• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.
  Kolegia i instytuty[ | edytuj kod]
  Pawilon F Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego

  Od 1 października 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działają następujące kolegia i instytuty:

 • Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:
 • Instytut Ekonomii,
 • Instytut Finansów,
 • Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych,
 • Instytut Prawa,
 • Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:
 • Instytut Polityk Publicznych i Administracji,
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich,
 • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii,
 • Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:
 • Instytut Zarządzania,
 • Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem.
 • Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe[ | edytuj kod]

  Wejście do hali AZS Uniwersytetu Ekonomicznego

  Na uczelni działają również liczne jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe, między innymi:

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - obejmuje kompleks budynków połozonych w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27. Posiadłość została przekazana uczelni w dniu 24 sierpnia 1952 roku.
 • Krakowska Szkoła Biznesu
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
 • Szkoła Informatyki
 • Szkoła Giełdowa
 • Centrum Badań nad Sektorem Finansowym
 • Centrum e-Learningu
 • Regionalne Centrum Informacyjne Integracji Europejskiej
 • Centrum Informatyki
 • Centrum Językowe
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Muzeum Dziejów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Muzeum Ekonomii
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Dział Nauki i Transferu Wiedzy
 • Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne[ | edytuj kod]

  Studia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (ZOD) Uniwersytetu prowadzone są zazwyczaj jako niestacjonarne studia I stopnia, tj. studia zawodowe (licencjackie) w trybie zaocznym. Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego mieszczą się w:

  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Tadeusz Grabiński (ur. 1947) - polski ekonomista. W latach 1996-2002 rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
 • ZOD Dębica (studia dzienne i zaoczne)
 • ZOD Gorlice
 • ZOD Nowy Targ
 • ZOD Tarnów
 • Kampusy i budynki uczelniane[ | edytuj kod]

  Budynek główny Uniwersytetu Ekonomicznego, dawniej gmach fundacji Aleksandra Lubomirskiego
  Ujęcie z drugiej strony
  Gmach Główny od tyłu (widok na dawny basen kryty dla wychowanków Fundacji)
  Pawilon H – obecnie budynek ochrony

  Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znajduje się w zabytkowym budynku byłej Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Obecnie w skład kampusu przy ulicy Rakowickiej wchodzą:

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – budynek pochodzący z końca XIX wieku (1893 rok), który początkowo pełnił rolę Schroniska dla Chłopców Księcia Aleksandra Lubomirskiego (funkcjonowało w latach 1893-1950). Schronisko miało przyjmować chłopców religii katolickiej z całej Galicji. Pierwotnie schronisko było przeznaczone na 120 osób, ale w wyniku dużego zapotrzebowania zwiększono je na 160 osób. W czasie I wojny światowej i tuż po niej w budynku funkcjonował szpital. W czasie II wojny światowej w budynku stacjonowały wojska niemieckie. Od 1952 roku właścicielem gmachu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a budynek pełni funkcję gmachu reprezentacyjnego (tzw. budynek główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).
 • Budynek Główny wraz z tzw. salą koło kortów (niegdyś kryty basen dla wychowanków schroniska)
 • Księżówka (obecnie budynek administracji)
 • Stróżówka (obecnie Biuro Programów Zagranicznych)
 • Domek ogrodnika (sekretariat oraz siedziba Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
 • Pawilony dydaktyczne A-E
 • Pawilon dydaktyczny F (tzw. Pawilon Wydziału Finansów i Prawa) wraz z 3-poziomowym parkingiem podziemnym
 • Budynek dydaktyczny „Ustronie”
 • Pawilon Sportowo-Dydaktyczny z nowoczesną halą sportową i basenem
 • Kort tenisowy
 • Barak (budynek gospodarczy)
 • Pawilon H (były budynek wojskowy)
 • Ponadto w Krakowie poza kampusem przy ulicy Rakowickiej znajdują się:

  Nowa Huta – historyczna, wschodnia część obszaru Krakowa. Zaprojektowane i zbudowane od podstaw miasto, którego budowę rozpoczęto w 1949 roku. W latach 1949–1951 samodzielne, od 1 stycznia 1951 włączone do Krakowa jako jedna z jego dzielnic.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
 • budynek przy ulicy Sienkiewicza (część Wydziału Towaroznawstwa wraz z pokojami gościnnymi)
 • część budynku na Rynku Głównym (sale dydaktyczne)
 • 2 domy studenckie: Merkury (Al. 29 Listopada 48A) i Fafik (ul. Racławicka 9){ponadto Uniwersytet Ekonomiczny dysponuje w Krakowie miejscami na miasteczku studenckim AGH oraz na Os. Złotej Jesieni w Nowej Hucie}
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie posiada również posiadłości poza miastem, między innymi:

  Jerzy Mikułowski Pomorski (ur. 3 stycznia 1937) – polski socjolog (nauki o poznaniu i komunikacji, socjologia kultury, socjologia stosunków międzynarodowych), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.Ryszard Borowiecki (ur. 1943) – polski ekonomista specjalizujący się w ekonomice i organizacji przemysłu, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 września 2002 (wówczas: Akademii Ekonomicznej w Krakowie) do kwietnia 2008.
 • budynki dydaktyczne w Dębicy (tzw. kampus w Dębicy)
 • dom wypoczynkowy w górach


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Osiedle Złotej Jesieni - osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy XVI Bieńczyce, nie stanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.
  Andrzej Jan Chochół (ur. 6 sierpnia 1954) – polski ekonomista i towaroznawca, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Jerzy Witold Altkorn (ur. 24 lutego 1931, zm. 26 listopada 2004) – ekonomista polski, związany z Akademią Ekonomiczną w Krakowie.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Najwyższe odznaczenie przyznawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako dowód uznania społeczności Uczelni dla osób, które są lub były jej pracownikami oraz jednocześnie:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.