• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agregat prądotwórczy

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Silnik Stirlinga – silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła. Źródłem ciepła może być w szczególności proces spalania jakiegoś paliwa, ale nie jest to konieczne.
  Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.
  Zespół prądotwórczy parowy znajdujący się w Skansenie Maszyn Parowych przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach
  Agregat transatlantyka MS Batory w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
  Parowy zespół prądotwórczy statku Sołdek
  Zespół prądotwórczy na okręcie ORP Iskra

  Agregat prądotwórczy (inaczej generator prądotwórczy) – urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej (z magnesami stałymi lub elektromagnesami), silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.

  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.MS Batory – polski statek pasażerski, transatlantyk. Jednostka bliźniacza MS Piłsudski. Statek wszedł do służby w 1936. Pływał do roku 1969; złomowany w 1971. Miał przydomek „Lucky Ship”.

  Agregaty prądotwórcze mają zastosowanie w dwóch dziedzinach:

 • Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do wytwarzania energii elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa, światło, ogrzewanie itd.) na tym obszarze, gdzie nie ma żadnych innych źródeł.
 • Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są wtedy stosowane, gdy normalna sieć rozdzielcza jest przerwana i z tego powodu mogą powstać szkody materialne albo finansowe, lub przy przeciążeniach sieci.
 • W zależności od przeznaczenia agregaty prądotwórcze dzieli się na:

  Silnik spalinowy – silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz "zimny", a rozprężany — "gorący". Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.System zasilania awaryjnego – to urządzenie lub układ urządzeń służący do ochrony wybranych odbiorników przed zakłóceniami zasilania z sieci energetycznej, których skutkiem mogłoby być zakłócenie lub przerwanie ich pracy.
 • agregaty prądotwórcze w zastosowaniu lądowym;
 • agregaty prądotwórcze w zastosowaniu morskim;
 • Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu lądowym w zależności od sposobu ich mocowania są wytwarzane w dwóch różnych wykonaniach:

 • stałe mocowanie agregatów prądotwórczych (stała instalacja);
 • ruchome agregaty prądotwórcze (ruchoma instalacja).
 • Te dwa wykonania mogą znów ze swojej strony być podzielone na liczne typy, a mianowicie w zależności od sposobu w jaki są uruchomiane na:

 • agregaty z ręcznym sterowaniem;
 • agregaty z automatycznym sterowaniem;
 • Budowa zespołów prądotwórczych:

  Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do:SS Sołdek – masowiec o napędzie parowym – pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej (wcześniej został dokończony i zwodowany statek pozostawiony przez Niemców na pochylni w Szczecinie). Prototyp serii dwudziestu dziewięciu rudowęglowców – małych masowców typu B30 budowanych w latach 1949-1954 w Stoczni Gdańskiej. Otrzymał nazwisko ówczesnego trasera Stoczni Gdańskiej, przodownika pracy Stanisława Sołdka, którego żona, Helena, była matką chrzestną.
 • silnik wysokoprężny (diesel) lub benzynowy z rozruchem ręcznym lub elektrycznym; lub (silnik elektryczny, silnik Stirlinga (silnik cieplny), silnik parowy, silnik pneumatyczny)
 • prądnica synchroniczna samowzbudna (na magnesy stałe lub elektromagnesy) (może być wyposażona w stabilizację napięcia AVR);
 • metalowa rama wraz z amortyzatorami metalowo-gumowymi;
 • akumulatory z osprzętem (jeżeli występuje);
 • zbiornik paliwa;
 • przyłącza z gniazdami;
 • tłumik spalin;
 • obudowa wyciszona (jeżeli występuje)
 • rozruch agregatu na gorąco w przypadku silników spalinowych, cieplnych, parowych; rozruch na zimno silniki elektryczne i pneumatyczne.
 • Zobacz też[]

 • mikroźródło
 • system zasilania awaryjnego
 • automatyczne wprowadzanie rezerwy
 • Przypisy

  1. Strojny J., Strzałka J.: Elektroenergetyka: Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, Wyd. EUROPEX, Kraków 2003.
  Spaliny, gazy spalinowe – mieszanina gazów powstających w procesie spalania paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego), np. węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, benzyny, gazu ziemnego, biopaliw.ORP "Iskra" – okręt szkolny polskiej Marynarki Wojennej, trzymasztowa barkentyna projektu B79/II, druga w historii jednostka pływająca nosząca imię ORP Iskra. Została wprowadzona do służby w 1982 roku i oznaczona numerem burtowym 253. Jest pierwszym okrętem pod banderą wojenną Polski, który opłynął dookoła kulę ziemską.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. Zbudowany jest z cewki nawiniętej zazwyczaj na rdzeniu ferromagnetycznym, o otwartym obwodzie magnetycznym, zwiększającym natężenie pola magnetycznego w części otoczenia zwojnicy. Pole magnetyczne wytwarzane przez elektromagnes wzrasta przy wzroście natężenia prądu elektrycznego płynącego przez cewkę. Pole magnetyczne zanika, gdy prąd przestaje płynąć.
  ATS, Automatyczne wprowadzanie rezerwy (eng. Automatic Transfer Switch) - to stycznik, który przełącza napięcie z sieci na alternatywne, zapasowe. Mogą być uruchamiane ręcznie, bądź automatycznie. ATS jest zwykle instalowane z agregatem prądotwórczym, by móc go uruchomić w przypadku zaniku napięcia w sieci.
  Zabytkowa Kopalnia Srebra (dawniej Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych) w Tarnowskich Górach to jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Od 2004 pomnik historii. Obiekt nominowany do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zabytkowa Kopalnia Srebra jest jedną z czterech Gwiazd Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Od 2014 roku obiekt dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) jako tak zwany Punkt Kotwiczny.
  Mikroźródło (ang. micro-source) - jest to jednostka wytwórcza generacji rozproszonej (zwykle wyposażona w układy energoelektroniczne) o stosunkowo niewielkiej mocy nie przekraczającej zazwyczaj 50 kW. Mikroźródła wraz z odbiorami tworzą mikrosieci energii elektrycznej.
  Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (do 10 grudnia 2013: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) – narodowa instytucja kultury, muzeum przyjmujące za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechniające wiedzę o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce.
  Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla, ZS) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny. Do cylindra dostarczane jest powietrze, kiedy tłok zbliża się do swojego GMP następuje wtrysk paliwa, które następnie spala się po przekroczeniu w komorze spalania temperatury jego zapłonu. Do zainicjowania zapłonu nie są potrzebne tak jak w przypadku silnika o zapłonie iskrowym zewnętrzne źródła ciepła. Stopień sprężania w silnikach wysokoprężnych mieści się w przedziale 12-25.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.