• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agrobacterium tumefaciens

  Przeczytaj także...
  Bakterie brodawkowe, bakterie korzeniowe – bakterie glebowe z rodzaju Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw. brodawki korzeniowe. Bakterie te mają zdolność wiązania wolnego azotu (N2), dzięki czemu zaopatrują rośliny w azot (40-550 kg N/ha/rok). W wyniku tej symbiozy rośliny dają plony o dużej zawartości azotu.Opina – metabolit powstający w tkankach roślinnych zakażonych przez bakterię Agrobacterium tumefaciens. Większość opin to połączenia aminokwasu (zwykle argininy) i ketokwasu np. kwasu α-ketoglutarowego lub pirogronowego. Nieliczna grupa opin bezazotowych reprezentowana jest przez agrocynopiny (opiny fosforylowane), które są połączeniami kilku cząsteczek cukrów prostych. Opiny są tworzone przez roślinne komórki w wyniku ekspresji genów otrzymanych od Agrobacterium. Rodzaj tworzonej opiny jest podstawą do klasyfikowania szczepów Agrobacterium. Zwykle dany szczep wymusza produkcję jednego rodzaju opiny, niektóre szczepy narzucają roślinom produkcję kilku opin. Opiny są nieprzyswajalne dla roślin i większości innych organizmów, natomiast są metabolizowane i wykorzystywane jako pokarm przez Agrobacterium.
  Plazmid – cząsteczka pozachromosomowego DNA występująca w cytoplazmie komórki, zdolna do autonomicznej (niezależnej) replikacji. Termin "plazmid" został po raz pierwszy zaproponowany przez prof. Joshua Lederberga w 1952r. jako genetyczna nazwa wszystkich znanych (w tamtym czasie) "pozachromosowych cząstek genetycznych", a w praktyce zaczął funkcjonować dopiero 8 lat później. Plazmidy występują przede wszystkim u prokariotów, ale znane są także plazmidy występujące u eukariotów. Zazwyczaj plazmidy nie niosą genów metabolizmu podstawowego, a więc nie są komórce niezbędne do przeżycia. Mogą jednak kodować produkty potrzebne w pewnych specyficznych warunkach, na przykład geny oporności na antybiotyki lub umożliwiające rozkład i asymilację różnych związków odżywczych. Plazmidy mogą być przekazywane pomiędzy komórkami bakteryjnymi w czasie podziału komórki lub poprzez horyzontalny transfer genów np. w procesie koniugacji, transdukcji i transformacji.
  Forsycja zaatakowana przez Agrobacterium tumefaciens

  Agrobacterium tumefaciens – glebowa bakteria Gram-ujemna, pałeczkowata, fitopatogeniczna. Wywołuje chorobę roślin zwaną guzowatością korzeni. Ma niezwykle szeroki zakres patogeniczności – poraża ponad 600 gatunków roślin. Należy do rodziny Rhizobiaceae, a więc jest bliską krewniaczką bakterii brodawkowych. Zakaża rośliny wnikając do skaleczonych tkanek.

  Guzowatość korzeni – choroba roślin spowodowana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens. Ta proteobakteria, należąca do rodziny Rhizobiaceae, jest bakterią Gram-ujemną. Powodowana przez nią choroba ma duże znaczenie gospodarcze dla ponad 150 gatunków roślin z rzędu dwuliściennych (Dicotyledones). Najczęściej porażane przez nią gatunki to winorośl (Vitis), jabłoń (Malus), grusza (Pyrus), śliwa, wiśnia, czereśnia (Prunus), oraz inne należące do rodziny różowatych (Rosaceae), bądź orzechowatych (Juglandaceae), takich jak orzesznik (Carya) i orzech (Juglans).Forsycja (Forsythia Vahl) – rodzaj krzewów należący do rodziny oliwkowatych. Obejmuje 8 gatunków. Pochodzą z Azji, jeden tylko gatunek pochodzi z Europy. Łacińska nazwa rodzajowa upamiętnia szkockiego botanika Williama Forsytha. Gatunkiem typowym jest Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl..

  Wywołuje:

  1. ich rozrost w postaci guzowatych narośli (w wyniku uaktywnienia tzw. onkogenów Agrobacterium)
  2. przestawienie ich metabolizmu na produkcję opinmetabolitów nieprzydatnych roślinie, lecz cennych dla bakterii. Te przemiany zakażonych tkanek są następstwem przekazania im przez bakterię fragmentu jej DNA – tzw. T-DNA (po wykryciu uszkodzonej rośliny, bakteria wycina T-DNA ze swojego plazmidu, zwanego plazmidem Ti i – opakowawszy je w odpowiednie białka – przesyła je przez specjalnie wytworzony tunel do wnętrza komórki roślinnej). Rozwój choroby jest więc następstwem transformowania tkanek roślinnych przez bakterie.

  Biotechnolodzy wykorzystują powszechnie zmodyfikowane (rozbrojone) szczepy A. tumefaciens do transformowania roślin cząsteczkami DNA o praktycznie dowolnej sekwencji.

  Narośle – u roślin są to różnego rodzaju patologiczne twory, występujące głównie na korzeniach, bulwach i innych podziemnych częściach pędów. Są objawem chorobowym, powstającym głównie wskutek działanie patogenów i szkodników. Patogeny wytwarzają różnego rodzaju substancje powodujące powstawanie narośli.Pałeczka (łac. coccobacillus, l. mn. coccobacilli) – niewytwarzająca endospor morfologiczna forma bakterii o cylindrycznym, wydłużonym kształcie. Występują formy chorobotwócze. W większości barwi się Gram ujemnie. Niektórzy autorzy zaliczają tu tylko gramujemne.

  Linki zewnętrzne[]

 • Transformowanie roślin przy pomocy Agrobacterium tumefaciens lub A. rhizogenes – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
 • Bibliografia[]

 • Beata Bednarczuk: Słownik bakterii. Warszawa: adamantan, 2008. ISBN 978-83-7350-076-1.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach). Metabolity to związki organiczne i nieorganiczne produkowane przez komórki. Przyjęto jednak, że określenie to nie dotyczy białek i kwasów nukleinowych. Zwykle pisząc o metabolitach ma się na myśli związki niskocząsteczkowe.Choroby roślin – wszelkie dłużej trwające naruszenie równowagi w czynnościach życiowych rośliny przez jakikolwiek czynnik chorobotwórczy (Gäumann 1959).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, symboli, nazw, zdarzeń itp., stanowiący strukturę układu, systemu. Występowanie kolejnych elementów wynika z określonej reguły lub formuły. Np. sekwencja wyznacza porządek, w jakim żyły kabla będą podłączone do modularnych gniazd i wtyczek. Do oznakowania sekwencji producenci okablowania używają kolorów.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  T-DNA (transformujący DNA) - fragment DNA z plazmidu Ti Agrobacterium tumefaciens złożony z sekwencji prawej i lewej (w zależności od szczepów i wersji plazmidu mogą wystąpić pewne różnice): lewa sekwencja zawiera geny niezbędne do formowania tumoru kodujące enzymy szlaku biosyntezy pewnych hormonów roślinnych jak auksyny czy cytokininy, w prawej części tej sekwencji występują geny odpowiedzialne za syntezę opin.
  Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:
  Plazmid Ti (pTi z ang. tumor inducing plasmid – dosł. plazmid indukujący guza) – plazmid bakteryjny Agrobacterium tumefaciens. Plazmid ten jest często wykorzystywany w inżynierii genetycznej oraz w biotechnologii roślinnej do uzyskiwania organizmów transgenicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.