• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agregacja

  Przeczytaj także...
  Agregat makroekonomiczny to suma wartości jednostkowych, np. PKB lub ogólny poziom cen. Agregat jest wynikiem procesu agregacji, czyli łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu uzyskania makrowielkości gospodarczych.Aglutynacja płytek indukowana ristocetyną (ang. RIPA - Ristocetin Induced Platelet Agglutination) - badanie in vitro aktywności czynnika von Willebranda, służące do diagnozowania choroby von Willebranda. Posiada przewagę nad, wykorzystywanym również w diagnostyce tej choroby, badaniem aktywności kofaktora ristocetyny, ponieważ umożliwia wykrycie typu 2B VWD oraz zespołu Bernarda-Souliera.
  Agregacja (inaczej zawieranie się, gromadzenie) w programowaniu obiektowym to sytuacja, w której tworzy się nową klasę, używając klas już istniejących (często nazywa się to "tworzeniem obiektu składowego"). Nowa klasa może być zbudowana z dowolnej liczby obiektów (obiekty te mogą być dowolnych typów) i w dowolnej kombinacji, by uzyskać żądany efekt. Agregacja jest często określana jako relacja typu "zawiera" np. "samochód zawiera silnik" - gdzie "samochód" i "silnik" są klasami, oraz klasa "samochód" zawiera w sobie obiekt (czasami referencję czy wskaźnik) typu "silnik".

  Agregacja oznacza proces łączenia części w większą całość.

  Agregacja - ogólny termin określający łączenie się mniejszych cząstek w większe. Produkty agregacji nazywa się ogólnie agregatami.Agregacja łączy (ang. link aggregation) – technika, polegająca na łączeniu przełączników równocześnie kilkoma połączeniami, co pozwala na utworzenie za pomocą wielu fizycznych połączeń jednego połączenia logicznego (wirtualnego kanału) charakteryzującego się większą przepustowością oraz większą niezawodnością.

  Ten termin jest stosowany w:

  Agregacja roślinna – jednogatunkowe zbiorowisko roślinne powstające w warunkach szczególnie korzystnych dla określonego gatunku roślin, uniemożliwiających wkraczanie i współwystępowanie innych gatunków. Agregacje roślinne powstają spontanicznie w odróżnieniu od monokultur, związanych z gospodarką rolną lub leśną. Agregacje tworzone są przez rośliny ekspansywne, zwykle cechujące się zdolnością do szybkiego i skutecznego rozmnażania wegetatywnego. Związane są też zwykle z siedliskami inicjalnymi, zaburzonymi lub takimi, w których z reguły występują zbiorowiska o niskiej organizacji (np. roślinność wód). W formie agregacji występują najczęściej takie rośliny jak: trzcina pospolita, rzęsa drobna, trzcinnik piaskowy, perz właściwy.Agregacja danych polega na wyliczeniu jednej lub wielu statystyk, takich jak średnia arytmetyczna (najczęstszy przypadek), minimum, maksimum itp., dla grup obserwacji wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących. W wyniku tej procedury powstaje nowa macierz danych, w której jedna obserwacja odpowiada jednej kategorii zmiennej grupującej, a wartości zmiennych są zastąpione wyliczonymi wartościami przyjętej statystyki dla poszczególnych grup.
 • biologii: agregacja roślinna
 • chemii: agregacja cząstek
 • ekonomii: proces łączenia wartości mikroekonomicznych w celu uzyskania agregatu
 • inżynierii procesowej
 • informatyce: agregacja klas w projektowaniu obiektowym, agregacja łączy, agregacja tras w routingu i zbieranie informacji z zastosowaniem czytnika kanałów (zwanego agregatorem).
 • logistyce: agregacja (logistyka)
 • medycynie: agregacja płytek krwi, aglutynacja (agregacja) płytek indukowana ristocetyną
 • statystyce
 • polityce: agregacja preferencji – proces koordynacji interesów
 • szkolnictwie francuskim: Agrégation
 • wojskowości: agregacja (wojskowość)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • agregat
 • Agrégation
 • Czytnik kanałów (ang. feed reader lub news aggregator), czytnik RSS (ang. RSS reader), czytnik Atom (ang. Atom reader) – program komputerowy do czytania kanałów internetowych w formatach RSS i Atom, opartych na języku XML.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.