• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Jacek Gawryszewski (ur. 20 marca 1966 w Warszawie) – polski funkcjonariusz służb specjalnych i dyplomata, pułkownik, od 2013 zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – służba specjalna powołana do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli).

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została utworzona 29 czerwca 2002 po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa, w miejsce którego utworzono dwie odrębne agencje: ABW oraz Agencję Wywiadu. Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej – jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów i kontrolowana przez Sejm.

  Piotr Pogonowski (ur. 27 listopada 1973 w Siedlcach) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki i urzędnik państwowy.GRU (ros. ГРУ, Главное Разведывательное Управление; Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije (Główny Zarząd Wywiadowczy)), w pełni oficjalnie polskie tłumaczenie Główny Zarząd Rozpoznawczy (względnie Wywiadowczy) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich/ Federacji Rosyjskiej, Jednostka Wojskowa 44388 – instytucja wywiadu wojskowego ZSRR a następnie Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie ZSRR, wobec znaczącej redukcji aparatu i ograniczenia zakresu działalności cywilnych służb specjalnych wyrosłych na gruzach KGB, znaczenie GRU znacznie wzrosło.

  Spis treści

 • 1 Podstawa działania
 • 2 Zadania
 • 3 Struktura
 • 4 Kierownictwo
 • 5 Stopnie służbowe
 • 6 Umundurowanie ABW
 • 7 Wymagania
 • 8 Pełnienie służby
 • 9 Szefowie
 • 9.1 Chronologia
 • 10 Sukcesy ABW (wybrane)
 • 11 Porażki ABW (wybrane)
 • 12 Budżet
 • 13 Przypisy
 • 14 Linki zewnętrzne
 • Podstawa działania[]

 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154)
 • Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2002 r. Nr 26, poz. 432)
 • Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.Amber Gold Sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo finansowe z siedzibą w Gdańsku, powstałe w 2009 roku. Zostało założone przez Marcina Plichtę. Było głównym udziałowcem linii lotniczych OLT Express.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dyplomata lub przedstawiciel dyplomatyczny (ang. diplomatic representative, fr. représentant diplomatique, niem. diplomatischer Vertreter) – oficjalny przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji.
  Ekspulsja - wydalenie dyplomaty uznanego za persona non grata, który nie chce opuścić kraju przyjmującego misję dyplomatyczną.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Urząd Ochrony Państwa − istniejąca od 10 maja 1990 roku do 29 czerwca 2002 roku instytucja państwa, stanowiąca część (obok zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych) służb specjalnych RP. UOP zastąpił zlikwidowaną Służbę Bezpieczeństwa MSW.
  Witold Tomasz Marczuk (ur. 16 sierpnia 1953 w Lublinie) – generał brygady Służby Wywiadu Wojskowego, polityk i urzędnik państwowy.
  Barbara Maria Blida z domu Szwajnoch (ur. 3 grudnia 1949 w Siemianowicach Śląskich, zm. 25 kwietnia 2007 tamże) – polska polityk, w latach 1989–2005 posłanka na Sejm X, I, II, III i IV kadencji, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1993–1996, felietonistka.
  Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku - wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014. Będą to pierwsze wybory samorządowe przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.