• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agriofit  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Niecierpek (Impatiens L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny niecierpkowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 850 gatunków występujących przede wszystkim na obszarach tropikalnych i subtropikalnych Azji i Afryki. W Polsce w stanie naturalnym występuje kilka gatunków, inne są uprawiane jako rośliny ozdobne. Gatunkiem typowym jest Impatiens noli-tangere L..Różanecznik alpejski (Rhododendron ferrugineum) – gatunek krzewu, należący do rodziny wrzosowatych. Pochodzi z Europy Środkowej, z Pirenejów i Alp. Zasiedla tam lasy górskie w górnej granicy ich pionowego zasięgu. Jest uprawiany jako roślina ozdobna od 1739. W Polsce nie występował, został sprowadzony ok. 1900 roku i posadzony w Karkonoszach. Była to więc celowa introdukcja. Obecnie występuje w jednym tylko miejscu, mianowicie w Sudetach, w paśmie Karkonoszy. Rośnie tam w Sowiej Dolinie w jarze Płóknica na 10 stanowiskach, w liczbie ok. 30 okazów. Oznacza to, że nie rozprzestrzenił się poza rejon, gdzie został introdukowany.
  Przykłady[]
  Dąb czerwony Quercus rubra – przykład agriofitu pochodzenia północnoamerykańskiego, szybko rozprzestrzeniającego się w naszych lasach
  Moczarka kanadyjska Elodea canadensis – agriofit pospolicie występujący w naszych wodach, uciekinier z ogrodów botanicznych, skąd szybko rozprzestrzenił się na dużych obszarach Europy, Azji i Australii, w Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie.

  Do agriofitów w Polsce należą m.in. gatunki:

  Dąb czerwony (Quercus rubra L.) – gatunek drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae). Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej,w której jest najpospolitszym gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym, ok. XIX w. został sprowadzony przez leśników jako gatunek pielęgnacyjny i ochronny. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych - niebezpiecznych dla rodzimej flory i jako taki powinien być usuwany z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Rozprzestrzenia się samorzutnie, obecnie występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa. Status gatunku we florze Polski: kenofit, agriofit.Aster wierzbolistny (Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. Nesom) – mieszaniec należący do rodziny astrowatych. Występuje w Europie i umiarkowanej części Azji. W Polsce posiada status agriofita.
 • aster lancetowaty (Aster lanceolatus)
 • aster wierzbolistny (Aster salignus)
 • barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum)
 • barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi)
 • czeremcha amerykańska (Padus serotina)
 • dąb czerwony (Quercus rubra)
 • erechtites jastrzębcowaty (Erechtites hieracifolia)
 • klon jesionolistny (Acer negundo)
 • kolczurka klapowana (Echinocystis lobata)
 • kroplik żółty (Mimulus guttatus)
 • miecznica wąskolistna (Sisyrynchium angustifolium, S. bermudiana)
 • moczarka kanadyjska (Elodea canadensis)
 • nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)
 • nawłoć późna (Solidago serotina)
 • nawłoć wąskolistna (Solidago graminifolia)
 • niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)
 • niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)
 • przymiotno białe (Erigeron annuus)
 • przymiotno gałęziste (Erigeron ramosus)
 • konyza kanadyjska (Conyza canadensis)
 • rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria sachalinensis)
 • robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
 • rudbekia naga (Rudbeckia lacinata)
 • sit chudy (Juncus tenuis)
 • tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
 • tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa)
 • uczep amerykański (Bidens frondosa)
 • uczep zwodniczy (Bidens connata)
 • wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis)
 • Znaczenie[]

  Agriofity, jako gatunki obce w naszej florze, stanowią pewien problem. Niektóre z nich bowiem, zwane gatunkami inwazyjnymi, tak dobrze dostosowały się do naszych warunków, że wypierają gatunki rodzime z ich naturalnych siedlisk i mogą nawet doprowadzić do ich wymarcia. Ma to szczególnie duże znaczenie na obszarach chronionych (parki narodowe, rezerwaty i inne). Niektóre stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka lub są uciążliwe z różnych innych powodów. Podejmowane są w związku z tym różne działania, np.:

