• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aiton Caldwell  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).Tlenofon to usługa telefonii internetowej oferowana przez firmę Aiton Caldwell (wcześniej przez portal o2.pl). Pozwala ona na prowadzenie bezpłatnych rozmów telefonicznych z innymi użytkownikami usługi Tlenofon oraz płatne z sieciami komórkowymi i stacjonarnymi na całym świecie.

  Aiton Caldwell – spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  Sprzedaż produktów odbywa się poprzez trzy linie biznesowe: FreecoNet, Vanberg Systems, Smarto.

  Firma realizuje projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych z następujących programów pomocowych:

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka I
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka II
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka III
 • 9 grudnia 2011 roku spółka zadebiutowała na NewConnect – alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Aiton Caldwell prowadzi również współpracę naukowo-badawczą z Politechniką Gdańską (Pomorski Klaster ICT).

  NewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Pierwsza sesja odbyła się 30 sierpnia 2007. Pod koniec sierpnia 2012 r.na rynku NewConnect notowanych było ponad 400 spółek o łącznej kapitalizacji blisko 9 mld zł.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO IG jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

  Historia[ | edytuj kod]

  2006[ | edytuj kod]

  18 września – ogłoszenie powstania FreecoNet – platformy umożliwiającej wykonywanie darmowych połączeń pomiędzy użytkownikami.

  2007[ | edytuj kod]

  Luty – uruchomienie TelAreny – integratora komunikacyjnego powalającego na wykonywanie połączeń zawsze poprzez operatora oferującego najniższą stawkę cenową.

  Fundusze strukturalne stanowią finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską. Powstały w celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania gospodarek państw członkowskich UE.Usługa telekomunikacyjna – termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z tą definicją usługa telekomunikacyjna to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. W ustawowej definicji z usług telekomunikacyjnych wyłączono usługę poczty elektronicznej. Później to wyłączenie zostało usunięte.

  Październik – uruchomienie hostowanych usług dodanych dla klientów biznesowych sektora MŚP.

  2009[ | edytuj kod]

  Styczeń – wydzielenie FreecoNet ze struktur firmy Datera SA – powstanie samodzielnego podmiotu prawnego FreecoNet SA.

  Czerwiec – rozpoczęcie procesu konsolidacji polskiego rynku VoIP. Przejęcie 30 operatorów świadczących dotychczas swoje usługi w oparciu o należącą do Netii platformę fon24.pl (m.in. Halo Interia, Fonea, Darmowe Rozmowy, TeleGadu).

  2010[ | edytuj kod]

  Luty – fuzja FreecoNet z Tlenofonem (największym dotychczasowym konkurentem) – powstanie FreecoNet Tlenofon SA.

  MediaTel SA – przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie, od 5 lipca 2004 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Świadczy usługi telekomunikacyjne na bazie własnego NDS 1031, w tym połączenia międzynarodowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych oraz lokalne (także przy dokonaniu przez abonentów preselekcji). W ramach swoich usług MediaTel SA proponuje również dostęp do Internetu.Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia jego ciągłości działania.

  Sierpień – przejęcie platform Tanifon oraz Mediatel 4B należących do grupy Mediatel SA.

  Wrzesień – migracja użytkowników Tlenofon na platformę FreecoNet.

  2011[ | edytuj kod]

  10 lutego – ogłoszenie powstania Grupy Aiton Caldwell. Poinformowanie opinii publicznej o planach rozwojowych spółki, zmianie nazwy oraz nadchodzącym wejściu na rynek NewConnect.

  14 kwietnia – oficjalna zmiana nazwy firmy na Aiton Caldwell SA.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ( RPO WP ) - regionalny program operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2 października 2007 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest jednym z programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

  Maj – uruchomienie nowej linii biznesowej – Vanberg Systems jako odpowiedzi spółki Aiton Caldwell na rosnące zapotrzebowanie klientów biznesowych w zakresie świadczenia kompleksowych usług telekomunikacyjnych.

  Październik – wprowadzenie na rynek Smarto – zintegrowanego rozwiązania teleinformatycznego (telefonia, hosting, bezpieczeństwo) wspierającego zarządzanie biznesem. Oferta przeznaczona jest dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw, menedżerów projektów oraz początkujących przedsiębiorców.

  22 października – Firma Odpowiedzialna w Biznesie – tytuł przyznany w ramach konkursu Firma z przyszłością organizowanego przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP. Nagroda przyznana za zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności oraz praktyki w miejscu pracy.

  28 października – Srebrny Medal Innowacje 2011 – dla marki Smarto za nowatorstwo i bogatą funkcjonalność rozwiązania. Nagroda przyznana w ramach konkursu organizowanego podczas targów Technicon-Innowacje.

  9 grudnia – Debiut Aiton Caldwell SA na NewConnect – pierwsze notowanie akcji spółki na zorganizowanym rynku akcji GPW w Warszawie. Prezentacja firmy oraz planów związanych z realizacją przyjętej strategii rozwoju.

  2012[ | edytuj kod]

  29 maja – Gryf Gospodarczy 2012 – nagroda w kategorii Innowacyjne Przedsięwzięcie w ramach XIII edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską. Nagrodzone zostały innowacyjne rozwiązania Aiton Caldwell SA – marki Vanberg Systems oraz Smarto.

  5 lipca – Podpisanie umowy o współpracy biznesowej z rumuńską spółką Media Sat S.R.L. W ramach podpisanego porozumienia, na rynek rumuński zostanie wprowadzona nowa marka Alonia Business – rozwiązanie telekomunikacyjne w technologii SaaS, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

  25 lipca – Podpisanie umowy o współpracy biznesowej z amerykańską spółką Aiton Caldwell Inc. W ramach współpracy amerykańska firma rozszerzy swoją dotychczasową ofertę o telefonię VoIP wraz z zaawansowanymi usługami w modelu SaaS dla klientów biznesowych.

  27 września – Galeria Przedsiębiorców „Biznes. Dobry wybór” – uhonorowanie Prezesa Zarządu Aiton Caldwell SA, Jana Wyrwińskiego zaszczytnym tytułem za sukces w biznesie, zaangażowanie społeczne oraz przestrzeganie zasad dobrego pracodawcy.

  13 października – Firma z przyszłością 2012 – przyznanie spółce nagrody w dwóch kategoriach „Małe Przedsiębiorstwo” oraz „Firma Odpowiedzialna w Biznesie”. Nagrodzono dynamiczny rozwój firmy, wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań, a także działania związanie z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz lokalne zaangażowanie społeczne.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.045 sek.