• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aglomeracja szczecińska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gryfino, (niem. Greifenhagen) – miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, siedziba władz powiatu gryfińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Gryfino. Leży nad Odrą Wschodnią na Równinie Wełtyńskiej. Pomiędzy rzeką a granicą z Niemcami (Odrą Zachodnią) znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Mapa aglomeracji szczecińskiej (zasięg aglomeracji według Swianiewicza)

  Aglomeracja szczecińska – obszar aglomeracji monocentrycznej, który ukształtował się wokół stolicy województwa zachodniopomorskiegoSzczecina, jest największym tego typu obszarem na północnym zachodzie Polski.

   Osobne artykuły: SzczecinHistoria Szczecina.

  Według programu ESPON obszar funkcjonalny Szczecina (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 r. zamieszkiwało 610 tys. osób.

  Polzow - gmina w Niemczech, wchodząca w skład Związku Gmin Uecker-Randow-Tal w powiecie Vorpommern-Greifswald, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, położona przy drodze Pasewalk-Szczecin (B104 i drodze krajowej nr 10).Pasewalk – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w Niemczech, w powiecie Vorpommern-Greifswald, siedziba Związku Gmin Uecker-Randow-Tal. Do 3 września 2011 siedziba powiatu Uecker-Randow. Wcześniej, za czasów NRD, miasto znajdowało się w granicach okręgu Neubrandenburg.

  Spis treści

 • 1 Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej
 • 1.1 Skład aglomeracji szczecińskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
 • 1.2 Skład aglomeracji szczecińskiej według Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju
 • 1.3 Skład aglomeracji szczecińskiej według Porozumienia partnerskiego w sprawie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • 1.4 Skład aglomeracji szczecińskiej według Unii Metropolii Polskich
 • 1.5 Skład aglomeracji szczecińskiej według Swianiewicza
 • 1.6 Skład aglomeracji szczecińskiej wraz z przygranicznymi niemieckimi miejscowościami
 • 2 Gospodarka
 • 3 Komunikacja i transport
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Droga wojewódzka nr 120 (DW120) - droga wojewódzka w woj. zachodniopomorskim o długości ok. 37 km łącząca granicę z Niemcami Gryfino-Mescherin z węzłem Motaniec na drodze krajowej nr 10. Droga przebiega przez powiat gryfiński i powiat stargardzki. Za wsią Gardno zlokalizowany jest węzeł Gryfino z drogą ekspresową S3.Droga wodna – rzeka, kanał, jezioro lub inny odcinek wodny, który dzięki cechom naturalnym lub wynikającym z działalności człowieka nadaje się do żeglugi.

  Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej[]

  Istnieją liczne definicje granic aglomeracji szczecińskiej. Często aglomeracja szczecińska jest utożsamiana ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

  Aglomeracja szczecińska tworzy układ urbanistyczny składający się z dwóch elementów będących w stałej symbiozie ze sobą tj. wielkiego miasta, które stanowi jego ośrodek centralny oraz szeregu miast i jednostek osadniczych.

  Aglomeracja szczecińska należy w Polsce do rozwiniętych, gdyż spełnia następujące funkcje krajowe jak i międzynarodowe: jest dużym węzłem transportowokomunikacyjny, ośrodkiem gospodarki morskiej, posiada przemysł energetyczny i chemiczny podmioty te powiązane są ze sobą drogami lądowymi i wodnymi, jest też ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego.

  Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.Droga ekspresowa S3 – budowana polska droga ekspresowa Świnoujście – Lubawka o długości ok. 470 km w ciągu międzynarodowego szlaku E65.

  Dodatkowo obszary aglomeracji szczecińskiej i tereny przylegające bezpośrednio do niego gromadzą większość walorów środowiska naturalnego wynikających z jego specyficznego położenia nad Odrą, jeziorem Dąbie w Dolinie Dolnej Odry, Zalewem Szczecińskim, Puszczą Wkrzańską łącznie z Puszczami Szczecińskimi i wreszcie Morzem Bałtyckim, wszystko to tworzy podstawy do rozwoju infrastruktury turystycznej tegoż regonu.

