Agregacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agregacja oznacza proces łączenia części w większą całość.

Agregacja - ogólny termin określający łączenie się mniejszych cząstek w większe. Produkty agregacji nazywa się ogólnie agregatami.Agregacja łączy (ang. link aggregation) – technika, polegająca na łączeniu przełączników równocześnie kilkoma połączeniami, co pozwala na utworzenie za pomocą wielu fizycznych połączeń jednego połączenia logicznego (wirtualnego kanału) charakteryzującego się większą przepustowością oraz większą niezawodnością.

Ten termin jest stosowany w:

Agregacja roślinna – jednogatunkowe zbiorowisko roślinne powstające w warunkach szczególnie korzystnych dla określonego gatunku roślin, uniemożliwiających wkraczanie i współwystępowanie innych gatunków. Agregacje roślinne powstają spontanicznie w odróżnieniu od monokultur, związanych z gospodarką rolną lub leśną. Agregacje tworzone są przez rośliny ekspansywne, zwykle cechujące się zdolnością do szybkiego i skutecznego rozmnażania wegetatywnego. Związane są też zwykle z siedliskami inicjalnymi, zaburzonymi lub takimi, w których z reguły występują zbiorowiska o niskiej organizacji (np. roślinność wód). W formie agregacji występują najczęściej takie rośliny jak: trzcina pospolita, rzęsa drobna, trzcinnik piaskowy, perz właściwy.Agregacja danych polega na wyliczeniu jednej lub wielu statystyk, takich jak średnia arytmetyczna (najczęstszy przypadek), minimum, maksimum itp., dla grup obserwacji wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących. W wyniku tej procedury powstaje nowa macierz danych, w której jedna obserwacja odpowiada jednej kategorii zmiennej grupującej, a wartości zmiennych są zastąpione wyliczonymi wartościami przyjętej statystyki dla poszczególnych grup.
 • biologii: agregacja roślinna
 • chemii: agregacja cząstek
 • ekonomii: proces łączenia wartości mikroekonomicznych w celu uzyskania agregatu
 • inżynierii procesowej
 • informatyce: agregacja klas w projektowaniu obiektowym, agregacja łączy, agregacja tras w routingu i zbieranie informacji z zastosowaniem czytnika kanałów (zwanego agregatorem).
 • logistyce: agregacja (logistyka)
 • medycynie: agregacja płytek krwi, aglutynacja (agregacja) płytek indukowana ristocetyną
 • statystyce
 • polityce: agregacja preferencji – proces koordynacji interesów
 • szkolnictwie francuskim: Agrégation
 • wojskowości: agregacja (wojskowość)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • agregat
 • Agrégation
 • Czytnik kanałów (ang. feed reader lub news aggregator), czytnik RSS (ang. RSS reader), czytnik Atom (ang. Atom reader) – program komputerowy do czytania kanałów internetowych w formatach RSS i Atom, opartych na języku XML.
  Reklama