24 sierpnia 1952 roku.
 • „Ekonomia On Line” – Naukowe Źródła Ekonomiczne w Internecie (ISSN 1641-750X)
 • „Euro Limes” – Czasopismo Naukowe – Strona internetowa „Euro Limes”
 • Encyklopedia Zarządzania „M-files” – największa w Polsce encyklopedia WIKI o profilu ekonomicznym Strona internetowa „M-Files”
 • Współpraca międzynarodowa i/lub międzyuczelniana[ | edytuj kod]

  Jednostkami realizującymi współpracę międzynarodową są:

  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Tadeusz Grabiński (ur. 1947) - polski ekonomista. W latach 1996-2002 rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Programów Zagranicznych
 • Ośrodek Międzynarodowej Współpracy Naukowej (dawniej: Zespół Międzynarodowych Programów Badawczych)
 • Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Rettingera
 • Growth Reserach Unit
 • Punkt Kontaktowy Programów Europejskich
 • UEK jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, w tym między innymi:

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – budynek pochodzący z końca XIX wieku (1893 rok), który początkowo pełnił rolę Schroniska dla Chłopców Księcia Aleksandra Lubomirskiego (funkcjonowało w latach 1893-1950). Schronisko miało przyjmować chłopców religii katolickiej z całej Galicji. Pierwotnie schronisko było przeznaczone na 120 osób, ale w wyniku dużego zapotrzebowania zwiększono je na 160 osób. W czasie I wojny światowej i tuż po niej w budynku funkcjonował szpital. W czasie II wojny światowej w budynku stacjonowały wojska niemieckie. Od 1952 roku właścicielem gmachu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a budynek pełni funkcję gmachu reprezentacyjnego (tzw. budynek główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).
 • EUA (European University Association),
 • NIBES (Network of International Business and Economic Schools),
 • EMBS (European Master of Business Studies),
 • EBC (European Business Consortium),
 • UNECC (University Network of the European Capitals of Culture),
 • Socrates-Erasmus
 • Władze Uczelni[ | edytuj kod]

  Obecne władze uczelni[ | edytuj kod]

 • Rektor: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: prof. dr hab. Janina Filek
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • Prorektor ds. Projektów i Współpracy: prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 • Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa: dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
 • Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości: dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK
 • Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • Poczet rektorów uczelni[ | edytuj kod]

  Prof. dr Arnold Bolland – pierwszy rektor
  Dyrektor Wyższego Studium Handlowego
 • 1925–1938 Arnold Bolland
 • Rektorzy Akademii Handlowej
 • 1938–1939 Arnold Bolland
 • 1939–1946 Albin Żabiński
 • 1946–1949 Zygmunt Sarna
 • 1949–1950 Stefan Grzybowski
 • Rektorzy Wyższej Szkoły Ekonomicznej
 • 1950–1952 Stefan Grzybowski
 • 1952–1956 Mieczysław Mysona
 • 1956–1962 Stefan Bolland
 • 1962–1968 Władysław Bieda
 • 1968–1972 Józef Gajda
 • 1972–1974 Antoni Fajferek
 • Rektorzy Akademii Ekonomicznej
 • 1974–1981 Antoni Fajferek
 • 1981–1984 Jan M. Małecki
 • 1984–1990 Jerzy Altkorn
 • 1990–1996 Jerzy Mikułowski Pomorski
 • 1996–2002 Tadeusz Grabiński
 • 2002–2007 Ryszard Borowiecki
 • Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • 2007–2008 Ryszard Borowiecki
 • 2008–2012 Roman Niestrój
 • od 2012 Andrzej Chochół

 • Nowa Huta – historyczna, wschodnia część obszaru Krakowa. Zaprojektowane i zbudowane od podstaw miasto, którego budowę rozpoczęto w 1949 roku. W latach 1949–1951 samodzielne, od 1 stycznia 1951 włączone do Krakowa jako jedna z jego dzielnic.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Rada Uczelni[ | edytuj kod]

  Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.], Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w krakowie dnia 15 kwietnia 2019 r. powołał organ uczelni publicznej, Radę Uczelni.

  Członkowie I Rady Uczelni (kadencja do 31 grudnia 2020 r.):

  Jerzy Mikułowski Pomorski (ur. 3 stycznia 1937) – polski socjolog (nauki o poznaniu i komunikacji, socjologia kultury, socjologia stosunków międzynarodowych), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.Ryszard Borowiecki (ur. 1943) – polski ekonomista specjalizujący się w ekonomice i organizacji przemysłu, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 września 2002 (wówczas: Akademii Ekonomicznej w Krakowie) do kwietnia 2008.
 • ze Wspólnoty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
 • prof. dr hab. Jan W. Wiktor
 • prof. UEK dr hab. Piotr Małecki
 • mgr inż. Halina Nosal
 • spoza wspólnoty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
 • mgr Piotr Ziętara
 • ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś
 • mgr Brunon Bartkiewicz
 • oraz Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Osiedle Złotej Jesieni - osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy XVI Bieńczyce, nie stanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.
  Andrzej Jan Chochół (ur. 6 sierpnia 1954) – polski ekonomista i towaroznawca, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Jerzy Witold Altkorn (ur. 24 lutego 1931, zm. 26 listopada 2004) – ekonomista polski, związany z Akademią Ekonomiczną w Krakowie.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Najwyższe odznaczenie przyznawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako dowód uznania społeczności Uczelni dla osób, które są lub były jej pracownikami oraz jednocześnie:
  Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – muzeum otwarte w 2004 roku przez ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwasniewskiego, gromadzi i udostępnia pamiątki związane z historią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w tym:
  Aleksander Ignacy Lubomirski, herbu Szreniawa bez Krzyża, książę, (ur. 11 sierpnia 1802 w Krakowie, zm. 12 czerwca 1893 w Paryżu) – finansista, filantrop.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.