• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aglomeracja białostocka

  Przeczytaj także...
  Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.Zabłudów – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zabłudów. Miasto zaliczane jest do aglomeracji białostockiej.
  Choroszcz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz. Położone nad rzeką Horodnianką. Jest zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 5716 mieszkańców.

  Aglomeracja białostockaaglomeracja w środkowej części województwa podlaskiego, obejmujące miasto centralne Białystok oraz okoliczne gminy. Do aglomeracji zalicza się miasta (w gminach): Łapy, Choroszcz, Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, a także w zależności od koncepcji aglomeracji Mońki, Knyszyn, Suraż. Obszar ten w zależności od koncepcji obejmuje od 1804,76 do 2129,21 km², a zamieszkuje go od 403 tys. do 432 tys. osób.

  Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.Łapy – miasto w woj. podlaskim w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łapy. Położone na Nizinie Północnopodlaskiej nad rzeką Narew.

  Koncepcje aglomeracji białostockiej[]

  Koncepcja urzędu marszałkowskiego[]

  W 2003 r. Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego przedstawił, że aglomerację białostocka tworzą miasto Białystok oraz 10 okolicznych gmin w powiecie białostockim (gminy: Łapy, Suraż, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl i Zabłudów).

  Wasilków – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zaliczane do aglomeracji białostockiej.Supraśl – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Supraśl. Położone jest nad rzeką Supraślą, na Wysoczyźnie Białostockiej, jest otoczone Puszczą Knyszyńską, historycznie na Podlasiu. Zaliczane do aglomeracji białostockiej.

  Koncepcja P.Swianiewicza i U.Klimskiej[]

  W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji białostockiej obejmującej Białystok oraz 12 okolicznych gmin. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 427 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002 r.), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.Suraż (ros. Сураж) – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Suraż. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.

  Obszar funkcjonalny[]

  Według programu ESPON obszar funkcjonalny Białegostoku (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 r. zamieszkiwało 403 tys. osób.

  Zobacz też[]

 • Białostocki Okręg Przemysłowy
 • Przypisy

  1. 12.1. Obszar centralny. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego. 2003, (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r., Nr 108, poz. 2026)
  2. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. Stan w dniu 31 XII. , s. 43, 86, 2014-06-05. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 2083-3342. [dostęp 2015-11-30]. 
  3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. , s. 23, 126–127, 2014-07-24. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. [dostęp 2015-11-30]. 
  4. Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska: Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Warszawa: Prace i Studia Geograficzne, 2005, s. 51, 53–56.
  5. ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.
  Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².Saldo migracji – różnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Knyszyn – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Knyszyn. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.
  Czarna Białostocka (do 1962 Czarna Wieś, biał. Чарна Беластоцка, Czarna Biełastocka) – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka. Położone na Wysoczyźnie Białostockiej, otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej. Zaliczane do aglomeracji białostockiej.
  Mońki – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mońki. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, ESPON (ang. European Spatial Planning Observation Network) - program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego Europy. Program jest finansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.