• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Rynku Rolnego  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Radosław Jan Szatkowski (ur. 15 stycznia 1970) – polski polityk, urzędnik państwowy, w latach 2013–2015 prezes Agencji Rynku Rolnego.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]
 • Oficjalna strona Agencji Rynku Rolnego
 • Agencja Rynku Rolnego 1990-2005


 • Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Gutowski (ur. 4 listopada 1955 w Lidzbarku) – polski rolnik, przedsiębiorca i polityk, w latach 1993–1998 prezes Agencji Rynku Rolnego, w 1999 członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, w latach 2001–2003 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Agencja Nieruchomości Rolnych - agencja państwowa powstała 15.07.2003 r. w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. ANR jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.
  Ireneusz Jabłoński (ur. w 1961 roku) - ekonomista, wiceprezydent miasta Łodzi przedsiębiorca, były burmistrz Łowicza.
  Leszek Kawski (ur. 3 czerwca 1960 w Toruniu) – polski polityk, samorządowiec, były wiceminister rolnictwa, od 2010 burmistrz Wąbrzeźna.
  Państwowy zasób kadrowy - istniejący w latach 2006-2009 zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe. Wysokimi stanowiskami państwowymi były stanowiska, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Zbigniew Waldemar Izdebski (ur. 1956 w Żarach) – polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.876 sek.