• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agent White

  Przeczytaj także...
  Agent Orange (z ang. czynnik pomarańczowy, środek pomarańczowy, mieszanka pomarańczowa) – oznaczenie wojskowe (USA) preparatu fitotoksycznego stosowanego na masową skalę (ok. 10 mln galonów) podczas wojny w Wietnamie (w latach 1961–1971). Jeden z tęczowych herbicydów.Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) – organ wykonawczy konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 1997 roku. Organizacja odpowiedzialna jest za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących i eliminowanie światowych zapasów broni chemicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Hadze, w Holandii.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Agent White (pol. mieszanka biała) – fitotoksyczny bojowy środek trujący należący do grupy tzw. tęczowych herbicydów, stosowany na dużą skalę przez wojska amerykańskie w czasie wojny wietnamskiej. Wszedł do użycia w 1965 lub 1966 roku, gdy brakowało innego herbicyduAgent Orange (choć i tak był on nadal wykorzystywany w przeważającej ilości).

  Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

  Agent White zawierał dwie substancje czynne – 2,4-dichlorofenoksyoctan triizopropanoloamoniowy i 4-amino-3,5,6-trichloropikolinian triizopropanoloamoniowy (sole triizopropanoloaminy i, odpowiednio, kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) oraz pikloramu) w stosunku 4:1. Mieszanina ta miała postać białej, bardzo lepkiej cieczy, którą stosowano w postaci wodnego roztworu zawierającego do 25% substancji aktywnych, rozpylanego z powietrza. Nazwa środka pochodziła jednak nie od jego barwy, a od koloru oznaczeń 55-galonowych pojemników z tym środkiem, w których był on dostarczany ze Stanów Zjednoczonych.

  Pikloram (tordon, kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy) – organiczny związek chemiczny, jeden z najskuteczniejszych fitotoksycznych bojowych środków trujących.Bellona – dom wydawniczy, specjalizujący się w literaturze historycznej oraz militarnej. W jego ofercie znajdują się także kryminały, powieści historyczne i fantastyczne, oraz albumy, kalendarze, bajki i inna literatura dziecięca i wszelkiego rodzaju poradniki pomocne w życiu codziennym.

  Stosowany był jako długo działający defoliant. Oddziaływał na większość roślin (herbicyd totalny), powodując opadanie liści wskutek działania 2,4-D oraz hamowanie wegetacji roślin przez co najmniej rok, po dostaniu się pikloramu przez system korzeniowy. W porównaniu do innych tęczowych herbicydów był mniej trujący dla ludzi, gdyż nie zawierał kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego (2,4,5-T), którego zanieczyszczeniami produkcyjnymi były polichlorowane dibenzodioksyny.

  Wojna wietnamska (zwana też drugą wojną indochińską) – działania militarne na Półwyspie Indochińskim w latach 1957–1975. W konflikt zaangażowane były z jednej strony komunistyczna Demokratyczna Republika Wietnamu (Wietnam Północny, wspierany przez inne kraje komunistyczne, gł. Związek Radziecki oraz Chiny) i kontrolowane przez to państwo organizacje komunistyczne w Wietnamie Południowym, Laosie i Kambodży, a z drugiej strony Republika Wietnamu wraz z międzynarodową koalicją obejmującą Stany Zjednoczone i ich sojuszników – Koreę Południową, Tajlandię, Australię, Nową Zelandię i Filipiny. Wbrew ich woli stronami konfliktu były również Kambodża i Laos.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Zużycie Agent White wynosiło 8–15 kg/ha w przeliczeniu na mieszaninę czystych składników aktywnych. Łącznie w latach 1965–1971 wykorzystano 5633 tys. galonów (ponad 21 tys. m³) tego środka.

  Podobnie jak i inne herbicydy, Agent White nie jest wymieniony bezpośrednio w Konwencji o zakazie broni chemicznej z 1993 roku. Stanowiłby jednak broń chemiczną, gdyby został użyty jako „środek prowadzenia walki”. Środek ten jest dostępny komercyjnie pod nazwą handlową Tordon 101 (Dow Chemical Company).