  Epekofit – gatunek roślin obcego pochodzenia, z grupy tzw. kenofitów, który przybył z innych rejonów geograficznych w ostatnich czasach i występuje zwykle w siedliskach ruderalnych i segetalnych. Za graniczną datę przyjmuje się XV w. (odkrycie Ameryki, które zapoczątkowało migrację gatunków na ogromną, niespotykaną wcześniej skalę). Epekofity albo zostały przez człowieka celowo introdukowane, albo zostały przypadkowo zawleczone, albo też rozprzestrzeniły się samorzutnie za pomocą wiatru (anemochoria), czy zwierząt (zoochoria). Bardzo dużą rolę w rozprzestrzenianiu się roślin na inne obszary geograficzne odgrywa człowiek. Z ogromnej ilości gatunków roślin obcych uprawianych jako rośliny uprawne niektóre przypadkowo rozprzestrzeniły się w naturalnych lub synantropijnych siedliskach, inne przypadkowo zostały zawleczone wraz z transportem towarów. Większość z nich pochodzi z podobnej strefy klimatycznej.Konyza kanadyjska, przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis (L.) Cronquist) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej, rozprzestrzenił się także w innych rejonach świata. W Polsce pojawił się w I połowie XVIII w. w wyniku nieświadomego zawleczenia W Polsce jest obecnie rośliną bardzo pospolitą. Kenofit
 • zakaz wprowadzania gatunków obcych (w ustawie o ochronie przyrody),
 • monitoring wybranych gatunków neofitów,
 • usuwanie niektórych obcych gatunków ze środowiska – dotyczy to gatunków szkodliwych dla zdrowia człowieka (np. barszcz Sosnowskiego) lub uciążliwych z innych powodów,
 • usuwanie na obszarach chronionych najbardziej ekspansywnych neofitów, np. rdestowców, niecierpków.
 • Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.Uczep zwodniczy (Bidens connata Muhl. ex Willd.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. W Polsce rośnie w rozproszeniu na nizinach.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Monitoring – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas.
  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata) – gatunek jednorocznego pnącza z rodziny dyniowatych z monotypowego rodzaju Echinocystis J. Torrey et A. Gray, Fl. N. Amer. 1: 542. Jun 1840 (nom. cons.). W Polsce roślina uprawiana i dziczejąca. Pochodzi prawdopodobnie z Ameryki Północnej, lecz jest tak inwazyjna, że trudno co do tego mieć pewność. W Polsce pierwsze okazy stwierdzono pod koniec lat 70. XX w., a samą roślinę opisano w Przyrodzie Polskiej. Atrakcyjny wygląd kwiatów oraz charakterystyczne owoce wzbudzają zainteresowanie ludzi i stanowią przyczynę skuteczności jej inwazji. Obfitość nasion oraz umiejętność samorozsiewania zapewniają ekspansję miejscową oraz trwałość stanowisk.
  Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego). Flora może być ogólna lub ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej (np. flora chwastów, flora roślin naczyniowych, flora mchów). Określenie flora bakteryjna oznacza ogół bakterii żyjących w organizmie ludzkim (flora fizjologiczna człowieka) lub w określonym jego miejscu (np. flora bakteryjna jamy ustnej). Ogół grzybów występujących na danym obszarze określano dawniej mianem flory grzybów lub mikoflory, współcześnie stosowany jest termin mikobiota podkreślający brak pokrewieństwa grzybów i roślin.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Kenofit lub neofit – gatunek roślin obcego pochodzenia (antropofit), nienależący do rodzimej flory, który zadomowił się w ostatnich czasach. Za graniczną datę przyjmuje się odkrycie Ameryki, które zapoczątkowało migrację gatunków na niespotykaną dawniej skalę. Gatunki zadomowione wcześniej określane są nazwą archeofitów.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.152 sek.