• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agramatyzmy

  Przeczytaj także...
  Objaw (stgr. σύμπτωμα - symptoma) lub symptom – zaobserwowana własność stanu pacjenta poddająca się ocenie lekarskiej stanowiąc podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby.Deklinacja (od łac. declinare – odmieniać) – odmiana wyrazu (imienia) przez przypadki i liczby. Deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne oraz liczebniki. Pojęciem deklinacji określa się także zespół form fleksyjnych, występujący w odmienianych w ten sposób wyrazach.
  Zaburzenia mowy – grupa zaburzeń obejmująca różne rodzaje trudności w zakresie mowy. Obejmują trudności w wysławianiu się, wady mowy, używanie niewłaściwych słów, a więc związane są z artykulacją, fonacją, tonem głosu, płynnością itd. Utrudnia to zrozumienie przekazu mówionego. Zaburzenia mowy związane mogą być także z ogólniejszymi zaburzeniami funkcji językowych.

  Agramatyzm – rodzaj afazji ruchowej objawiający się zaburzeniami mowy polegającymi na naruszaniu formy gramatycznej wypowiadanych słów.

  Termin agramatyzm zaproponowany został przez Adolfa Kussmaula w 1887 roku dla wyjaśnienia stanu niemożności formułowania zdań w sposób gramatycznie poprawny. Obecnie agramatyzm uważany jest za jeden z objawów afazji Broki (zob. Paul Broca).

  Objawy agramatyzmu określane są jako agramatyzmy. Polegają one na nieuwzględnianiu w mowie form odmiany wyrazów, braku wzorca słuchowego wyrazów, wypowiadaniu słów w niewłaściwej formie gramatyczną. Sposób wyrażania może przyjmować postać mowy telegraficznej.

  Adolf Kussmaul (Adolf Kußmaul, ur. 22 lutego 1822 w Graben koło Karlsruhe, zm. 28 maja 1902 w Heidelbergu) – niemiecki lekarz i naukowiec. Od 1857 roku profesor uniwersytetu w Erlangen.Alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy, z zachowaniem prawidłowego słuchu.

  Zobacz też[]

 • alalia
 • dyslalia
 • parafazja
 • Przypisy

  1. Antoni Prusiński: Neurologia praktyczna. Wyd. III. Warszawa: Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2006, s. 149. ISBN 83-200-3125-7. wyd. 3, 2011
  2. Stuart Sutherland: The International Dictionary of Psychology. Wyd. II. New York: Crossroads, 1996, s. 14. ISBN 0-8245-2509-4. [dostęp 2015-02-23]. (ang.)
  3. Jak rozwija się umiejętność mówienia. [dostęp 2015-02-23].
  Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.Parafazja – zaburzenie mowy polegające na zachowaniu zdolności płynnego mówienia przy równoczesnym przekręcaniu wyrazów lub używaniu niewłaściwych. Występuje przy uszkodzeniu (ognisko udaru niedokrwiennego, choroba Alzheimera) struktur kory mózgowej odpowiedzialnych za mowę: ośrodka Wernickego (dysfazja sensoryczna) i obszaru kory mózgowej położonego peryferycznie od niego (dysfazja sensoryczna transkorowa).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pierre Paul Broca (ur. 28 czerwca 1824 w Sainte-Foy-la-Grande, zm. 9 lipca 1880 w Paryżu) – francuski chirurg i antropolog. Jeden z twórców antropologii, ogłaszał także prace z dziedziny chirurgii dziecięcej i anatomii patologicznej. W 1861 roku odkrył w mózgu ośrodek mowy artykułowanej (ośrodek Broki). W 1859 powołał w Paryżu pierwsze w świecie naukowe towarzystwo antropologiczne, a w 1872 założył pierwsze w świecie czasopismo poświęcone antropologii. Jego nazwisko pojawiło się na liście 72 nazwisk na wieży Eiffla.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.