Agrofagi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agrofagipatogeny, szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych. Straty powodowane przez agrofagi na świecie wynoszą ok. 35%, a w Polsce ok. 15%. Straty zależą od rejonu, rośliny żywicielskiej i gatunku agrofaga. W Polsce przeciętne szkody w plonach roślin uprawnych wynoszą:

Ochrona roślin - dział produkcji roślinnej, którego celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez fitopatologię, entomologię i herbologię. W ochronie roślin stosuje się metody:Rzepak (Brassica napus L. subsp. napus) – odmiana kapusty rzepak. Występuje tylko w uprawie. Dość często dziczeje z upraw, ale jest tylko efemerofitem. Status we florze Polski: efemerofit, kenofit. Prawdopodobnie jest mieszańcem kapusty warzywnej (Brassica oleifera) i kapusty właściwej (Brassica rapa).
 • zboża – 12%,
 • ziemniaki – 30–35%,
 • rzepak ozimy – 15–18%,
 • warzywa – 15%,
 • w sadownictwie – 25%.
 • Metody zwalczania agrofagów:

  Ogólna uprawa roli i roślin - nauka rolnicza o charakterze interdyscyplinarnym, będąca ogniwem scalającym przedmioty podstawowe (agrometeorologia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, botanika, biochemia, fizyka, mikrobiologia) ze specjalistycznymi z zakresu produkcji roślinnej (ekologia, fitopatologia, entomologia, chemia rolna i inżynieria rolnicza), na której bazują inne nauki, takie jak: szczegółowa uprawa roślin, ogrodnictwo, łąkarstwo, ekonomika rolnictwa, agroturystyka. Jej celem jest uzyskiwanie wysokich, pełnowartościowych plonów dobrej jakości przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach.Warzywa – Warzywa to wspólne określenie dla jadalnych części roślin, takich jak liście, owoce, bulwy, łodygi i korzenie, spożywanych zazwyczaj po uprzednim procesie gotowania (określanym w dawnej polszczyźnie warzeniem).
 • profilaktyczne – kwarantanna, zabiegi agrotechniczne, hodowla odmian odpornych,
 • mechaniczne – np. niszczenie w sadach mumii, zakładanie opasek lepowych i pułapek, ustawianie strachów, ręczny zbiór szkodników,
 • fizyczne – wykorzystywanie niskiej temperatury, światła, ultradźwięków i różnego rodzaju promieniowania,
 • biologiczne – stosowanie biopreparatów,
 • chemiczne – stosowanie środków ochrony roślin,
 • integrowane – umiejętne łączenie wszystkich zabiegów ochrony roślin tak, aby się wzajemnie uzupełniały.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • saprofagi
 • ogólna uprawa roli i roślin
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Boczek, Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, wyd. III poprawione i uzupłenione, SGGW, 1998, s. 411.
  Saprofag, szczątkojad (gr. sapros – zgniły, phageín – jeść, pożerać) – cudzożywny organizm zwierzęcy odżywiający się martwymi lub rozkładającymi się szczątkami innych organizmów. Są to drobne zwierzęta, głównie bezkręgowce, występujące w wodach i mułach na dnie zbiorników wodnych, w glebie i ściółce leśnej. Saprofagi należą do organizmów saprobiontycznych.Środki ochrony roślin – substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty).
  Warto wiedzieć że... beta

  Czynnik chorobotwórczy roślin, patogen roślin, fitopatogen - czynnik wywołujący określoną chorobę, czyli reakcję rośliny na dany czynnik (objaw chorobowy).
  Szkodniki – organizmy powodujące straty w działaności rolnej, leśnej, magazynowej, także uszkadzające kolekcje, zbiory muzealne, biblioteczne itp.

  Reklama