  Puszcze Szczecińskie – jeden z 25 polskich leśnych kompleksów promocyjnych mających na celu przybliżanie społeczeństwu wiedzy o lesie i jego racjonalnym zagospodarowaniu, a także testowanie i wprowadzanie do praktyki nowych zasad i metod zagospodarowania i wykorzystania zasobów leśnych.Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
 • Aglomeracja szczecińska
 • Skład aglomeracji szczecińskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego[]

  Według tekstu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego:

  AGLOMERACJA SZCZECIŃSKA – obszar intensywnej urbanizacji. Centrum administracyjno-gospodarcze-kulturalne. Obszar węzłowy intensywnego rozwoju i przekształceń przestrzennych (miasto Szczecin, Świnoujście, Stargard, Gryfino, Goleniów, Police). Strefa podmiejska intensywnego rozwoju, w tym specjalistyczne rolnictwo – gminy: Kołbaskowo, Dobra Szczecińska, Police, Stargard, Gryfino, Goleniów".

  Szczecin Główny (do 1945 niem. Stettin Hauptbahnhof) – najważniejszy ze szczecińskich dworców, usytuowany przy ul. K. Kolumba na Nowym Mieście na lewym brzegu Odry. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.

  Mapa dołączona do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wskazuje obecność w składzie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego też gmin Nowe Warpno, Kobylanka i Stare Czarnowo.

  Skład aglomeracji szczecińskiej według Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju[]

  Według mapy (Il.19, str.67) Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju w Szczeciński Obszar Metropolitalny wchodzą:

 • miasto Szczecin, powiaty goleniowski i policki w całości;
 • z powiatu stargardzkiego: miasto Stargard, gmina Kobylanka;
 • z powiatu gryfińskiego: gmina miejsko-wiejska Gryfino, gminy Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie;
 • z powiatu pyrzyckiego: gminy Bielice i Kozielice.
 • Skład aglomeracji szczecińskiej według Porozumienia partnerskiego w sprawie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego[]

  Według Porozumienia partnerskiego w sprawie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w jego skład wchodzą:

  Mescherin (pol. hist. Moskorzyn) – gmina w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark, wchodzi w skład urzędu Gartz (Oder). Miejscowość leży nad zachodnim brzegu Odry Zachodniej, 20 km na południe od Szczecina, naprzeciwko leżącego po drugiej stronie Międzyodrza, Gryfina.Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny.
 • miasta: Szczecin i Stargard;
 • powiaty: stargardzki, policki, gryfiński;
 • gminy: Police, Goleniów, Gryfino, Stargard, Kołbaskowo, Dobra, Kobylanka, Stare Czarnowo, Nowe Warpno.
 • Skład aglomeracji szczecińskiej według Unii Metropolii Polskich[]

  Według Unii Metropolii Polskich w Szczeciński Obszar Metropolitalny wchodzą:

 • miasta Szczecin i Świnoujście
 • powiaty goleniowski, gryfiński, kamieński i policki.
 • W tych granicach wyodrębnia się tzw. obszar intensywnie zurbanizowany w składzie:

  Komunikacja miejska w Policach - jest obsługiwana przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (SPPK) w siedzibą w Policach przy ulicy Fabrycznej 21.Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.
 • miasta Szczecin i Świnoujście;
 • powiat policki w całości;
 • z powiatu goleniowskiego: gmina miejsko-wiejska Goleniów;
 • z powiatu gryfińskiego: gmina miejsko-wiejska Gryfino i gmina Stare Czarnowo.
 • Skład aglomeracji szczecińskiej według Swianiewicza[]

  Skład aglomeracji szczecińskiej według Swianiewicza i Klimskiej:

  Największe miasta aglomeracji to:

  Randow, pol. Rędowa – rzeka w północno-wschodnich Niemczech w pobliżu granicy z Polską, na terenie krajów związkowych Brandenburgia oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie (na odcinku 20 km rzeka graniczna).Tor wodny Szczecin-Świnoujście (do 1945 niem. Kaiserfarht) – stanowi sztuczną drogę wodną. Prowadzi od pławy podejściowej na kotwicowisku w Zatoce Pomorskiej przez Świnę w Świnoujściu, Kanał Mieliński, Kanał Piastowski, Zalew Szczeciński, Roztokę Odrzańską, Domiążę w Policach, Odrę Zachodnią do portu morskiego w Szczecinie.
 • Szczecin – ludność – 407 tys. Powierzchnia – 301 km²
 • Stargard – ludność – 70 tys. Powierzchnia – 48 km²
 • Świnoujście – ludność – 41 tys. Powierzchnia – 197,23 km²
 • Police – ludność – 34 tys. Powierzchnia – 37 km²
 • Goleniów – ludność – 22 tys. Powierzchnia – 12 km²
 • Gryfino – ludność – 21 tys. Powierzchnia – 9,58 km²
 • W skład aglomeracji wchodzą również gminy:

