• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Rynku Rolnego  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Radosław Jan Szatkowski (ur. 15 stycznia 1970) – polski polityk, urzędnik państwowy, w latach 2013–2015 prezes Agencji Rynku Rolnego.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Wiceprezesi[ | edytuj kod]
 • 1997: Jan Sobiecki (w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza)
 • Włodzimierz Sumara (w rządzie Jerzego Buzka)
 • 2000–2001: Leszek Kawski (w rządzie Jerzego Buzka)
 • Piotr Szysz (w rządzie Jerzego Buzka)
 • od sierpnia 2003 do czerwca 2004: Roman Wenerski (w rządach Leszka Millera i Marka Belki)
 • 2004–2007: Mariusz Lipiński (w rządach Marka Belki, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego)
 • Marcin Wroński (w rządzie Jarosława Kaczyńskiego)
 • 2006: Ireneusz Jabłoński (w rządzie Jarosława Kaczyńskiego)
 • 2007: Bogdan Twarowski (w rządzie Donalda Tuska)
 • 2007–2008: Henryk Smolarz (w rządzie Donalda Tuska, od 2008 do 2011 prezes KRUS)
 • od 2008 do 31 sierpnia 2017: Andrzej Łuszczewski (w rządach Donalda Tuska, Ewy Kopacz i Beaty Szydło)
 • 2008–2011: Waldemar Sochaczewski (w rządzie Donalda Tuska)
 • od 2011 do 11 lutego 2016: Lucjan Zwolak (w rządach Donalda Tuska, Ewy Kopacz i Beaty Szydło)
 • od 21 lipca 2014 do stycznia 2016: Krystyna Gurbiel (w rządach Donalda Tuska, Ewy Kopacz i Beaty Szydło)
 • od 11 lutego 2016 do kwietnia 2016: Tomasz Różański (w rządzie Beaty Szydło)
 • od 11 lutego 2016 do 31 sierpnia 2017: Jarosław Ołowski (w rządzie Beaty Szydło)
 • od 4 kwietnia 2017 do 31 sierpnia 2017: p.o. Bartłomiej Wegner (w rządzie Beaty Szydło)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Kazimierz Gutowski (ur. 4 listopada 1955 w Lidzbarku) – polski rolnik, przedsiębiorca i polityk, w latach 1993–1998 prezes Agencji Rynku Rolnego, w 1999 członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, w latach 2001–2003 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencja Nieruchomości Rolnych - agencja państwowa powstała 15.07.2003 r. w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. ANR jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ireneusz Jabłoński (ur. w 1961 roku) - ekonomista, wiceprezydent miasta Łodzi przedsiębiorca, były burmistrz Łowicza.
  Leszek Kawski (ur. 3 czerwca 1960 w Toruniu) – polski polityk, samorządowiec, były wiceminister rolnictwa, od 2010 burmistrz Wąbrzeźna.
  Państwowy zasób kadrowy - istniejący w latach 2006-2009 zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe. Wysokimi stanowiskami państwowymi były stanowiska, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Zbigniew Waldemar Izdebski (ur. 1956 w Żarach) – polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – powstała w 1994 r. powołana Ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634). ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.