  Fitotoksyczność – toksyczność substancji względem roślin. Niekorzystny wpływ (toksyczny) substancji często obserwuje się przy nieprawidłowym stosowaniu pestycydów, ich nadużywaniu lub zbiegiem w czasie stosowania niekorzystnych warunków pogodowych. Fitotoksyczność wykazuje wiele herbicydów, przez co służą do zwalczania chwastów w roślinach uprawnych.Bellona (od Bellona lub Duellona, bogini wojny w mitologii rzymskiej) - czasopismo o tematyce wojskowej wydawane od 1918 początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik. Wydawane było:

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Konopski 2009 ↓ podaje błędnie, że była to mieszanina soli triizopropanoloamoniowych kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego (2,4,5-T), nie wspominając o pikloramie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Weapons of Mass Destruction. An Encyclopedia of Worldwide Policy, Technology, and History, Eric A. Croddy (red.), James J. Wirtz (red.), t. I, Chemical and Biological Weapons, Santa Barbara: ABC-CLIO, s. 159–160, ISBN 1-85109-495-4.
  2. Kim Coleman, A History of Chemical Warfare, Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan, 2005, s. 93, ISBN 978-1-4039-3459-8.
  3. Jerzy Mazur, mieszanka biała, [w:] 1000 słów o chemii i broni chemicznej, Zygfryd Witkiewicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987, s. 161, ISBN 83-11-07396-1, OCLC 19360683.
  4. Leszek Konopski, Historia broni chemicznej, Warszawa: Bellona, 2009, s. 139, ISBN 978-83-11-11643-6.
  5. Eric Croddy, Clarisa Perez-Armendariz, John Hart, Broń chemiczna i biologiczna. Raport dla obywatela, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 163, ISBN 83-204-2817-3.
  6. Brief Description of Chemical Weapons, Chemical Weapon as defined by the CWC, CW Agent Group, Persistency Rate of Action, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej [dostęp 2016-03-19] (ang.).
  7. Tordon 101 Herbicide, Dow AgroSciences [dostęp 2016-03-19] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-30] (ang.).
  Konwencja o zakazie broni chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention, CWC) – traktat podpisany 13 stycznia 1993, a obowiązujący od 29 kwietnia 1997. Obecnie wiąże 182 państwa. Konwencja zakazuje produkcji, rozwoju, składowania, przekazywania i nabywania oraz użycia broni chemicznej. Zobowiązuje też sygnatariuszy do udzielenia informacji o posiadanej broni tego rodzaju i jej zniszczenia oraz udostępnienia danych na temat przemysłu chemicznego. Nad przestrzeganiem traktatu czuwa Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, której siedziba znajduje się w Hadze.United States Armed Forces – (Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych) siły i środki wydzielone przez Stany Zjednoczone Ameryki do zabezpieczenia własnych interesów i prowadzenia walki zbrojnej zarówno na ich terytorium oraz poza nim. W ich skład wchodzą następujące rodzaje sił zbrojnych:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  2,4,5-T (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy) – organiczny związek chemiczny stosowany jako fitotoksyczny bojowy środek trujący. Jest etatowym środkiem trującym armii USA. Stosowany w wojnie wietnamskiej. Określany przez żołnierzy amerykańskich "mordercą buszu" – bush-killer.
  Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu. Składają się one z dwóch pierścieni benzenowych połączonych przez dwa atomy tlenu oraz od jednego do ośmiu atomów chloru przyłączonych do pierścieni benzenowych. Podobnymi związkami są dibenzofurany, które niekiedy zalicza się do dioksyn.
  Tęczowe herbicydy (ang. rainbow herbicides) – grupa chemikaliów należących do herbicydów i defoliantów używanych jako broń chemiczna podczas działań wojennych przeprowadzonych przez Armię Stanów Zjednoczonych w celu zniszczenia roślinności dżungli oraz pól uprawnych.
  Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni chemicznej, są oparte na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami, lub cieczami o dużych prężnościach par (są wówczas stosowane w postaci aerozolu). Termin "broń chemiczna" ma jednak szersze znaczenie i oprócz samego czynnika rażącego obejmuje też urządzenia i techniki do jego przenoszenia i aplikowania na polu bitwy.
  Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D), Cl2C6H3OCH2COOH – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów fenoksyoctowych. Jest fitotoksycznym bojowym środkiem trującym. W latach 40. XX wieku badania nad nim prowadzono w USA i Wielkiej Brytanii. Był stosowany na skalę masową przez Amerykanów w wojnie wietnamskiej.
  Galon (skrót gal) – miara objętości (pojemności) płynów i ciał sypkich stosowaną w krajach anglosaskich. Galon angielski (ang. imperial gallon) = 4 kwarty angielskie = 8 pint angielskich = 4,54561 litra Galon amerykański dla płynów (ang. US liquid gallon) = 231 cali sześciennych = 3,785411784 litra Galon amerykański dla ciał sypkich (ang. US dry gallon) = 4 kwarty amerykańskie = 8 pint amerykańskich = 4,40490835 litra
  Zygfryd Witkiewicz (ur. 4 sierpnia 1940 w Zbąszynie) – pułkownik w stanie spoczynku Wojska Polskiego, profesor nauk chemicznych. Zajmuje się analizą, szczególnie chromatograficzną, zanieczyszczeń środowiska i bojowych środków trujących.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.