  Gmina Stepnica (1945-46 gmina Stobnica) – gmina wiejska (od 1 stycznia 2014 miejsko-wiejska) położona w województwie zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu goleniowskiego. Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego. Siedzibą gminy jest wieś Stepnica. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 22., ludność 83.Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)
 • z powiatu gryfińskiego:
 • gmina Gryfino bez miasta – ludność – 10 tys. Powierzchnia – 244 km²
 • gmina Stare Czarnowo – ludność – 3,8 tys. Powierzchnia – 153,17 km²
 • z powiatu stargardzkiego:
 • gmina Stargard – ludność – 11 tys. Powierzchnia – 318,47 km²
 • gmina Kobylanka – ludność – 5,5 tys. Powierzchnia – 122,05 km²
 • z powiatu goleniowskiego:
 • gmina Goleniów bez miasta – ludność – 10 tys. Powierzchnia – 431 km²
 • gmina Stepnica – ludność – 4.5 tys. Powierzchnia – 294,16 km²
 • z powiatu Police:
 • gmina Police bez miasta – ludność – 7,5 tys. Powierzchnia – 214,5 km²
 • gmina Nowe Warpno – ludność – 1,5 tys. Powierzchnia – 197,07 km²
 • gmina Dobra – ludność – 11,7 tys. Powierzchnia – 110,27 km²
 • gmina Kołbaskowo – ludność – 8 tys. Powierzchnia – 105,40 km²
 • Skład aglomeracji szczecińskiej wraz z przygranicznymi niemieckimi miejscowościami[]

  Aglomeracja szczecińska może być liczona również zaliczając przygraniczne niemieckie miejscowości w których to osiedliło się wielu Polaków na co dzień dojeżdżających do pracy do Szczecina (okolice miasta Pasewalk, powiat Vorpommern-Greifswald) jak również Niemców korzystających z oferty przede wszystkim handlowej Szczecina. Wówczas liczba mieszkańców aglomeracji jest wyższa. Obszar ten łączy stała komunikacja autobusowa – linia 705 (Szczecin – Bismark-Löcknitz – Rossow-PolzowPasewalk.)

  Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Biorąc pod uwagę część powiatu Vorpommern-Greifswald:

 • Amt Löcknitz-Penkun – ludność – 11.211 tys. Powierzchnia – 428,4 km²
 • Amt Am Stettiner Haff – ludność – 12.324 tys. Powierzchnia – 434,8 km²
 • Ueckermünde – ludność – 10.387 tys. Powierzchnia – 84,69 km²
 • Pasewalk – ludność – 11.699 tys. Powierzchnia – 54,99 km²
 • Amt Uecker-Randow-Tal – ludność – 8,240 tys. Powierzchnia – 289,7 km²
 • Powiat Vorpommern-Greifswald
 • Sieć komunikacyjna

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność" (kod IATA: SZZ, kod ICAO: EPSC) – międzynarodowy port lotniczy położony 33 km na północny wschód od centrum Szczecina przy drodze krajowej nr 6 (Goleniów – Gdynia) w pobliżu wsi Glewice. Swoim zasięgiem obejmuje około 1,6 mln mieszkańców. Pod względem liczby odprawianych pasażerów zajmuje 10 miejsce na liście krajowych portów lotniczych.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cukrownia Kluczewo – cukrownia należąca do koncernu Polski Cukier położona w Kluczewie, południowej dzielnicy Stargardu Szczecińskiego, przy ul. W. Broniewskiego 23.
  Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.
  Granica polsko-niemiecka − granica międzypaństwowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
  Goleniów (tuż po wojnie Gołonóg, niem. Gollnow) – miasto w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, położone nad rzeką Iną, na Pobrzeżu Szczecińskim, 35 km na północny wschód od Szczecina. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Goleniów i dziesiątym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Nieopodal biegną drogi krajowe nr 3 i nr 6, a w pobliskich Glewicach znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów.
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – elektrownia cieplna, kondensacyjna wchodząca w skład PGE S.A., znajduje się w Nowym Czarnowie koło Gryfina w województwie zachodniopomorskim.
  Powiat Vorpommern-Greifswald (niem. Landkreis Vorpommern-Greifswald, pol. powiat Pomorze Przednie-Greifswald) - niemiecki powiat leżący w południowo-wschodniej części landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Został utworzony na mocy reformy administracyjnej Meklemburgii-Pomorza Przedniego 4 września 2011 r. z dotychczasowych powiatów Ostvorpommern, Uecker-Randow, miasta na prawach powiatu Greifswald i związków gmin Jarmen-Tutow i Peenetal/Loitz z powiatu Demmin.
  Droga ekspresowa S10 – budowana polska droga ekspresowa Szczecin – Płońsk. Połączy zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.